NND Sözlük

Ana Sayfa > neden sonuç ilişkisi nedir, neden sonuç ilişkisi ne demek (neden sonuç ilişkisi nnd)

neden sonuç ilişkisi nedir, neden sonuç ilişkisi ne demek?

neden sonuç ilişkisi

 1. (en) Causation.

neden (nedir ne demek)

 1. Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep
 2. Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin
  Örnek: Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz? H. Taner
 3. Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.
 4. I. Gerçekneden (illet). 1- Bir olayın gerçeknedeni. Bir şeyi etkileyen, oluşturan, doğuran; -> etkinin bağlılaşık kavramı; gerçek etkilere ve değişmelere yol açan etkileme. ("A B ninnedenidir." dendiğinde, "A nın varoluşu B nin varoluşununnedenidir." denmek istenir.) Eskiçağda ve Dekartçılarda bugünkünden daha geniş anlamda kullanılmıştır. Aristotelesnedeni dört ayrı anlamda kullanır: a.Biçimselneden (causa formalis): Biçim verenneden. b. Özdeksel-içerikselneden (causa materialis): Gerçekte bulunan özdekselneden; özdeksel koşul; etkilemenin, temeli, değişmeyen özdeği; kendisinden bir şeyin oluştuğu şey. c. Etkileyicineden (causa efficiens): Başlangıçta bulunan edici, yapıcı, etkileyicineden. d. Erekselneden (causa finalis): Bir son, erek güdenneden. Günümüzdenedenin yalnızca bu son iki anlamı kalmıştır. Etkileyicineden, bir başka olayı doğuran, bir olayı ya da bir eylemi yaratan varlığı göstermek için; erekselneden de, bir edimi gerçekleştirmek üzere güdülen ereği göstermek için kullanılır. 2- Bir özün, bir varlığın olanağının varlık koşulu olarak varlıknedeni, var olmanedeni (Lat. ratio essendiratio possibilitatis). Ancak burada olgusal olay henüz söz konusu değildir, böyle bir olay için gerçekneden (causa) olması zorunludur. 3-Hareketnedeni, kımıldatıcıneden, güdü (motif). İstemenin, eyleminin ruhsalnedeni. II. Mantıksalneden (sebep): 1- Kensisinden, başka bir yargının, başka bir önermenin, başka bir kavramın zorunlukla çıktığı yargı, önerme ya da kavram. Temel, dayanak, gerekçe. (Bağlılaşık kavramı: sonuç=consecutio.) 2- Doğrulayıcıneden, doğrulama, gerekçe: Bir şeyi haklı göstermek üzere öne sürülen kanıt. (Bu kanıt iyi olmayabilir de.) 3- Bilginedeni (ratio cognoscendi): Bir şeyin bilinmesini sağlayanneden. (Ör. Termometrenin yükselmesi ısı artışının saptanması için bilginedenidir; termometre ısının yükselmesinin gerçeknedenini açıklamaz, yalnızca onun bilinmesininnedenidir.)
 5. (en) Cause,.
 6. (en) What for.
 7. (en) Causatively.
 8. (en) Forwhy.
 9. (en) Whence.
 10. (en) Wherefore.
 11. (en) Wherefrom.
 12. (en) Reason.
 13. (en) Cause.
 14. (en) Occasion.
 15. (en) Ground.
 16. (en) Case.
 17. (en) İnducement.
 18. (en) Motive.
 19. (en) Point.
 20. (en) Rise.
 21. (en) Room.
 22. (en) Seeds.
 23. (en) Grounds.
 24. (en) Matter.
 25. (en) Motivation.
 26. (en) Score.
 27. (en) Spring.
 28. (en) Why ? what for ? For what reason.
 29. (en) Causa.
 30. (en) Parent.
 31. (en) Subject.
 32. (fr) Raison
 33. (la) Causa,
 34. (la) Ratio

sonuç (nedir ne demek)

