NND Sözlük

Ana Sayfa > ohm kanunu nedir, ohm kanunu ne demek (ohm kanunu nnd)

ohm kanunu nedir, ohm kanunu ne demek?

ohm kanunu

 1. Bk. ohm yasası

ohm yasası (nedir ne demek)

 1. Düz akımın yeğinliğinin yük-süren kuvvetle doğru, çevrimin direnci ile ters oranla olduğunu deyimleyen yasa.
 2. Düz akımın yeğinliğinin yük-süren kuvvetle doğru, çevrimin direnci ile ters oranla olduğunu deyimleyen yasa.
 3. I=E/R, sabit elektrik akımının şiddeti, elektromotor kuvveti (E) ile doğru, devrenin gösterdiği dirençle (R) ters orantılı olduğunu belirten yasa.
 4. (en) Ohm's law.
 5. (al) Ohmsches Gesetz
 6. (fr) Loi d'Ohm
 7. (fr) Loi de Ohm

ohm   US UK (nedir ne demek)

 1. Elektrik direnci birimi.
 2. Elektrik direnci birimi.
 3. Si direnç birimi. (Bir iletkenin iki ucu arasında değişmeyen 1 voltluk potansiyel farkı uygulanarak iletkende 1 amperlik akım oluştuğunda, iletkenin iki ucu arasındaki dirence denir).
 4. Si birim sisteminde kullanılan iki noktası arasında potansiyel farkı 1V ve geçen akımın 1A olduğu iletkenin gösterdiği elektrik direnci birimi.
 5. (en) Ohm.
 6. (en) As defined by the International Electrical Congress in 1893, and by United States Statute, it is a resistance substantially equal to 109 units of resistance of the.
 7. (en) As thus defined it is called the international ohm.
 8. (en) German physicist who formulated Ohm's Law a unit of electrical resistance equal to the resistance between two points on a conductor when a potential difference of one volt between them produces a current of one ampere.
 9. (en) The unit of measurement of electrical resistance The resistance of a circuit in which a potential difference of one VOLT produces a current of one ampere.
 10. (en) The electrical unit of resistance The value of resistance through which a potential of one volt will maintain a current of one ampere.
 11. (en) The Ohm is the unit of electrical resistance.
 12. (en) The unit of measurement of electrical resistance The resistance of a circuit in which a potential difference of 1 volt produces a current of 1 ampere.
 13. (en) Measure of resistance A resistance of one Ohm allows one ampere to flow when a potential difference of one volt is applied to the resistance.
 14. (en) The derived unit for electrical resistance or impedance; one ohm equals one volt per ampere.
 15. (en) The unit of resistance and impedance One ohm is the resistance of a conductor such that a constant current of one ampere produces a voltage of one volt between the ends of the conductor.
 16. (en) The basic unit of electrical resistance.
 17. (en) The unit of electrical resistance.
 18. (en) The unit of electric resistance; one volt per ampere.
 19. (en) Unit of measurement of electrical resistance.
 20. (en) Electrical resistance equal to the resistance of a circuit in which an electromotive force of one volt maintains a current of one ampere.
 21. (en) Unit of electrical resistance; e g most loudspeakers are typically 8 ohms.
 22. (en) The unit by which electrical resistance is measured One ohm is equal to the current of one ampere which will flow when a voltage of one volt is applied.
 23. (en) Unit of resistance Symbolized by the Greek capital letter omega It is defined as the resistance, at 0o C, of a uniform column of mercury weighing 14 451 grams One ohm is the value of resistance through which a potential difference of one volt will maintain a current of one ampere.
 24. (en) The electrical unit of resistance The value of resistance through which a potential difference of one volt will maintain a current of one ampere.
 25. (en) The unit of measurement for electrical resistance.
 26. (en) German physicist who formulated Ohm's Law.
 27. (en) System of electro-magnetic units, and is represented by the resistance offered to an unvarying electric current by a column of mercury at the temperature of melting ice 14.4521 grams in mass, of a constant cross-sectional area, and of the length of 106.3 centimeters.
 28. (en) The unit of electrical resistance; the resistance between two points of a conductor when a constant difference of potential of 1 volt, applied between these two points, produces in the conductor a current of 1 ampere.
 29. (en) Unit of electrical resistance used for measuring or testing the capacity of resistance; the unit of resistance equivalent to the resistance of a conductor in which one volt produces a current of one ampere.
 30. (en) The unit of electrical resistance One ohm corresponds to the resistance at which one volt can maintain one ampere of current.
 31. (en) Unit of electrical resistance equal to that of a conductor in which a current of one ampere is produced by a potential of one volt across its terminals.
 32. (en) The unit of measurement of resistance symbolized by the Greek letter, omega It is named after George Ohm, a 19th century German physicist One ohm is the value of resistance through which an electromotive force of one volt will maintain a current of one ampere See RESISTANCE.
 33. (en) Unit of electrical resistance or impedance.
 34. (en) The standard unit of resistance, reactance and impedance A resistance of 1 ohm will conduct 1 ampere of current when a voltage of 1 volt is place across it.
 35. (en) Unit of electrical resistance equal to the resistance between two points on a conductor when a potential difference of one volt between them produces a current of one ampere.
 36. (al) Ohm
 37. (fr) Ohm
 38. Elek
 39. Om, elektrik direnç birimi

