NND Sözlük

Ana Sayfa > muhalefet partisi nedir, muhalefet partisi ne demek (muhalefet partisi nnd)

muhalefet partisi nedir, muhalefet partisi ne demek?

muhalefet partisi

 1. Hükûmet kurmaya katılmamış parti.
 2. (en) Opposition party.

muhalefet (nedir ne demek)

 1. Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık.
 2. Karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu.
 3. Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler.
 4. Bk. karşıolum
 5. Bk. karşıtgörüşlülük
 6. Bk. ayrışçılık
 7. (en) Oppositional.
 8. (en) Opposition.
 9. (en) Contrariety.
 10. (en) Defiance.
 11. (en) Dissension.
 12. (en) Dissent.
 13. (en) Dissidence.
 14. (en) Hostility.
 15. (en) The outs.
 16. (en) Opposing.
 17. (en) The opposition.
 18. (en) The opposition camp.

karşıolum (nedir ne demek)

 1. I. (Mantıkta) 1- Birbirinin karşısında bulunan, birbirini karşılıklı olarak dışta bırakan iki kavram ya da yargı arasındaki bağlantı. // Özel biçimleri: a. Çelişikkarşıolum: Burada bir kavram, ötekinin doğrudan doğruya değillenmesidir (ak - ak olmayan), b. Karşıtkarşıolum: Burada aynı tür içinde bir dizinin en belirgin parçaları karşı karşıyadır (ak-kara). c. Görelikarşıolum-ilişkilerinkarşıolumu: Bağlılaşık kavramlar arasındadır (baba-oğul). d-Yoksunluk bildirenkarşıolum: Bir yetkinlik ve onun eksikliği arasındadır (gören -kör), e. Düşüncenin belli koşullar altında kaçınılmaz biçimde içine düştüğü çatışkı. Karşıt kavramlar aynı konuyle ilgili olarak aynı zamanda evetlenemedikleri halde değillenebilirler. Çelişik kavramlar aynı konuyla ilgili olarak aynı zamanda evetlenemedikleri gibi değillenemezler de: 1) K, S ise P değildir. 2) K, P ise S değildir.karşıolumların örtüşmesi Ama K ne S ne P olmayabilir; burada P ile S karşıt kavramlardır. Bunların çelişik kavramlar olmaları için, yukarıdaki iki önermeye şu iki önermeyi de katmalıdır: 3) K, S değilse P dir. 4) K, P değilse S dir, yani K, ya S dir, ya P dir. 2- Aynı özne ve aynı yüklemi olan, ama a. nicelik ya da kapsam (A ve I, E ve O); b. nitelik (A ve E, I ve O: karşıt); c. hem nitelik, hem nicelik (A ve O, I ve E: çelişik) bakımından ayrı olan önermelerin durumu: Bütün öğrenciler çalışkandır. Hiç bir öğrenci çalışkan değildir. Bazı öğrenciler çalışkandır. Bazı öğrenciler çalışkan değildir. Günlük dilde çoğunlukla birbirine karıştırılan karşıt ve çelişik kavramlarını iyice birbirinden ayırmak gerekir; tümel olumlu önerme ile tümel olumsuz önerme birbirlerine karşıdırlar, ama bukarşıolum bir çelişme olmayıp bir karşıtlıktır (contrarius); tümel olumlu önermenin çelişiği olankarşıolum tikel olumsuz önermedir. (Şemaya bkz.) II. Varlıkbilim (fizikötesi açısından) 1- Gerçeklikteki çatışma; türlü güçlerin birbiriyle çatışması: Bir istenç ile başka bir istenç, bir güçle başka bir güç arasındakikarşıolum. 2- Varlığın kendi içindeki uçlaşma (kutuplaşma) durumları (soluk alma-verme, eril-dişil). 3- Yaşamın ve tinin kımıldatıcı, devindirici itilimi, dürtüsü ve ileri götüren yaratıcı gücü (özellikle J. Böhme'den Alman idealizmine değin Alman fizikötesinde). 4- Eytişimselkarşıolum: Bir varlığın (sav) karşıtına dönüşmesi (karşısav) ve bu yolla daha yüksek bir birliğe (bireşim) ulaşması; sav ile karşısav arasındaki ilişki, bk. eytişim, örtüşme. 5- Bireşime yer vermeyen, varoluşsal bir karar gerektiren bir seçeneğin iki kanadı arasında "ya-ya da" biçiminde beliren ilişki.
 2. (en) Opposition.
 3. (fr) Opposition
 4. (la) Oppositio

parti   US UK (nedir ne demek)

 1. Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka
  Örnek: Seçmenler yeni güç santrallerinin doğayı bozacağını düşündükleri için karşı partiyi tutmuşlar. H. Taner
 2. İnsan topluluğu.
 3. Bir bütünün parçası, kısım
  Örnek: Yedi sekiz balyalık bir partiden bir buçuk, iki kilo tütün yürütüyordu. N. Cumalı
 4. Bazı oyunlarda bir kez
  Örnek: Öğle sonları birkaç parti tavla oynamaktan hiç vazgeçmiyorduk. Y. K. Karaosmanoğlu
 5. Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlamak amacıyla düzenledikleri eğlence
 6. Tutam (II).
 7. Çok ucuza elde edilen şey, kelepir.
 8. Vurgun, kazanç
  Örnek: Kazanmakta olduğu partinin güme gitmesinden korkan terlikçi İhsan... H. Taner
 9. Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri.
 10. Aynı koşullarda ve zamanda üretilen, ambalajı, ambalaj büyüklüğü, sınıfı, tipi, çeşidi ve boyu aynı olan ürün örnekleri veya ambalajları topluluğu.
 11. (en) Parcel.
 12. (en) Lot.
 13. (en) Party.
 14. (en) Get-Together.
 15. (en) Bash.
 16. (en) Shipment.
 17. (en) Setout.
 18. (en) Shindig.
 19. (en) Hand.
 20. (en) Consignment.
 21. (en) Game.
 22. (en) Political party.
 23. (en) Consignment (of goods.
 24. (en) Bargain.
 25. (en) Sth acquired very cheaply.
 26. Eş (fr.)

hükumet (nedir ne demek)

 1. Bakanlar Kurulu.
 2. Bir ülkenin yönetim kuruluşları
  Örnek: Kadınlar çil yavrusu gibi dağılmış, hükûmete haber vermişler, hükûmet gelmiş, ölüyü kaldırmışlar. H. E. Adıvar
 3. Devlet yönetimi.
 4. Konağı
  Örnek: Hükûmetin karşısındaki Türklerin merkez kumandanlık dairesine girince şapkasını çıkardı. Ö. Seyfettin
 5. Hükûmet konağı

part   US UK (nedir ne demek)

 1. Participle, particular.
 2. Ayırmak, tarakla ayırmak, ayrılmak, kopmak, elden çıkarmak
 3. Yarı, kısmen
 4. Parça, kısım, cüz
 5. Birbirine eşit olan kısımlardan her biri
 6. Uzuv
 7. Mat
 8. Kısımlara ayırmak, taksim etmek
 9. Ayırmak, bölme ile ayırmak
 10. Bölmek
 11. Ayrılmak
 12. Parçalanmak, taksim olunmak
 13. Ayrılıp gitmek, uzaklaşmak

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011