NND Sözlük

Ana Sayfa > nominal değer nedir, nominal değer ne demek (nominal değer nnd)

nominal değer nedir, nominal değer ne demek?

nominal değer

 1. Hisse senedi, tahvil vb. için üzerinde belirtilmiş değer.
 2. Bk. 1. cari değer 2. çıkarım fiyatı
 3. (en) Face value.
 4. (en) Nominal value.
 5. (en) Par value.
 6. (en) Nominal par.

nominal   US UK (nedir ne demek)

 1. Ad belirtilerek yapılan.
 2. İtibari
 3. Bk. başabaştan aşağı
 4. (en) Of or pertaining to a name or names; having to do with the literal meaning of a word; verbal; as, a nominal definition.
 5. (en) Existing in name only; not real; as, a nominal difference.
 6. (en) Nominalist.
 7. (en) Verb formed from a noun.
 8. (en) In name only Differences in compounding cause the nominal rate to differ from the effective interest rate Inflation causes the purchasing power of money to differ from one time to another.
 9. (en) The exact intended value for a specified parameter Tolerances are specified as positive and negative deviations from this value.
 10. (en) Denoting the standard or ideal values of the parameters specified for the elements that make up bar code symbol characters.
 11. (en) The highest in frequency of the five low partials Given this name because the strike note of a bell is usually about an octave below the nominal; hence this partial provides the note-name of the bell.
 12. (en) Nominal measurement is an approximate measurement; the actual measurement may vary slightly.
 13. (en) Of, being or relating to a designated size that may vary from the actual.
 14. (en) The value at which a system is designed to assure optimal operation Tolerance considers the 'normal' deviation of variable factors.
 15. (en) Referring to the state of having desirable or acceptable ecological condition The quantified standard established for a condition indicator to represent the desirable or acceptable condition is called a nominal assessment endpoint.
 16. (en) The targeted value for a dimension that defines the size of an ideal part.
 17. (en) When used in reference to micron rating of cartridge filters, refers to an approximate size particle that will not pass through a filter Thus, a nominal one-micron filter is one that gets most of the particles larger than one micron See also Absolute.
 18. (en) The ideal value for a specified parameter.
 19. (en) Often defined as the actual size of lumber before dressing or finishing.
 20. (en) Nominal dimension is the industry term used to approximate a door size.
 21. (en) Partial of tuned bell an octave above prime.
 22. (en) An approximate amount.
 23. (en) Name; an appellation.
 24. (en) Being such in name only; 'the nominal head of his party' insignificantly small; a matter of form only ; 'the fee was nominal'; 'a token gesture of resistance'; 'a tokenish gesture' being value in terms of specification on currency or stock certificates rather than purchasing power; 'nominal or face value' pertaining to a noun or to a word group that functions as a noun; 'nominal phrase'; 'noun phrase' relating to or constituting or bearing or giving a name; 'the Russian system of nominal brevity'; 'a nominal lists of priests'; 'taxable males as revealed by the nominal rolls'.
 25. (en) Relating to or constituting or bearing or giving a name; 'the Russian system of nominal brevity'; 'a nominal lists of priests'; 'taxable males as revealed by the nominal rolls'.
 26. (en) İnsignificantly small; a matter of form only ; 'the fee was nominal'; 'a token gesture of resistance'; 'a tokenish gesture'.
 27. (en) Pertaining to a noun or to a word group that functions as a noun; 'nominal phrase'; 'noun phrase'.
 28. (en) Being value in terms of specification on currency or stock certificates rather than purchasing power; 'nominal or face value'.
 29. (en) Named; bearing the name of a specific person; 'nominative shares of stock'.
 30. (en) Being such in name only; 'the nominal head of his party'.
 31. (en) Measure based on current-dollar value For income or spending, the nominal level is measured in current dollars See current dollar; compare with real [Back to top].
 32. (en) Measurement that is a designation or theoretical size that may vary from the actual.
 33. (en) Economic values expressed in current prices A general increase in prices will cause nominal prices to rise even if there is no real change in the value.
 34. (en) Classification of data groups which do not have a specific order.
 35. (en) Numeral used only to assign identification or label an object or set of objects For example: the number on a sports jersey Implies no order.
 36. (en) 1) the face value of a security 2) the probable level of a market, but that level is not based on actual transactions.
 37. (en) The exact or ideal intended value for a specified parameter Tolerances are specified as positive or negative values from this specified value.
 38. (en) As expected or planned; normal.
 39. (en) Desired operating value.
 40. İsmen mevcut olan, sözde
 41. Birinin ismini taşıyan
 42. Önemsiz
 43. İsim türünden veya isme ait olan, isimle ilgili
 44. Nominal, düşük, sözde, itibari, sembolik, göstermelik, ismen var olan