kanun (nedir ne demek)

 1. Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.
 2. Yasa.
 3. Geçerli olan kural
  Örnek: Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır. A. Ş. Hisar
 4. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.
 5. Eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen "ateş ocağı" anlamındaki söz
 6. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bağıntı; Newtonkanunu, Keplerkanunları.
 7. Bk. kanon
 8. Bk. yasa
 9. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kura
 10. Devletlerin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri.
 11. (en) Law.
 12. (en) [Kanuni i Lekë Dukagjinit] law, act, code, canon, enaction, rule, statute, act of congress, act of parliament.
 13. (en) Code.
 14. (en) Canon.
 15. (en) Enaction.
 16. (en) Rule.
 17. (en) Statute.
 18. (en) Zither.
 19. (en) Act of parliament.
 20. (en) Enactment.
 21. (en) Principle.
 22. (en) Scientific law.
 23. (en) Law of nature.
 24. (en) Legislative act.
 25. (en) Measure.
 26. (en) Ordinance.
 27. (en) Prescript.
 28. (en) Regulation.
 29. (fr) Loi

yasa (nedir ne demek)

 1. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural.
 2. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.
 3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.
 4. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü.
 5. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel.
 6. Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı saptayan ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural (doğayasası).
 7. Değişmezlik ve zorunluluk niteliği taşımayan, ancak bir yükümlülüğü içeren, özgür bir istence dayalı kural (gereklilikyasası). .// Bu türyasa: a- Hukukta: Toplumda bireyler arası ilişkileri düzenlemek amacıyle devletçe konmuş yönerge ve kurallar, b- Ahlâkta: Törelerle ilgili davranışları düzenleyici buyruklar ve yönergeler; bir davranışın nasıl olması gerektiğini, ne yapmak gerektiğini gösteren kurallar. 3-Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel -> belitler; mantık kuralları (düşünmeyasaları).
 8. Kanun; düzen; töre.
 9. (en) Act of congress.
 10. (en) Code.
 11. (en) Enaction.
 12. (en) Ordinance.
 13. (en) Act kanun.
 14. (en) Act of parliament.
 15. (en) Law.
 16. (en) Regulation.
 17. (en) Statute.
 18. (en) Code of laws.
 19. (en) Law code.
 20. (fr) Loi
 21. (la) Lex

elektrik (nedir ne demek)

 1. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
 2. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
 3. Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
 4. Fiziğin, elektrik olaylarını inceleyen kolu.
 5. Çarpıcılık, cazibe, canlılık
  Örnek: Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde. H. Taner
 6. Elektrikle çalışan.
 7. Duruk ya da devinenelektrik yüklerinin yol açtığı tüm görüntüleri inceleyen doğabilim dalı.
 8. Yükünün yol açtığı bütün olaylar için kullanılan genel terim.
 9. İki nesnenin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında, ısının kimi örütler, ışığın kimi özdekler üzerindeki etkisiyle ya da ayrı potansiyelli iki özdek arasında oluşan ve etkisini çekme, itme, mekanik, kimyasal, ısıl vb. olaylar biçimin de gösteren erke türü.
 10. İki nesnenin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında, ısının kimi örütler, ışığın kimi özdekler üzerindeki etkisiyle ya da ayrı potansiyelli iki özdek arasında oluşan ve etkisini çekme, itme, mekanik, kimyasal, ısıl vb. olaylar biçimin de gösteren erke türü.
 11. (en) Cable.
 12. (en) Appraisal for fixing of utility rates.
 13. (en) Electric.
 14. (en) Electrical.
 15. (en) Electricity.
 16. (en) Juice.
 17. (en) Power.
 18. (en) Long-Term bonds.
 19. (en) Public-Utility company.
 20. (en) Customer's costs.
 21. (en) Public utilities.
 22. (en) Utility stock.
 23. (al) Elektrizität
 24. (fr) Électrique, électricité
 25. (fr) Électrique
 26. (fr) Électricité

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014