NND Sözlük

Ana Sayfa > not much to choose nedir, not much to choose ne demek (not much to choose nnd)

not much to choose nedir, not much to choose ne demek?

not much to choose   US UK

 1. Farklı sayılmaz, pek fark yok

not   US UK (nedir ne demek)

 1. Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
  Örnek: Kitaplardan birinin kenarına bir not yazmışsın. R. N. Güntekin
 2. Okullarda öğrencinin dersle ilgili bilgi ve beceri düzeyini göstermek üzere öğretmenlerce verilen sayı, derece.
 3. Bir şeyin niteliği üzerine edinilen kanı.
 4. Bk. yazıntı
 5. Safhaları ve soruşturma aşamalarının kaydedilmesi suretiyle, hem kolluğun yaptığı faaliyetlerin mahkeme safhasında ispatlanmasını hem de aradan uzun zaman geçse bile en ufak ayrıntıların hatırlanmasını sağlayan bir doküman.
 6. Okullarda öğretmenlerce her öğrencinin başarısı üzerinde edinilen kanıyı, varılan yargıyı gösteren değer.
 7. (en) Wot not; know not; knows not.
 8. (en) Shorn; shaven.
 9. (en) Negation of a word or group of words; 'he does not speak French'; 'she is not going'; 'they are not friends'; 'not many'; 'not much'; 'not at all'.
 10. (en) Boolean Operator NOT is a word used to exclude terms in a computer search For example: clinton not hillary See also Boolean Logic, And, Or.
 11. (en) An operator used in Boolean searches to return a value when an item is not present.
 12. (en) Distress , hardship , misery , necessity , need.
 13. (en) Mark, degree.
 14. (en) Note.
 15. (en) Grade.
 16. (en) Mark.
 17. (en) Memorandum.
 18. (en) Reminder.
 19. (en) Word used to express negation, prohibition, denial, or refusal.
 20. (en) Minute.
 21. (en) Annotation.
 22. (en) Billet.
 23. (en) Chit.
 24. (en) Flapper.
 25. (en) Line.
 26. (en) Memo.
 27. (en) Scrip.
 28. (en) The renovation committee, in a particularly bizarre and retro mood, feels that the best course of action is to paint the walls lime green and replace the carpets with a plush orange shag.
 29. (en) Apply if the caller has a pre-existing contractual agreement with an information service, and if the call is charged to a credit card However, the bills for calls charged to a credit card would be covered by the dispute resolution procedures of the Fair Credit Billing Act.
 30. (en) Citizen or a U S permanent resident, or some one who has not obtained residency for tax purposes due to the Substantial Presence Test These individuals are only taxed on their U S source income and are required to file a tax return each year for income that they receive.
 31. (en) The opposite of -- ' which items from the list below are necessary to solve the problem and which are not necessary.
 32. (en) Logical negation A 0 becomes a 1 and a 1 becomes.
 33. (en) Reserved word used as a unary Boolean operator and in membership tests 3 1,.
 34. (en) Require the development a formal written charter.
 35. (en) Report; be sure you understand the difference!.
 36. (en) The SQL negation operator Used in the WHERE lause to reverse the truth value of a statement See DeMorgan 's law.
 37. (en) Use this operator to exclude terms If you want to narrow your search use NOT to search for one term and not another This search will return results that include the term you want in instances where it is not related to the unwanted term.
 38. (en) Always an adverb noun person, place, or thing.
 39. (en) Word found in the dictionary.
 40. Değil, olmayan
 41. Değil, yok

yazıntı (nedir ne demek)

 1. Bir görüşmede yanıtlayıcının yaklaşımı, görüşme ortamı ve duruma eşlik eden koşulları belirtmek üzere görüşmecinin tuttuğu kısa yazım.
 2. (en) Note.

much   US UK (nedir ne demek)

 1. (more, most),i
 2. Çok şey, önemli şey

to   US UK (nedir ne demek)

 1. -E
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. İle
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru
 11. Asıl vaziyete doğru
 12. E, ye, ya, e doğru, göre, karşı

choose   US UK (nedir ne demek)

 1. (chose, chosen) seçmek, ayırmak, tercih etmek, arzu etmek, istemek
 2. Tercih yapmak
 3. Tercih etmek, seçmek; yeğlemek, ayırmak, üstün tutmak, istemek

farklı sayılmaz (nedir ne demek)

 1. (en) Not much to choose.

farklı (nedir ne demek)

 1. Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
  Örnek: Vücut ve yüz hatları, giyiniş ve yürüme tarzı çok mu farklı? R. H. Karay
 2. (en) Different.
 3. (en) Diverse.
 4. (en) Dissimilar.
 5. (en) Separate.
 6. (en) Unorthodox.
 7. (en) Various.
 8. (en) Differential.
 9. (en) Discrepant.
 10. (en) Unlike.
 11. (en) Varied.
 12. (en) Distinct.
 13. (en) Variant.
 14. (en) Several.
 15. (en) Alien.
 16. (en) Another.
 17. (en) Discrete.
 18. (en) Disparate.
 19. (en) Divergent.
 20. (en) Divided.
 21. (en) İncompatible.
 22. (en) İncongruous.
 23. (en) Far cry.
 24. (en) Far cry from.
 25. (en) Otherwise.
 26. (en) Hetero-.

pek (nedir ne demek)

 1. Sert, katı.
 2. Sağlam, dayanıklı
  Örnek: İnsan gülden nazik, taştan pektir. H. R. Gürpınar
 3. Gereken, beklenen veya alışılmış olandan çok
  Örnek: Pek beğendikleri ve pek sevdikleri hâlde aldatırlar. H. C. Yalçın
 4. Hızlı olarak.
 5. Sağlam, dayanıklı.
 6. Hızlı.
 7. (en) Most.
 8. (en) Great deal.
 9. (en) Unyielding.
 10. (en) Rigid.
 11. (en) Much.
 12. (en) Stiff.
 13. (en) Very much.
 14. (en) Quite.
 15. (en) Fairly.
 16. (en) Rather.
 17. (en) Very.
 18. (en) Extremely.
 19. (en) Hard.
 20. (en) Firm.
 21. (en) Strong.
 22. (en) Swiftly.
 23. (en) Firmly fixed.
 24. (en) Sound.
 25. (en) Mightily.
 26. (en) Multitudinous.
 27. (en) Solid.
 28. (en) Thumping.
 29. (en) Only too.
 30. (en) Well.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013