NND Sözlük

Ana Sayfa > motif nedir, motif ne demek (motif nnd)

motif nedir, motif ne demek?

motif   US UK

 1. Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri.
 2. Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.
 3. Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim.
 4. Bk. örge
 5. Özellikle proteinlerde görülen ve özel görevi olan üç boyutlu bir alt yapı.
 6. (en) Theme, character type, image, Metaphor, or other verbal element that recurs throughout a single work of literature or occurs in a number of different works over a period of time For example, the various manifestations of the color white in Herman Melville's Moby Dick is a 'specific' motif, while the trials of star-crossed lovers is a 'conventional' motif from the literature of all periods.
 7. (en) Short conserved region in a protein sequence Motifs are frequently highly conserved parts of domains [NCBI Bioinformatics].
 8. (en) Meaningful pattern of nucleotides or amino acids that is shared by two or more molecules.
 9. (en) Gui based on the X window system and distributed by the Open software foundation.
 10. (en) From the French for 'motive ' 1) A usually recurring distinctive feature or thematic element of design or ornament, especially a dominant idea or central theme 2) A single or repeated design or color.
 11. (en) The duplicated design of vertical and horizontal repeats in a wallpaper pattern Motif refers to the recurring subject matter.
 12. (en) An element in a film that is repeated in a significant way.
 13. (en) Any movement that has development possibilities.
 14. (en) Recurring thematic element in a work of art or a single or repeated design or color.
 15. (en) Nucleic acid or protein sequence that is associated with a function.
 16. (en) Graphical user interface for the UNIX operating system.
 17. (en) Decorative theme, element or component.
 18. (en) Distinctive element or theme, often repeated within a work of art.
 19. (en) In literature and the fine arts, a salient feature or element of a composition or work; esp., the theme, or central or dominant feature; specif.
 20. (en) Motive.
 21. (en) Usually called OSF/Motif The UNIX industry's standard user interface originally developed by the Open Software Foundation Motif is based on the X-Window system and is a Presentation Manager look- alike Motif is available for all IBM AIX workstations.
 22. (en) An image or action in a literary work that is shared by other works and that is sometimes thought to belong to a collective unconsciousness.
 23. (en) Graphical user interface specified by the Open Software Foundation and built on the Massachusetts Institute of Technology's X Windows.
 24. (en) Short melodic or rhythmic idea that recurs within a work or movement.
 25. (en) Short musical idea, or melodic theme that runs through a piece.
 26. (en) Single decoration or image, such as a flower, a shell, or a circle, that is repeated in a design.
 27. Motif.
 28. Motif, örge

örge (nedir ne demek)

 1. Motif.
 2. Yazında ve sanatta sık sık yinelenen, temayı vurgulayıcı öğe ya da süs.
 3. (en) Motif.
 4. (fr) Motif

yan yana (nedir ne demek)

 1. Biri ötekinin sağında veya solunda olarak, birbirinin yanında, birlikte
  Örnek: İki karyolayı yan yana koymuşlar, adı olmuş ayrı yatak! M. Ş. Esendal
 2. (en) Abutted side by side.
 3. (en) Abreast.
 4. (en) Collateral.
 5. (en) Adjoining.
 6. (en) Side by side.
 7. (en) Cheek by jowl.

yan (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
  Örnek: Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı. M. Ş. Esendal
 2. Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet
  Örnek: Yaşlı garson yanımıza geldi. Y. K. Karaosmanoğlu
 3. Yer.
 4. Üst.
 5. Birlikte, beraberinde olma
  Örnek: Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler. N. Cumalı
 6. Bedenin bir bölümü.
 7. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan.
 8. İkinci derece olan.
 9. Yanal.
 10. (Kuramsal istatistik) (…) evrendeğerinin (…) kestiricisi için, (…) çıkarımı. Bu çıkarım artı, eksi ya da sıfır olabilir; sıfır ise, kestiriciyansızdır, ay. bak,yansız kestirici.
 11. (en) Ancillary.
 12. (en) Cockeyed.
 13. (en) Part.
 14. (en) Sideways.
 15. (en) Skew.
 16. (en) Neighbourhood.
 17. (en) Diggings.
 18. (en) Behalf.
 19. (en) Bias.
 20. (en) Side.
 21. (en) Aslant.
 22. (en) Asquint.
 23. (en) Awry.
 24. (en) Collateral.
 25. (en) Flanking.
 26. (en) Lateral.
 27. (en) Parietal.
 28. (en) Sidelong.
 29. (en) Sideward.
 30. (en) Subordinate.
 31. (en) Flank.
 32. (en) Bye-.
 33. (en) Place.
 34. (en) Vicinity.
 35. (en) Direction.
 36. (en) Auxiliary.
 37. (en) Subsidiary.
 38. (en) Askew.
 39. (en) Edge.
 40. (en) Hand.

bezeme (nedir ne demek)

 1. Süsleme, tezyin.
 2. Süs, süsleyen şey.
 3. (en) Meringue, delicate mixture of egg whites and sugar that is beaten stiff and browned in the oven and is usually used as a topping for pies and cakes; gland.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011