NND Sözlük

Ana Sayfa > oda orkestrası nedir, oda orkestrası ne demek (oda orkestrası nnd)

oda orkestrası nedir, oda orkestrası ne demek?

oda orkestrası

 1. (en) Chamber orchestra.

oda (nedir ne demek)

 1. Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi, göz
  Örnek: Hâlâ kapısı aralık duran odaya doğru koştu. S. F. Abasıyanık
 2. Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik.
 3. Yeniçeri kışlası.
 4. Bir yapının, özellikle bir evin, oturmak, çalışmak, yatmak gibi eylemlere yarayan gözelerinden her biri.
 5. (en) Official Development Assistance.
 6. (en) Overseas Development Administration.
 7. (en) Office Document Architecture.
 8. (en) Until 1990 known as Office Document Architecture A standard for defining document components for interchange between differing word processors and desktop publishing systems An attempt to classify the features of such systems It combines a structure view of the document , with a layout view that specifies where on the page, and possibly on which page, an object appears.
 9. (en) Official Development Assistance Used to help countries in need but is often used for political gain.
 10. (en) Open Document Architecture.
 11. (en) Document exchange format.
 12. (en) Standard, defined by both ISO and the CCITT, which allows documents containing graphics, text, spreadsheet data and so on to be passed between computers and software of different manufacturers.
 13. (en) Cell.
 14. (en) Room.
 15. (en) Chamber.
 16. (en) Apartment.
 17. (en) Association.
 18. (en) Society.
 19. (en) Organization.
 20. (en) Accomodation.
 21. (en) Half pension.
 22. (en) Overseas Development Administration, UK.
 23. (en) Official Development Aid, or government-funded help by rich countries for poor ones ODA levels have fallen constantly since the 1992 Earth Summit, which reaffirmed a 1969 target of contributing 0 7 percent of gross national product per year Only four countries have met this goal.
 24. (en) Operational detachment alpha.
 25. (fr) Chambre

o   US UK (nedir ne demek)

 1. Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü.
 2. Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz
  Örnek: O kış, önceki kışlardan daha az üşüdüm. N. Cumalı
 3. Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz
  Örnek: Ben uyandığım zaman o gitmişti. R. H. Karay
 4. İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz.
 5. Oksijen elementinin simgesi.
 6. Tikel olumsuz önermenin simgesi.
 7. Oksijen.
 8. Orotik asit.
 9. Orotidin.
 10. (en) O, the fifteenth letter of the English alphabet, derives its form, value, and name from the Greek O, through the Latin.
 11. (en) Among the ancients, O was a mark of triple time, from the notion that the ternary, or number 3, is the most perfect of numbers, and properly expressed by a circle, the most perfect figure.
 12. (en) The letter O, or its sound.
 13. (en) Something shaped like the letter O; a circle or oval.
 14. (en) Cipher; zero.
 15. (en) Prefix to Irish family names, which signifies grandson or descendant of, and is a character of dignity; as, O'Neil, O'Carrol.
 16. (en) Shortened form of of or on.
 17. (en) Ortho- position.
 18. (en) Such.
 19. (en) That.
 20. (en) An exclamation used in calling or directly addressing a person or personified object; also, as an emotional or impassioned exclamation expressing pain, grief, surprise, desire, fear, etc.
 21. (en) The 15th letter of the Roman alphabet the blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens; 'people with type O blood are universal donors'.
 22. (en) The blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens; 'people with type O blood are universal donors'.
 23. (en) Nonmetallic bivalent element that is normally a colorless odorless tasteless nonflammable diatomic gas; constitutes 21 percent of the atmosphere by volume; the most abundant element in the earth's crust.
 24. (en) The 15th letter of the Roman alphabet.
 25. Ünlem 0! Ya ! (hayret ve şaşkınlık ifadesi).
 26. Ocean, October, Ohio, old, older.
 27. O!, ya!, hey!
 28. Önek of veya on'ın kısaltılmış şekli (bazı isimlerin başına gelen edat: o'clock gibi)
 29. Zade (bazı İrlanda'lı şahıs isimlerinin başına gelir ve oğlu anlamındadır: O'Casey).

orkestra (nedir ne demek)

 1. Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu
  Örnek: Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar. F. R. Atay
 2. Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri.
 3. Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar
 4. 1 - Antik Yunan tiyatro yapılarındaki proskene'nin önünde ve seyircilerin orta yerinde bulunan yuvarlak oyun alanı. Bu alan Roma tiyatrosunda yarım yuvarlak biçime girmiştir. 2 - Çalgıcılar topluluğu.Dgr.: Yun. orchestra
 5. (en) Orchestra.
 6. (en) Band.
 7. (en) Ensemble.
 8. (en) Music.

chamber orchestra   US UK (nedir ne demek)

 1. Oda orkestrası.

chamber   US UK (nedir ne demek)

 1. Oda, yatak odası, özel oda
 2. Daire
 3. Saray veya resmi ikametgah odası
 4. Hâkimin oturum dışı konularda çalıştıgı oda
 5. Mahkeme, komisyon
 6. Bölme
 7. Teşrii meclis, yasama meclisi
 8. Fişek yatağı (silâhlarda)
 9. Odaya koymak
 10. Odaya kapatmak
 11. Oda vermek, oda temin etmek
 12. Oda, yatak odası; büro, kabul salonu; bölme, boşluk; yasama meclisi, hakimin özel odası

orchestra   US UK (nedir ne demek)

 1. Orkestra
 2. Tiyatro parter
 3. Eski Yunanistan'da sahne önünde koronun dans edip şarkı söylediği yarım daire şeklindeki yer
 4. Orkestra, orkestra yeri, en ön sıralar

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012