değer (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.
 2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
 3. Yüksek ve yararlı nitelik.
 4. Üstün, yararlı nitelikleri olan (kimse)
  Örnek: Bu kız aramaya, düşünmeye değer bir şey değildi. R. N. Güntekin
 5. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
 6. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
 7. Neoklasik iktisada göre tüketicinin son biriminin faydasını dikkate alarak bir mala verdiği göreli önem.
 8. Emek-Değer kuramına göre bir malın içerdiği emek zamanı.
 9. Neoklasik ve emekdeğer kuramlarına göre iki mal arasında olması gereken değişim oranı. krş. değişimdeğeri,
 10. Dışalım eşyasının Dünya Ticaret Örgütünün ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca tespit edilen bedeli.
 11. Bir büyüklüğün ya da bir özelliğin bir birim cinsinden nicel tutan.
 12. Yüksek nitelik.
 13. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
 14. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.
 15. 1-Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik. 2- Bir değişkenin yada bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
 16. (en) Worth.
 17. (en) Worthy.
 18. (en) Worthy of.
 19. (en) Worthwhile.
 20. (en) Value.
 21. (en) Price.
 22. (en) Worthiness.
 23. (en) Valuation.
 24. (en) Rate.
 25. (en) Amount.
 26. (en) Costliness.
 27. (en) Currency.
 28. (en) Dearness.
 29. (en) Merit.
 30. (en) Preciousness.
 31. (en) Account.
 32. (en) Cost.
 33. (en) Dignity.
 34. (en) Meaning.
 35. (en) Significance.
 36. (en) Weight.
 37. (en) Asset.
 38. (en) Assets.
 39. (en) Valuable quality.
 40. (en) Actual value.
 41. (en) Esteem merit.
 42. (en) Premium.
 43. (en) Valuta.
 44. (al) Wert
 45. (fr) Valeur

hisse senedi (nedir ne demek)

 1. Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, belgit, aksiyon.
 2. Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge, belgit, aksiyon.
 3. Şirket sermayesinin birbirine eşit paylara bölünmüş dilimlerinden her birini temsil eden ve yasalarla belirtilen esaslara göre düzenlenmiş olan değerli kâğıt.
 4. Bk. pay belgiti
 5. (en) Share.
 6. (en) Stock.
 7. (en) Stock certificate.
 8. (en) Growth stock.
 9. (en) Share certificate.
 10. (en) Share, stock.

hisse (nedir ne demek)

 1. Pay.
 2. Tutam (II).
 3. Bir olaydan çıkarılan ders.
 4. 1) pay. 2) düşerge.
 5. (en) Share.
 6. (en) Dividend.
 7. (en) Part.
 8. (en) Whack.
 9. (en) Lesson learned from observation or reading.
 10. (en) Portion.
 11. (en) Holding.
 12. (en) Allotment.
 13. (en) İnterest.
 14. (en) Kickback.
 15. (en) Moiety.
 16. (en) Percent.
 17. (en) Quantum.
 18. (en) Quota.
 19. (en) Shareout.
 20. (en) Slice.
 21. (en) Allotted portion.
 22. (en) Moral.
 23. (en) Lesson.
 24. (en) Dole.
 25. (en) Net personality.
 26. (en) Proportion.
 27. (en) Quotum.
 28. (en) Ration.
 29. (en) Snack.

sened (nedir ne demek)

 1. Dayanç, belgit.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012