NND Sözlük

Ana Sayfa > olmazsa olmaz şey nedir, olmazsa olmaz şey ne demek (olmazsa olmaz şey nnd)

olmazsa olmaz şey nedir, olmazsa olmaz şey ne demek?

olmazsa olmaz şey

 1. (en) Sine qua non.

olmazsa (nedir ne demek)

 1. (en) Unless, except, nisi.

olmaz (nedir ne demek)

 1. İmkânsız, gerçekleşemez.
 2. Yapılamayacak iş, tutum veya davranış
 3. (en) İmpossible.
 4. (en) Unlikely.
 5. (en) Unseemly.
 6. (en) No ! it's not possible.
 7. (en) İt can't be done.

şey (nedir ne demek)

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
  Örnek: Bana sen pek çok şey kazandırdın. R. H. Karay
 2. Nesne, madde
  Örnek: Asıl zorluk belki öğrenilmesi lazım gelen şeylerin değil, unutulması gereken şeylerin çokluğundan gelir. A. Ş. Hisar
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en) Thing.
 7. (en) Stuff.
 8. (en) Object.
 9. (en) Matter.
 10. (en) Article.
 11. (en) Affair.
 12. (en) Chose.
 13. (en) Concern.
 14. (en) Doing.
 15. (en) Doings.
 16. (en) Doodad.
 17. (en) Doohickey.
 18. (en) Lark.
 19. (en) Thingumabob.
 20. (en) Thingumajig.
 21. (en) Thingummy.
 22. (en) Whosit.
 23. (en) Business.
 24. (en) Thingamajig.
 25. (en) What-D'you-Call-Him/-Her/-It.
 26. (en) What's-His/-Her/-Its-Name.
 27. (en) Well.
 28. (en) What-Do-You-Call-It.
 29. (en) Jinx.
 30. (en) Jolly.
 31. (fr) Chose
 32. (la) Res; skolastikte: ens

nesne (nedir ne demek)

 1. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
  Örnek: Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil. S. M. Alus
 2. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.
 3. Öznenin dışında kalan her konu, obje
  Örnek: Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş. S. Birsel
 4. (Derleme., belirtilinesne, -i'li tümleç, -i'linesne) Geçişli eylemi tümleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: Ali bir kitap almış; Öğrenci para bulmuş, sahibine vermiş; Öğretmen ders anlatıyor; Meseleyi çözmeden gitmeyin; Çocuklar annelerinin evde bulunmayışını fırsat bilirler; Ali evi sattı, bahçeyi bıraktı; Bazı insanlar okumayı sever, yazmayı sevmez; Kar bütün limanı sarmıştı vb.
 5. İnsanın dışında kalan, görülebilen, dokunulabilen, bir ağırlığı ve kütlesi olan her türlü özdeksel varlık.
 6. (Lat. objectum = karşıda bulunan, karşıya konan) : 1- (Genellikle) Karşımızda bulunan şey. 2- Öznenin bağlılaşık kavramı olarak, özne ediminin, bilincin kendisine yöneldiği şey: a. Kendisine yönelinen, düşünülen, tasarlanannesne, kendisine yönelen bir edim olmadan var olmayan şey; bilinçte, düşünmenesnesi (konu) olarak düşünme olayının karşısında bulunan şey; düşüncel (ideal)nesne. b. Özne ediminden, bilinçten, bağımsız olan gerçek (real)nesne; gerçeklik olarak, dışdünyanın bir parçası olarak bilincin karşısında duran şey.
 7. (en) Object.
 8. (en) Objective.
 9. (en) Article.
 10. (en) Body.
 11. (en) Charm.
 12. (en) Chose.
 13. (en) Determined direct object.
 14. (en) Objective case.
 15. (en) Stuff.
 16. (en) Thing.
 17. (en) Thingamajig.
 18. (en) Anything şey.
 19. (en) Obje.
 20. (en) Object obje.
 21. (en) Direct object.
 22. (en) Anything.
 23. (al) Gegenstand
 24. (fr) Objet
 25. (fr) Complément direct déterminé, object
 26. (la) Objectum

sine   US UK (nedir ne demek)

 1. Göğüs.
 2. Gönül, yürek
  Örnek: Elif kaşlarını çatar / Gamzesi sineme batar. Karacaoğlan
 3. Bağır, iç
  Örnek: Hangi semtin eczanesi bu kadar değerli insanı sinesinde toplayabilmiştir? H. Taner
 4. Gönül, yürek.
 5. İç, derinlik.
 6. (en) The sine of an angle in a right-angled triangle is opposite.
 7. (en) Bosom.
 8. (en) Breast.
 9. (en) Chest.
 10. (en) Without.
 11. (en) The length of a perpendicular drawn from one extremity of an arc of a circle to the diameter drawn through the other extremity.
 12. (en) The perpendicular itself.
 13. (en) See Sine of angle, below.
 14. (en) For an acute angle in a right triangle, the ratio of the opposite side to the hypotenuse; abbreviated as sin.
 15. (en) Please see primary trigonometric functions.
 16. (en) Ratio of the opposite side to the hypotenuse of a right-angled triangle.
 17. (en) Sin is the y-coordinate of the point on the unit circle so that the ray connecting the point with the origin makes an angle of q with the positive x-axis When q is an angle of a right triangle, then sin is the ratio of the opposite side with the hypotenuse.
 18. (en) The ratio of the side opposite the angle to the hypotenuse of the right triangle which contains the angle; abbreviated sin.
 19. (en) Short INterspersed Element Families of selfish DNA elements that are a few hundred basepairs in size and dispersed throughout the genome.
 20. (en) Short interspersed nuclear element A group of retropseudogenes that occur in the hundreds of thousands in the human genome and each of which is typically about 300 bases long.
 21. (en) The y coordinate of any point except the vertex on the terminal side of an angle divided between the vertex and the point.
 22. Sinüs.
 23. -Siz
 24. Sız, siz

qua   US UK (nedir ne demek)

 1. Sıfatıyle, niteliğinde, mahiyetinde.
 2. Sıfatıyla, olarak

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012