NND Sözlük

Ana Sayfa > nail olmak nedir, nail olmak ne demek (nail olmak nnd)

nail olmak nedir, nail olmak ne demek?

nail olmak

 1. Erişmek, ulaşmak, kavuşmak.
 2. (en) To attain, to gain, to enjoy.

nail   US UK (nedir ne demek)

 1. Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış.
 2. Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş
 3. (en) Who attains/gains/receives.
 4. (en) The horny scale of plate of epidermis at the end of the fingers and toes of man and many apes.
 5. (en) The basal thickened portion of the anterior wings of certain hemiptera.
 6. (en) The terminal horny plate on the beak of ducks, and other allied birds.
 7. (en) Slender, pointed piece of metal, usually with a head, used for fastening pieces of wood or other material together, by being driven into or through them.
 8. (en) Measure of length, being two inches and a quarter, or the sixteenth of a yard.
 9. (en) To fasten with a nail or nails; to close up or secure by means of nails; as, to nail boards to the beams.
 10. (en) To stud or boss with nails, or as with nails.
 11. (en) To fasten, as with a nail; to bind or hold, as to a bargain or to acquiescence in an argument or assertion; hence, to catch; to trap.
 12. (en) Same as stick.
 13. (en) Small headed and pointed piece of metal driven though a piece of wood to fasten it to another Longer and heavier examples are usually referred to as spikes, or double nails Nails may be distinguished by material and mode of preparation, ie nails may be wrought or forged, cut, or cast They may be further defined by the shape of the head , such as rose, diamond, and sharp, or chisel.
 14. (en) Hypodermic needle.
 15. (en) Good body check.
 16. (en) Ingrown Nail Fungus Nail Nail Injury Nail Problems HEEL Heel Spur Plantar Fasciitis Stone Bruise Haglund's Sever's Disease.
 17. (en) To spike, as a cannon.
 18. (en) Thin pointed piece of metal that is hammered into materials as a fastener horny plate covering and protecting part of the dorsal surface of the digits a former unit of length for cloth equal to 1/16 of a yard attach something somewhere by means of nails; 'nail the board onto the wall'.
 19. (en) Sb who attains.
 20. (en) Gains.
 21. (en) Or receives.
 22. (en) Horny plate covering and protecting part of the dorsal surface of the digits.
 23. (en) Thin pointed piece of metal that is hammered into materials as a fastener.
 24. (en) Former unit of length for cloth equal to 1/16 of a yard.
 25. (en) Attach something somewhere by means of nails; 'nail the board onto the wall'.
 26. (en) Take into custody; 'the police nabbed the suspected criminals'.
 27. (en) Hit hard; 'He smashed a 3-run homer'.
 28. (en) Succeed in obtaining a position; 'He nailed down a spot at Harvard'.
 29. (en) Succeed at easily; 'She sailed through her exams'; 'You will pass with flying colors'; 'She nailed her astrophysics course'.
 30. (en) Locate exactly; 'can you pinpoint the position of the enemy?'; 'The chemists could not nail the identity of the chromosome'.
 31. (en) Complete a pass.
 32. (en) Fastener made from endless wire by cutting a point and forming a head at the shank end opposite the point.
 33. (en) Fastener made from endless wire by cutting a point and forming a head at the shank end opposite the point National Wooden Pallet and Container Association - a national association with the goal of promoting the de- sign, manufacturer, distribution, recycling and sale of pallets, containers and reels Non-reversible pallet - a pallet with bottom deckboard configuration different from top deck Notch - cutout in lower portion of the stringer to allow entry for the fork tine, usually 9' in length, 1-1/2' in depth Notched stringer - a stringer with two notches spaced for fork-tine entry,.
 34. Çivilemek, çivi çakmak, mıhlamak, kavramak, yakalamak, meydana çıkarmak, vurmak
 35. Çivi, mıh
 36. Tırnak
 37. Hayvanlarda tırnak yerine bulunan pençe veya toynak
 38. 5,7 santimetrelik kumaş ölçü birimi
 39. Mıhlamak, çivilemek
 40. Sıkı sıkı bağlamak, kavramak
 41. (argo) tutmak
 42. Yakalamak
 43. (argo) (bir yalanı) meydana çıkarmak
 44. (argo) çalmak
 45. (argo) vurmak

olmak (nedir ne demek)

