NND Sözlük

Ana Sayfa > nice nedir, nice ne demek (nice nnd)

nice nedir, nice ne demek?

nice   US UK

 1. Kaç, ne kadar.
 2. Birçok
  Örnek: Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı. A. Ş. Hisar
 3. Nasıl.
 4. Uzun süreden beri.
 5. (sıfat) kaç, ne kadar.birçok
 6. (en) Foolish; silly; simple; ignorant; also, weak; effeminate.
 7. (en) Of trifling moment; unimportant; trivial.
 8. (en) Overscrupulous or exacting; hard to please or satisfy; fastidious in small matters.
 9. (en) Delicate; refined; dainty; pure.
 10. (en) Apprehending slight differences or delicate distinctions; distinguishing accurately or minutely; carefully discriminating; as, a nice taste or judgment.
 11. (en) Done or made with careful labor; suited to excite admiration on account of exactness; evidencing great skill; exact; fine; finished; as, nice proportions, nice workmanship, a nice application; exactly or fastidiously discriminated; requiring close discrimination; as, a nice point of law, a nice distinction in philosophy.
 12. (en) National Institute for Clinical Excellence.
 13. (en) How many.
 14. (en) Many.
 15. (en) Pleasing; agreeable; gratifying; delightful; good; as, a nice party; a nice excursion; a nice person; a nice day; a nice sauce, etc.
 16. (en) City in southeastern France on the Mediterranean; the leading resort on the French Riviera pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance; 'what a nice fellow you are and we all thought you so nasty'- George Meredith; 'nice manners'; 'a nice dress'; 'a nice face'; 'a nice day'; 'had a nice time at the party'; 'the corn and tomatoes are nice today' done with delicacy and skill; 'a nice bit of craft'; 'a job requiring nice measurements with a micrometer'; 'a nice shot'.
 17. (en) So many.
 18. (en) So much.
 19. (en) City in southeastern France on the Mediterranean; the leading resort on the French Riviera.
 20. (en) Pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance; 'what a nice fellow you are and we all thought you so nasty'- George Meredith; 'nice manners'; 'a nice dress'; 'a nice face'; 'a nice day'; 'had a nice time at the party'; 'the corn and tomatoes are nice today'.
 21. (en) Socially or conventionally correct; refined or virtuous; 'from a decent family'; 'a nice girl'.
 22. (en) Done with delicacy and skill; 'a nice bit of craft'; 'a job requiring nice measurements with a micrometer'; 'a nice shot'.
 23. (en) Excessively fastidious and easily disgusted; 'too nice about his food to take to camp cooking'; 'so squeamish he would only touch the toilet handle with his elbow'.
 24. (en) Noting distinctions with nicety; 'a discriminating interior designer'; 'a nice sense of color'; 'a nice point in the argument'.
 25. (en) Exhibiting courtesy and politeness; 'a nice gesture'.
 26. (en) Run a program with modified scheduling priority.
 27. (en) Foolish.
 28. (en) National Institute for Clinical Excellence A UK government body set up to examine new clinical methods.
 29. (en) National Institute for Consumer Education is an educational program with an emphasis on consumer, economic and personal finance education.
 30. (en) Change priority of a process.
 31. Hoş, cazip
 32. İyi, mükemmel
 33. Nazik
 34. Latif, tatlı
 35. İnce
 36. Dakik
 37. Hoş, güzel, sevimli, kibar, ince, hassas, dakik

kaç (nedir ne demek)

 1. Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı.
 2. Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı
  Örnek: Yakup Kadri'nin romanlarının kaç dile çevrildiğini bilen bile yoktur. Ç. Altan
 3. Birçok
 4. (en) Many.
 5. (en) How many.
 6. (en) How much ? how many.

kadar (nedir ne demek)

 1. Ölçüsünde, derecesinde
  Örnek: Balıkçılıkta para vardır, ama dalgıçlık kadar da genç işidir. S. F. Abasıyanık
 2. Büyüklüğünde, genişliğinde.
 3. Dek, değin
 4. Gibi
 5. Denli
 6. Süre belirten bir söz
 7. Miktarda, derecede
 8. Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten bir söz
 9. (en) As far as.
 10. (en) As much as.
 11. (en) As big as.
 12. (en) As many as.
 13. (en) Prep. by.
 14. (en) Up to.
 15. (en) Until.
 16. (en) Till.
 17. (en) İnasmuch as.
 18. (en) So long as.
 19. (en) Pending.
 20. (en) About.
 21. (en) Or so.
 22. (en) Something like.
 23. (en) Amount.
 24. (en) Degre.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010