NND Sözlük

Ana Sayfa > misk nedir, misk ne demek (misk nnd)

misk nedir, misk ne demek?

misk

 1. Mis.
 2. Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde.
 3. Bk. Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu
 4. (en) Musk.

milliyetçi işçi sendikaları konfederasyonu (nedir ne demek)

 1. 15-16 Haziran 1970 tarihindeki işçi hareketinin ardından DİSK ve Türk-İş karşıtı olarak Plastik-İş ve Türpek-İş sendikaları tarafından 23 Haziran 1970 tarihinde kurulan, 1980 yılında askeri müdahaleyle etkinlikleri 1984 yılına kadar durdurulan ve 1989 yılında üye sendika sayısı yasada öngörülen sınırın altına düşmesiyle kapanan üstbirlik.
 2. (en) Confederation of Turkish Nationalist Workers' Unions.

mis   US UK (nedir ne demek)

 1. Güzel koku.
 2. Evlenmemiş kadın.
 3. (en) Management Information Systems.
 4. (en) Management information system.
 5. (en) Management of Information Services' MIS is the designation for the field of computer solutions internal to an organization An MIS department is typically responsible for administering the computer hardware, software, and networking within a company or group.
 6. (en) Prefix used adjectively and adverbially in the sense of amiss, wrong, ill, wrongly, unsuitably; as, misdeed, mislead, mischief, miscreant.
 7. (en) Wrong; amiss.
 8. (en) Major Investment Study.
 9. (en) Management information systems.
 10. (en) Management Information System logging and reporting software that provides PSAP managers with information needed to make informed decisions about staffing and equipment.
 11. (en) Wildlife species whose population will indicate the health of the ecosystem in which it lives and, consequently, the effects of forest management activities to that ecosystem MIS species are selected by land management agencies.
 12. (en) Management Information System Used to describe the set of computing resources that hold and allow access to the information owned by an organization.
 13. (en) Management Information Systems, a division of the Texas Department of Human Services.
 14. (en) Management Information System.
 15. (en) Management Information Systems; a formalized way of dealing with the information that is required in order to manage any organization; it consists of data files, records, company records, marketing data, financial data, etc.
 16. (en) Management Information Systems Usually refers to the computer department of a business or office building In Mifflin County, the MIS Department is a part of the IT department.
 17. (en) Managed Information System, is an initiative of the Network's developed to integrate large state level and state wide MIS programs, and positively impact locally based offices that are integral to Network efforts The MIS take actions to further a unified effort provide the most complete and efficient services to AOD abusing juvenile offenders, non-AOD abusing juvenile offenders, and youth at risk of becoming involved in the Denver Juvenile Justice system.
 18. (en) Management Information Services.
 19. (en) Management Information Server The Solstice EM software process that serves network management clients The process running on a network workstation or server that maintains network management information in a database according to the definitions in its MIT, provides polling, filtering, logging, and other services to Solstice EM services and various other applications.
 20. Önek yanlış, kötü, hatalı.
 21. Yanlış, ters, kötü

mi   US UK (nedir ne demek)

 1. Mı / mi.
 2. Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti.
 3. (en) Myocardial Infarction: heart attack.
 4. (en) Military intelligence.
 5. (en) İs the acronym for mile, i e approx 1 609 km.
 6. (en) Abbreviation for mental illness or mentally ill.
 7. (en) In solmization, the third degree of the major scale.
 8. (en) Myocardial infarction.
 9. (en) Michel German Catalogue.
 10. (en) The blade of a knife or sword.
 11. (en) Common type is PMI , the insurance paid for by the borrower to insure the mortgage company's investment.
 12. (en) Military Intelligence.
 13. (en) Abbr 1077 Manual Interrogator.
 14. (en) Michel Postage Stamp Catalog [abbr.
 15. (en) Death of myocardial tissue, a 'heart attack.
 16. (en) Mills College, Oakland.
 17. (en) Mentally Impaired Children who are delayed in their mental development.
 18. (en) Myocardial Infarction.
 19. (en) Destruction of heart tissue resulting from obstruction of the blood supply to the heart muscle.
 20. (en) Marching Illini.
 21. (en) Same usage as me: Are you talking to mi?.
 22. (en) The government agency in the United Kingdom that is responsible for internal security and counterintelligence overseas.
 23. (en) The government agency in the United Kingdom that is responsible for internal security and counterintelligence on British territory.
 24. (en) Unit of length equal to 1760 yards.
 25. (en) Midwestern state in north central United States in the Great Lakes region.
 26. (en) Mile.
 27. (en) British unit of length equivalent to 1,853 18 meters.
 28. (en) Unit of length used in navigation; equivalent to the distance spanned by one minute of arc in latitude; 1,852 meters.
 29. (en) Mitral insufficiency; back flow or regurgitation of flow through the mitral valve during ventricular systole.
 30. (en) Syllable applied to the third tone of the scale of C,, to E, in European solmization, but to the third tone of any scale in the American system.
 31. (en) The syllable naming the third note of any major scale in solmization.
 32. Mi notası, gamın üçüncü notası.
 33. Mi, mi notası

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010