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  Örnek: En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu. S. F. Abasıyanık
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  Örnek: Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir. T. Buğra
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  Örnek: Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım. S. F. Abasıyanık
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en) Be situated.
 10. (en) Happen.
 11. (en) Become.
 12. (en) Exist.
 13. (en) Occur.
 14. (en) Take place.
 15. (en) Have.
 16. (en) Mature.
 17. (en) Befall.
 18. (en) Come about.
 19. (en) Come off.
 20. (en) Come over.
 21. (en) Eventuate.
 22. (en) Fare.
 23. (en) Go on.
 24. (en) Hatch.
 25. (en) Turn.
 26. (en) Come.
 27. (en) Form.
 28. (en) Grow.
 29. (en) Reign.
 30. (en) Transpire.
 31. (en) To be.
 32. (en) To become.
 33. (en) To exist.
 34. (en) To happen.
 35. (en) To occur.
 36. (en) To take place.
 37. (en) To go no.
 38. (en) To come about.
 39. (en) To transpire.
 40. (en) To get.
 41. (en) To fit.
 42. (en) To be suitable for.
 43. (en) To be present.
 44. (en) To ripen.
 45. (en) To mature.
 46. (en) To catch.
 47. (en) To have.
 48. (en) To undergo.
 49. (en) To be ready/prepared/cooked.
 50. (en) To be done out of sth.
 51. (en) Catch.
 52. (en) To be completed.
 53. (en) To be cooked.
 54. (en) To come into being.
 55. (en) Fall out.
 56. (en) Make.
 57. (en) Originate.
 58. (en) Prove.
 59. (en) Stand.
 60. (en) To go under the styles of.
 61. (en) To go through accounts.
 62. (en) Turn out.

erişmek (nedir ne demek)

 1. Varılması zamana, emeğe bağlı olan veya uzakta bulunan bir amaca varmak, ulaşmak
  Örnek: Genç yaşında üne erişmiş, yönettiği oyunlar afişlerden inmemiş. N. Cumalı
 2. Bir yere ulaşmak, varmak
  Örnek: Boyu bir elli beş olduğu için, eli ancak on beşinci düğmeye erişebilmektedir. H. Taner
 3. Bitkiler veya bunların ürünleri olgunlaşmak.
 4. Zaman gelip çatmak.
 5. (en) Reach.
 6. (en) Carry.
 7. (en) Access.
 8. (en) Retrieve.
 9. (en) Attain.
 10. (en) Achieve.
 11. (en) Compass.
 12. (en) Range.
 13. (en) Extend.
 14. (en) To reach.
 15. (en) To attain.
 16. (en) To access.
 17. (en) To mature.
 18. (en) To ripen.
 19. (en) Ripen.
 20. (en) To arrive at.
 21. (en) To amount to.
 22. (en) To come.
 23. (en) To overtake.
 24. (en) To touch.
 25. (en) Find.
 26. (en) To have the key to the door.
 27. (en) Land.
 28. (en) Make.

ulaşmak (nedir ne demek)

 1. Varmak, gelmek
  Örnek: Doğudan batıya kadar ulaşmış bir zafer bestesi dinliyorum. R. H. Karay
 2. Elde etmek, erişmek.
 3. Yetişmek.
 4. Birbirine katılmak, dökülmek.
 5. (en) Reach.
 6. (en) Carry.
 7. (en) Turn.
 8. (en) Access.
 9. (en) Find.
 10. (en) To come to hand.
 11. (en) Aggregate.
 12. (en) Get at.
 13. (en) Achieve.
 14. (en) Attain.
 15. (en) Approach.
 16. (en) Come to.
 17. (en) Come at.
 18. (en) Come.
 19. (en) Arrive.
 20. (en) Come up to.
 21. (en) Come up with.
 22. (en) Effect.
 23. (en) Figure out at.
 24. (en) Gain.
 25. (en) Live up to.
 26. (en) To arrive.
 27. (en) To reach.
 28. (en) To hit.
 29. (en) To attain.
 30. (en) To get.
 31. (en) To get at.
 32. (en) Make.
 33. (en) Strike.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012