 1. Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
  Örnek: Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi. N. Cumalı
 2. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey.
 3. Öz, özet.
 4. Bir yarışmada, spor karşılaşmasında tarafların elde ettikleri puan, sayı, skor.
 5. Yazının veya sözün bitim bölümü.
 6. (Mantıkta) Tasımın üçüncü önermesi; verilen öncüllerden çıkarılan önerme. // Öncüller doğru isesonuç da kesin olarak doğrudur,sonuç yanlışsa öncüller doğru olamazlar.
 7. Bk. çıkarım sonucu, mantıksalsonuç, dizimselsonuç
 8. Bir olayın oluşturduğu başka bir olay ya da durum.
 9. (en) Result.
 10. (en) Consequence.
 11. (en) Consequent.
 12. (en) Conclusion.
 13. (en) Outcome.
 14. (en) İssue.
 15. (en) Aftermath.
 16. (en) Close.
 17. (en) Corollary.
 18. (en) Decision.
 19. (en) Deduction.
 20. (en) Denouement.
 21. (en) Effect.
 22. (en) Event.
 23. (en) Finding.
 24. (en) Fruit.
 25. (en) Harvest.
 26. (en) İnference.
 27. (en) Payoff.
 28. (en) Produce.
 29. (en) Product.
 30. (en) Resultant.
 31. (en) Sequel.
 32. (en) Show.
 33. (en) Success.
 34. (en) Avail.
 35. (en) Child.
 36. (en) Ending.
 37. (en) Hangover.
 38. (en) Ramification.
 39. (en) Upshot.
 40. (en) Effect netice.
 41. (en) Attendant.
 42. (en) Culmination.
 43. (en) Curtains.
 44. (en) Eventuality.
 45. (en) Judgment judgement.
 46. (en) Pay off.
 47. (en) Pursuance.
 48. (en) Termination.
 49. (fr) Conclusion
 50. (la) Conclusio

ilişki (nedir ne demek)

 1. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
  Örnek: Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı. H. E. Adıvar
 2. Bağlantı, temas.
 3. Bk. birlik
 4. Değişkenler arasında aynı ya da ters yönde karşılıklı bir ilginin bulunması. Builişki, neden-sonuçilişkisi olabildiği gibi başka bir etkenin etkisi ile birlikte değişmeilişkisi de olabilir.
 5. (en) Relation.
 6. (en) Connection.
 7. (en) Connexion.
 8. (en) İnvolvement.
 9. (en) Contact.
 10. (en) Relationship.
 11. (en) İntercourse.
 12. (en) Sexual intercourse.
 13. (en) Affair.
 14. (en) Affaire.
 15. (en) Affinity.
 16. (en) Bond.
 17. (en) Commerce.
 18. (en) Copulation.
 19. (en) Corelate.
 20. (en) Correlate.
 21. (en) Correlation.
 22. (en) Daughter.
 23. (en) Dealing.
 24. (en) Dealings.
 25. (en) Gallantry.
 26. (en) İnterrelation.
 27. (en) Bearing.
 28. (en) Association.
 29. (en) Communication.
 30. (en) Comparison.
 31. (en) Hookup.
 32. (en) Liking.

causation   US UK (nedir ne demek)

 1. Sebep olma, hasıl etme, meydana getirme
 2. Sebep, neden
 3. Neden ve sonuç ilişkisi.
 4. Neden olma, sebep, neden sonuç ilişkisi

olay (nedir ne demek)

 1. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka
  Örnek: O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla. N. Cumalı
 2. Önemli tarihsel olgu, fenomen.
 3. Yasal düzenlemelere göre konusu suç teşkil eden ve teşkil ettiği değerlendirilen eylemlerin ortaya çıkması.
 4. Bilim konusu olarak gözleme açık her türlü olgu ya da koşul.
 5. Deneme sonucu sezilen ya da bilinen ilk özdek, nesne,
 6. Doğa olgusu.
 7. (en) İncident.
 8. (en) Affair.
 9. (en) Case.
 10. (en) Circumstance.
 11. (en) Event.
 12. (en) Happening.
 13. (en) Fact.
 14. (en) Business.
 15. (en) Thing.
 16. (en) Unusual event.
 17. (en) Action.
 18. (en) Palm leaves, prepared for being written upon with a style pointed with steel.
 19. (en) Phenomenon.
 20. (en) Episode.
 21. (en) Experience.
 22. (en) İnstance.
 23. (en) Occurrence.
 24. (en) Scene.
 25. (en) Appearance.
 26. (en) Batch.
 27. (en) Casus.
 28. (en) Hardy annual.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013