NND Sözlük

Ana Sayfa > misal nedir, misal ne demek (misal nnd)

misal nedir, misal ne demek?

misal

 1. Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
  Örnek: Cumhuriyet tarihimizde bunun iki misali vardır. F. R. Atay
 2. Benzer
  Örnek: Bir namazlık saltanatın olacak / Taht misali o musalla taşında. C. S. Tarancı
 3. Bk. idea
 4. Örnek.
 5. Benzer, eş.
 6. Rüya, düş.
 7. Masal.
 8. (en) Example.
 9. (en) İnstance.
 10. (en) Model örnek.
 11. (en) İllustration.
 12. (en) Precedent.
 13. (en) Case.
 14. (en) Epitome.
 15. (en) Exemplification.
 16. (en) Pattern.
 17. (en) Specimen.

idea   US UK (nedir ne demek)

 1. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir.
 2. (Yun.idea < idein = görmek) : 1- (Platon'da) Değişmez öz, şeylerin ilkörneği. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan; duyularla değil, yalnızca tinsel olarak -> anımsama yoluyle kavranabilen, duyularla yalnızca görüngüleri (gölgeleri) algılanabilen asıl gerçeklik. 2- (Aristoteles'te) Görüngülerin değişkenliği içinde bir ve aynı olarak kavranan; tek tek nesnelerin özü olan şey. Nesnelerin biçimlendirici ilkesi (entelekhia) olanideaların görüngüler dünyası dışında bir varlıkları yoktur, bunlar duyu dünyasının içinde yer alırlar. Aristoteles'teidea, öz kavramı, tümel kavram anlamına da gelir. 3- (Augustinus ve Hıristiyan ortaçağında) Tanrı'nın, dünya için örnek olacak yaratıcı düşüncesi. 4- (Stoa'da, adcılarda, yeniçağ Fransız ve İngiliz felsefesinde- Descartes, Locke, Hume, Berkeley-) Bilinç içeriği, tasarım, düşünce. 5- (Kant'ta) Deneyi aşan us kavramı; düzenleyici ilke olarak koşulsuz olan; gerçeklik dünyasında karşılığı olmayan, duyularda kendisine karşılık olan bir şeyin verilmediği zorunlu bir us kavramı: a. Bizi duyulur dünyanın üzerine çıkaran şey olarak, yüksek düşünce; erişilmesi gereken şey; b. Hiç bir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, hep yalnızca ülkü, yalnızca gereklilik, yalnızca erişilmesi istenen erek olarak kalan. 6-(Fichte, Schelling, Hegel ve Ranke'de) Tarihsel etken: a. İnsanda ancak bilinçle ortaya çıkan tinsel güç ve yönelim. Bu anlamda bir çağın, bir tarihsel olayın temel ilkesi, b. Belli bir tarihsel sürecin somut ereği, aynı zamanda görevi, c. (Hegel'de) Eytişimsel süreç içinde kendini açan, din, sanat ve felsefede dile gelen düşünce. // -> Tarihsel özdekçilik, Hegel'le karşıtlık içinde,ideayı ekonomik ilişkilere bağlı görür. Tarihin gidişini belirleyen düşünce değildir bu görüşe göre, tam tersineideaları belirleyen alt yapıdır (Marx); oysaidealist tarih anlayışı, tarihsel olayların itici gücünü düşüncelerde arar (Ranke). 7- (Husserl'de, Platonla bağlantı içinde) Öz görüsünde verilmiş olan salt öz.
 3. (en) The content of cognition; the main thing you are thinking about; 'it was not a good idea'; 'the thought never entered my mind'.
 4. (en) İdea.
 5. (en) Private key encryption-decryption algorithm that uses a key that is twice the length of a DES key.
 6. (en) Abbreviation of the title of Public Law 101-476, Individuals with Disabilities Education Act.
 7. (en) The Individuals with Disabilities Education Act The federal law which gives all children with disabilities the right to receive a free appropriate public education.
 8. (en) Individuals with Disabilities Education Act.
 9. (en) Individual With Disabilities Education Act.
 10. (en) Individuals with Disabilities Education Act, the federal law governing the rights of children with disabilities to receive a free and appropriate public education in the least restrictive environment.
 11. (en) Individuals with Disabilities Education Act, the federal law that oversees the provision of a free and appropriate public education to students with disabilities.
 12. (en) Individuals with Disabilities Education Act, IDEA was amended in 1997 One amendment addresses the role of Assistive Technology in Special Education and mandates that AT be considered at every IEP of every student regardless of Disability.
