NND Sözlük

Ana Sayfa > nazım imar planı nedir, nazım imar planı ne demek (nazım imar planı nnd)

nazım imar planı nedir, nazım imar planı ne demek?

nazım imar planı

 1. Bk. ana düzentasar

ana düzentasar (nedir ne demek)

 1. Bir kentsel yerleşmenin yerleşme ilkelerinin ve gelişmesinin niteliğini ve ölçeğini kesin olarak belirtmeksizin - genellikle 20 yıllık bir süre için - bunların anaçizgilerini gösteren; toprağının nasıl kullanılacağını, başlıca kullanım bölgeleriyle ulaşım dizgesini belirleyen ve düzentasarla uygulama tasarı için güdülecek yöneltiye yön veren tasar. bkz. geneltasar
 2. (en) Master plan, general plan.
 3. (fr) Plan directeur d'urbanisme

nazım (nedir ne demek)

 1. Düzenleyen, düzene koyan, tertip eden.
 2. Düzenleyen, düzene koyan, tertip eden.
 3. Manzume yazan kimse.
 4. Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan uyaklı söz dizisi, manzume, şiir, koşuk.
 5. Bk. düzengeç
 6. Düzenleyen tanzim eden.
 7. Manzum yazan.
 8. (en) Nazi, hitlerite.
 9. (en) Verse.
 10. (en) Poetry.
 11. (en) Poetry koşuk.
 12. (en) Versification.
 13. Nazım, bir erkek ismi (Arapça)

imar (nedir ne demek)

 1. Bayındırlık.
 2. Bayındır duruma getirme, geliştirme.
 3. Bk. geliştirim
 4. (en) Reconstruction.
 5. (en) Public improvements.
 6. (en) Public works.
 7. (en) Development and construction of public facilities.
 8. (en) Roads and utilities.
 9. (en) Development.

planı (nedir ne demek)

 1. Bk. yer tasarı

pla   US UK (nedir ne demek)

 1. (en) [PLA (Palestine Liberation Army) ] military wing of the Palestine Liberation Organization (organization that seeks Palestinian independence from Israeli rule).
 2. Pla

ana   US UK (nedir ne demek)

 1. Çocuğu olan kadın, anne
  Örnek: Gözyaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı. H. Taner
 2. Yavrusu olan dişi hayvan.
 3. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.
 4. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü.
 5. Velinimet.
 6. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü.
 7. Temel, asıl, esas
  Örnek: Geçen yıl ana işlerden hiçbiri bitirilip bir sonuca varılamamıştır. M. Ş. Esendal
 8. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatır.
 9. (en) Chief.
 10. (en) Arterial.
 11. (en) Central.
 12. (en) Mama.
 13. (en) Mammy.
 14. (en) Thus, Scaligerana is a book containing the sayings of Scaliger, Johnsoniana of Johnson, etc.
 15. (en) Collection of anecdotes about a person or place mother of the ancient Irish gods; sometimes identified with Danu.
 16. (en) Prefix in words from the Greek, denoting up, upward, throughout, backward, back, again, anew.
 17. (en) Suffix to names of persons or places, used to denote a collection of notable sayings, literary gossip, anecdotes, etc.
 18. (en) Major.
 19. (en) Patroness.
 20. (en) Stock.
 21. (en) Broad / adj.
 22. (en) Mama mamma.
 23. (en) Mother of the ancient Irish gods; sometimes identified with Danu.
 24. (en) Collection of anecdotes about a person or place.
 25. (en) Article Numbering Association.
 26. (en) American Numismatic Association, the national organization for coin collectors.
 27. (en) Association of National Advertisers An association whose members are advertisers, i e , companies that advertise their products or services.
 28. (en) American Nurses Association.
 29. (en) Association of National Advertisers.
 30. (en) Short for 'American Numismatic Association.
 31. (en) Automatic Network Analyzer - A computer-controlled test system that measures microwave devices in terms of their small signal S-parameters The use of this instrument by both engineering and production permits quick and accurate characterization of the input and output impedance, gain, reverse isolation of individual units and the degree of match between units.
 32. (en) Hole.
 33. (en) Principal.
 34. (en) Main.
 35. (en) Primary.
 36. (en) Basic.
 37. (en) Leading.
 38. (en) Guiding.
 39. (en) Broad.
 40. (en) Capital.
 41. (en) Cardinal.
 42. (en) Fundamental.
 43. (en) Governing.
 44. (en) Grand.
 45. (en) Master.
 46. (en) Parent.
 47. (en) Staple.
 48. (en) Mother.
 49. (en) Principle.
 50. (en) Main part.
 51. (en) Head.
 52. (en) Matron.
 53. (en) Momma.
 54. (en) Rudimentary.
 55. (en) Maternal.
 56. Her cinsten aynı miktarda
 57. Sonek ait olan koleksiyon: Americana, Shakespeareana.

düzentasar (nedir ne demek)

 1. Kent ya da kasaba halkının sağlığını korumak, toplumsal, ekonomik ve ekinsel gereksinmelerini, iyi yaşama düzenini ve çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve kent verilerine dayanılarak oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi kentsel işlevler arasında denge kurup, eldeki ve sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için, varsa yeryazım durumu da belirtilen haritalar üzerinde toprak parçalarının kullanım biçimlerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren, tüzel bir değeri olan onaylanmış belge. bkz. anadüzentasar.
 2. (en) Development plan.
 3. (fr) Projet d'aménagement

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012