NND Sözlük

Ana Sayfa > nitel değişken nedir, nitel değişken ne demek (nitel değişken nnd)

nitel değişken nedir, nitel değişken ne demek?

nitel değişken

 1. Cinsiyet, meslek, siyasal seçme gibi altbölüm ya da seçenekleri sayıyla değil ancak şıklarla ya da nitel terimlerle dile getirilebilen değişken.
 2. (en) Qualitative variable.

nitel (nedir ne demek)

 1. Nitelik bakımından, nitelikle ilgili.
 2. Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen özelliklere ilişkin.
 3. Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen özelliklere ilişkin.
 4. (en) Qualitative.
 5. (al) Qualitativ
 6. (fr) Qualitatif

değişken (nedir ne demek)

 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
  Örnek: Sağlık bakımından canına okuyan kentler de, değişken rüzgârlara açık kentler oluyor. H. Taner
 2. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
 3. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcıdeğişken, bağımlıdeğişken.
 4. Bir kümenin, bir dizi değerler alabilendeğişken niceliği.
 5. Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer.
 6. Her birey için sabit, belli bir değer.
 7. Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.
 8. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.
 9. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.
 10. Değişik değerler alabilen (nicelik).
 11. Ağırlık, boy, zihin yeteneği gibi bireyden bireye değişen öğe ve etmenler ile olgulara verilen genel ad.
 12. (en) Variable.
 13. (en) Changeable.
 14. (en) Flexible.
 15. (en) Changeful.
 16. (en) Unstable.
 17. (en) Unsteady.
 18. (en) Uncertain.
 19. (en) Choppy.
 20. (en) İnconstant.
 21. (en) İnconsistent.
 22. (en) Mobile.
 23. (en) Capricious.
 24. (en) Erratic.
 25. (en) Fickle.
 26. (en) Fitful.
 27. (en) Flexile.
 28. (en) Fluid.
 29. (en) İncalculable.
 30. (en) İnequable.
 31. (en) Labile.
 32. (en) Mercurial.
 33. (en) Mutable.
 34. (en) Protean.
 35. (en) Shifting.
 36. (en) Sliding.
 37. (en) Flighty.
 38. (en) Floating.
 39. (en) Moody.
 40. (en) Uneven.
 41. (en) Varied.
 42. (en) Volatile.
 43. (en) Wanton.
 44. (en) Wayward.
 45. (en) Factor.
 46. (en) Kaleidoscope.
 47. (en) Variant.
 48. (al) Veränderlicher
 49. (fr) Variable

cinsiyet (nedir ne demek)

 1. Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks
  Örnek: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasa
 2. Bk. eşeylilik
 3. Erkek veya dişi olma durumu, eşey.
 4. Eşey.
 5. (en) Consumer profile.
 6. (en) Gender.
 7. (en) Demographics.
 8. (en) Equal opportunity.
 9. (en) İmage advertising.
 10. (en) Sex.
 11. (en) Sexuality.

meslek (nedir ne demek)

 1. Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
  Örnek: Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı. T. Buğra
 2. Uğraş.
 3. Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği.
 4. Bir fikir çevresinde toplanmış çeşitli bilgiler, dizge, sistem.
 5. Çığır, okul, ekol.
 6. Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı; bilgi, eğitim veya yaratıcı güç gerektiren etkinlik.
 7. Bk. öğreti
 8. (en) Profession.
 9. (en) Career.
 10. (en) Professional.
 11. (en) Line.
 12. (en) Occupation.
 13. (en) Line of business.
 14. (en) Line of work.
 15. (en) Business.
 16. (en) Craft.
 17. (en) Profession, vocation, occupation.
 18. (en) Trade.
 19. (en) Path.
 20. (en) Walk of life.
 21. (en) Avocation.
 22. (en) Calling.
 23. (en) Game.
 24. (en) Metier.
 25. (en) Shop.
 26. (en) Vocation.
 27. (en) Racket.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011