NND Sözlük

Ana Sayfa > normal fiyat nedir, normal fiyat ne demek (normal fiyat nnd)

normal fiyat nedir, normal fiyat ne demek?

normal fiyat

 1. Maliyet fiyatı.
 2. Bk. olağan eder
 3. (en) Normal price.
 4. (en) Regular price.
 5. (en) Charge price.
 6. (en) Normal / regular price.

olağan eder (nedir ne demek)

 1. Uzun bir süre içinde satak durumuna göre kendiliğinden gerçekleşebilen eder.
 2. (en) Normal price.
 3. (fr) Prix normal

normal   US UK (nedir ne demek)

 1. Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun
 2. .Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.
 3. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.
 4. Dik.
 5. Bir doğru ya da düzleme dik olan bir doğru ya da düzlem.
 6. Düzlemsel bir eğrinin bir P noktasından geçen, eğrinin P noktasındaki teğetine dik olan doğru. (Üç boyutlu eğriler için bk. aslinormal, bmormal).
 7. Bir yüzeyin bir P noktasından geçen, yüzeyin P noktasındaki teğet düzlemine dik olan doğru. f(x,y,z) = c şeklindeki bir yüzey içinnormalin yönü f'nin gradientidir.
 8. Birnormalya paralel olan vektör. (...)
 9. Bk. dikme
 10. Bk. olağan
 11. (en) According to an established norm, rule, or principle; conformed to a type, standard, or regular form; performing the proper functions; not abnormal; regular; natural; analogical.
 12. (en) According to a square or rule; perpendicular; forming a right angle.
 13. (en) Specifically: Of or pertaining to a normal.
 14. (en) Standard; original; exact; typical.
 15. (en) Denoting a solution of such strength that every cubic centimeter contains the same number of milligrams of the element in question as the number of its molecular weight.
 16. (en) Denoting certain hypothetical compounds, as acids from which the real acids are obtained by dehydration; thus, normal sulphuric acid and normal nitric acid are respectively S6, and N5.
 17. (en) Denoting that series of hydrocarbons in which no carbon atom is united with more than two other carbon atoms; as, normal pentane, hexane, etc.
 18. (en) Iso-.
 19. (en) Any perpendicular.
 20. (en) Normal is a vector that is perpendicular to a surface.
 21. (en) The normal at the point P of a curve C is the line through P perpendicular to the tangent at.
 22. (en) To understand whether precipitation and temperature is above or below normal for seasons and longer timescales, normal is defined as the average weather over 30 years These averages are recalculated every ten years The National Weather Service has just recalculated the baseline period for normal from 1961 to 1990 to 1971 to 2000 Since the cool decade of the 1960's has been replaced with the mild 1990's, normal temperatures in many areas have increased.
 23. (en) The line which is perpendicular to a point on a surface There's a diagram, too.
 24. (en) Line drawn perpendicular to a line or surface.
 25. (en) The recognized standard value of a meteorological element as it has been averaged in a given location over a fixed number of years Normals are concerned with the distribution of data within limits of common occurrence The parameters may include temperatures , pressure, precipitation , winds , thunderstorms, amount of clouds, percent relative humidity, etc.
 26. (en) This is a slippery, dangerous term, because what's normal to one person at one time is abnormal to another person, another time The use of 'normal' to describe brake reach is a very common source of confusion and trouble.
 27. (en) Central value of annual quantities for a 30-year period ending with an even 10-year, thus 1921-50; 1931-60, and so forth This definition accords with that recommended by the Subcommittee on Hydrology of the Federal Inter-Agency Committee on Water Resources.
 28. (en) That positional relationship of a vertebral segment, the skull, or pelvis in which these structures are aligned to the vertical axis, and in which the resultant of all acting forces is zero and the sum of all torques about their axes of motion is zero.
 29. (en) The long-term average value of a meteorological element for a certain area For example, 'temperatures are normal for this time of year ' Usually averaged over 30 years.
 30. (en) Perpendicular.
 31. (en) Line at right angles to a surface, usually a mirror or glass block.
 32. (en) General term applied to behavior or abilities that fall within the average range; that which is considered acceptable, not exceptional.
 33. (en) Normal , standard , usual.
 34. (en) Normal.
 35. (en) Regular.
 36. (en) Ordinary.
 37. (en) Standard.
 38. (en) Normative.
 39. (en) Natural.
 40. (en) Straight line or plane drawn from any point of a curve or surface so as to be perpendicular to the curve or surface at that point.
 41. (en) Conforming with or constituting a norm or standard or level or type or social norm; not abnormal; 'serve wine at normal room temperature'; 'normal diplomatic relations'; 'normal working hours'; 'normal word order'; 'normal curiosity'; 'the normal course of events' being approximately average or within certain limits ing.
 42. (en) İntelligence and development; 'a perfectly normal child'; 'of normal intelligence'; 'the most normal person I've ever met' in accordance with scientific laws.
 43. (en) Up to par.
 44. (en) Usual.
 45. (en) Something regarded as a normative example; 'the convention of not naming the main character'; 'violence is the rule not the exception'; 'his formula for impressing visitors'.
 46. (en) Conforming with or constituting a norm or standard or level or type or social norm; not abnormal; 'serve wine at normal room temperature'; 'normal diplomatic relations'; 'normal working hours'; 'normal word order'; 'normal curiosity'; 'the normal course of events'.
 47. (en) İn accordance with scientific laws.
 48. (en) Being approximately average or within certain limits in e g intelligence and development; 'a perfectly normal child'; 'of normal intelligence'; 'the most normal person I've ever met'.
 49. (en) Forming a right angle.
 50. (en) Perpendicular or orthogonal At right angles to another line segment, object, or plane A surface normal The vector perpendicular to a surface at a specific point.
 51. (en) Perpendicular If one line is normal to another, then they are at right angles to each other.
 52. (en) Perpendicular A normal vector.
 53. (en) Direction perpendicular to a surface.
 54. (en) Term describing a direction perpendicular to a planar surface, or a vector representing a perpendicular direction Normals are used to calculate the orientation of a surface with respect to a light source or view point.
 55. (en) Normal to a face or plane is a vector perpendicular to that face or plane.
 56. (en) An imaginary line perpendicular to a surface; used in determining the direction taken by reflected or refracted light.
 57. (en) Ray that is perpendicular to, and points away from a solid.
 58. (en) At right angles, perpendicular The line that is normal to the plane is a right angles to any line that lies in the plane.
 59. (en) The word 'normal' is used in mathematics to mean 'perpendicular.
 60. (en) Solution concentration of one gram equivalent per liter of solution.
 61. ), (i.) normal: tabii, uygun, muntazam
 62. Düzgülü
 63. Dikey
 64. Dikey, normal
 65. Alışılmış durum, standart
 66. Normal, standart, dikey doğru

