NND Sözlük

Ana Sayfa > moment nedir, moment ne demek (moment nnd)

moment nedir, moment ne demek?

moment   US UK

 1. Kuvvetin, bir cismi bir nokta veya bir eksen yörüngesinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği.
 2. K. kuvvet vektörü ile r yol vektörünün vektörel çarpımı. Burada r, verilen bir nokta ile K'nın başlangıcı arasındaki vektördür.
 3. Bk. kolcuk
 4. Bk. hızıl
 5. Bk. eşlenik
 6. Bk. beklem
 7. (en) Momentum.
 8. (en) Minute portion of time; a point of time; an instant; as, at that very moment.
 9. (en) Impulsive power; force; momentum.
 10. (en) Importance, as in influence or effect; consequence; weight or value; consideration.
 11. (en) An essential element; a deciding point, fact, or consideration; an essential or influential circumstance.
 12. (en) An infinitesimal change in a varying quantity; an increment or decrement.
 13. (en) The tendency of a force to cause a rotation about a point or axis which in turn produces bending stresses.
 14. (en) The tendency of force to affect motion Tendency, or measure of tendency, to produce motion, especially about a point or axis The product of a quantity and its perpendicular distance from a reference point.
 15. (en) The effect of the distribution of the mass of an object on its resistance to change in motion A moment is calculated by multiplying the magnitude of a force by the length of its lever arm, the perpendicular distance between the line of action of the force and the point where it is applied.
 16. (en) The tendency of a force to cause rotation about a point or axis.
 17. (en) Twisting action; a torque; a force acting at a distance from a point in a structure so as to cause a tendency of the structure to rotate about that point See also bending moment, moment connection.
 18. (en) Moment is the rotation produced in a body when a force is applied.
 19. (en) Force attempting to produce motion around an axis.
 20. (en) The product of effects of loads causing a force and the distance to a particular axis or point.
 21. (en) Distance measurement on a model forward or aft of its balance point as in nose moment or tail moment.
 22. (en) The kth moment of a list is the average value of the elements raised to the kth power; that is, if the list consists of the N elements x1, x2, , xN, the kth moment of the list is.
 23. (en) İnstant , moment , momentum.
 24. (en) Tendency, or measure of tendency, to produce motion, esp.
 25. (en) Motion about a fixed point or axis.
 26. (en) The n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value the moment of a couple is the product of its force and the distance between its opposing forces a particular point in time; 'the moment he arrived the party began' an indefinitely short time; 'wait just a moment'; 'it only takes a minute'; 'in just a bit'.
 27. (en) Moment.
 28. (en) Loading list.
 29. (en) Particular point in time; 'the moment he arrived the party began'.
 30. (en) An indefinitely short time; 'wait just a moment'; 'it only takes a minute'; 'in just a bit'.
 31. (en) At this time; 'the disappointments of the here and now'; 'she is studying at the moment'.
 32. (en) Having important effects or influence; 'decisions of great consequence are made by the president himself'; 'virtue is of more moment that security'.
 33. (en) The moment of a couple is the product of its force and the distance between its opposing forces.
 34. (en) The n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value.
 35. (en) Twisting Motion about an Axis.
 36. (en) The couple effect of forces about a given point; see BENDING MOMENT.
 37. (en) Weight of object x its arm.
 38. (en) An indefinite interval of time 2 A specific point in time.
 39. An, lahza
 40. Ehemmiyet, nüfuz, kuvvet
 41. Fiz
 42. An, önem, nüfuz, moment

kolcuk (nedir ne demek)

 1. Gitarlardaki manyetik anahtarı gibi bazı elektronik devrelerdeki anahtarları yöneten küçük kol.
 2. Bir özdekten, eksenden bir noktaya olan uzaklıkla, o noktadaki kıvıl yük, kütle gibi bir niceliğin çarpımından elde edilen nicelik türü (ucay kolcuğu, mıknatıs kolcuğu, eylemsizlik kolcuğu gibi).
 3. (en) Moment.
 4. (en) Toggle.
 5. (al) Moment
 6. (fr) Moment

nokta (nedir ne demek)

 1. Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
 2. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
 3. Yer
  Örnek: Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık. A. Haşim
 4. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm
  Örnek: Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi. Y. K. Karaosmanoğlu
 5. Nöbetçi bulunan yer.
 6. Nöbetçi, gözcü, bekçi
  Örnek: O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz. Ö. Seyfettin
 7. Sınır, derece, radde.
 8. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
 9. Uzambilgisinde tanımsız öğelerden biri.
 10. Belirli bir uzayın koyutlarını gerçekleyen öğelerden her biri.
 11. Papil hatları arasında diğer papillerden bağımsız olarak bulunan nokta şeklindeki parmak izi karakteristiği.
 12. Yeri olan fakat büyüklüğü olamayan bir şey.
 13. Bk. dönem
 14. (en) Respect.
 15. (en) Vertex.
 16. (en) Place.
 17. (en) İtem.
 18. (en) Pause.
 19. (en) Pitch.
 20. (en) Pinpoint.
 21. (en) Point.
 22. (en) Spot.
 23. (en) Speck.
 24. (en) Full stop.
 25. (en) Stop.
 26. (en) Full point.
 27. (en) Post.
 28. (en) Fleck.
 29. (en) Macula.
 30. (en) Particular.
 31. (en) Period.
 32. (en) Speckle.
 33. (en) Tittle.
 34. (en) Subject.
 35. (en) Military post.
 36. (en) Police post.
 37. (en) İsolated sentry.
 38. (en) Taint.
 39. (fr) Point
 40. (la) Punctum

eksen (nedir ne demek)

 1. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
  Örnek: Politikacıların kendilerini evrenin ekseni saymamaları gereğini anlamaları için... H. Taner
 2. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
 3. Araba dingili.
 4. Bir cismin, çevresinde döndüğü doğru.
 5. Üzerinde bir yön belirlenmiş doğru.
 6. Bir cismin parçalarının çevresinde, bakışımlı olarak düzenlediği sanal bir doğru.
 7. İkinci omur
 8. (en) Axial.
 9. (en) Pivotal.
 10. (en) Axis.
 11. (en) Pivot.
 12. (en) Axle.
 13. (en) Pintle.
 14. (en) Rachis.
 15. (en) Spindle.
 16. (al) Achse
 17. (fr) Axe

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011