fiyat (nedir ne demek)

 1. Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
  Örnek: Birkaç ev döşettiğim için mobilya fiyatlarından pek iyi anlarım. Ö. Seyfettin
 2. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı.
 3. Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki
  Örnek: Fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdam geliştirici tedbirler öngörülür... Anayasa
 4. Bir birim mal, hizmet ya da üretim faktörü ile satın alınabilecek para miktarı.
 5. Bk. eder
 6. (en) Price.
 7. (en) Cost.
 8. (en) Figure.
 9. (en) Terms.
 10. (en) Rate.
 11. (en) Valuation.
 12. (en) Charge.
 13. (en) Demand function.
 14. (en) Expense.
 15. (en) Rate regulation.

maliyet fiyatı (nedir ne demek)

 1. Bir malın çeşitli üretim ve dağıtım dönemlerinde, o döneme kadar yapılmış olan harcamaların bütünü, doğal fiyat, normal fiyat.
 2. Bk. tümdeğer ederi
 3. (en) Cost / first / original price.

maliyet (nedir ne demek)

 1. Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı.
 2. Bir malın üretilebilmesi için gerekli olan girdilere yapılan ödemelerin toplamı.
 3. Bk. gider
 4. Bk. tümdeğer
 5. (en) Damage.
 6. (en) Quality.
 7. (en) Cost.

olağan (nedir ne demek)

 1. Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı
  Örnek: Dilimizi doğru yazmak, doğru konuşmak olağan değil, ulusal bir görevdir. T. Buğra
 2. Alışılmış olan, normal
  Örnek: Mutluluğa, bolluğa alışmayacak, bunları olağan görmeyecek insan yoktur. H. E. Adıvar
 3. Beklenilen durumda bulunan,olağandışılığı bulunmayan.
 4. Beklenilen durumda bulunan,olağandışılığı bulunmayan.
 5. (en) Frequent.
 6. (en) Natural.
 7. (en) Simple.
 8. (en) Petty.
 9. (en) Run of the mill.
 10. (en) Regular.
 11. (en) Usual.
 12. (en) Ordinary.
 13. (en) Normal.
 14. (en) Common.
 15. (en) Everyday.
 16. (en) Commonplace.
 17. (en) Mediocre.
 18. (en) Mundane.
 19. (en) Run-Off-The-Mill.
 20. (al) Normal
 21. (fr) Normal

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012