 13. (en) Individuals with Disabilities Education Act-Legislation to provide special education for certain categories of disabilities.
 14. (en) Individuals with Disabilities Education Act The education law that governs and protects children with disabilities.
 15. (en) The Individuals with Disabilities Education Act of 1997.
 16. (en) Individuals with Disabilities Education Act SSA: Social Security Administration.
 17. (en) International Data Encrypion Algorithm, developed in Europe as an alternative to exportable American ciphers such as DES which were too weak for serious use IDEA is a block cipher using 64-bit blocks and 128-bit keys, and is used in products such as PGP IDEA is not required by the IPSEC RFCs and not currently used in Linux FreeS/WAN IDEA is patented and, with strictly limited exceptions for personal use, using it requires a license from Ascom.
 18. (en) International Data Encryption Algorithm - This is a symmetric encryption algorithm This algorithm is patented in most countries and although non-commerical is free, a licence is required from the patent holders for commerical use.
 19. (en) Refer to Individuals With Disabilities Education Act of 1990.
 20. (en) Developed in Switzerland and licensed for non-commercial use in PGP IDEA uses a 128 bit user supplied key to perform a series of nonlinear mathematical transformations on a 64 bit data block Compare the length of this key with the 56 bits in DES or the 80 bits in Clipper.
 21. (en) Symmetric key block cipher algorithm developed by Xuejia Lai and James Massey in 1991.
 22. (en) International Data Encryption Algorithm--encrypts text in PGP--IDEA was chosen as the conventional encryption algorithm in Philip Zimmermann's public key encryption software program, PGP The IDEA algorithm is a symmetrical block cipher that takes a fixed-size block of data and transforms it to another 64-bit block, using a function selected by the key, resulting in a key length of 128 bits.
 23. (en) Individuals with Disabilities Education Act, and the parallel statutes of many states guarantees the right to a free and appropriate public education in the least restrictive environment for students with disabilities The law applies to all students between the ages of 3 and 21 who qualify for special education and related services Local school districts are held responsible for identification and initial evaluation of each student, and interdisciplinary teams work with the student and parents to generate an annual individualized education plan.
 24. (en) Personal view; 'he has an idea that we don't like him'.
 25. (en) An approximate calculation of quantity or degree or worth; 'an estimate of what it would cost'; 'a rough idea how long it would take'.
 26. (en) Your intention; what you intend to do; 'he had in mind to see his old teacher'; 'the idea of the game is to capture all the pieces'.
 27. (en) Melodic subject of a musical composition; 'the theme is announced in the first measures'; 'the accompanist picked up the idea and elaborated it'.
 28. (fr) İdée
 29. Fikir, düşünce, mütalaa
 30. Ta savvur
 31. İnanç
 32. Tahmin, sanı
 33. Dili ana konu
 34. Fels
 35. Fikir, düşünce, görüş, kanı, amaç, plan, niyet
 36. Fikir

örnek olarak (nedir ne demek)

 1. (en) Exemplarily.

örnek (nedir ne demek)

 1. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model
  Örnek: Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır. F. R. Atay
 2. Göstermelik
  Örnek: Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi. M. Ş. Esendal
 3. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil.
 4. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
 5. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey
  Örnek: Örnek aransa, öyle sanıyorum ki, bizimkinden âlâsı bulunmaz. H. Taner
 6. En iyi biçimde olan
  Örnek: Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı. H. Taner
 7. Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla, o maldan bedelsiz verdiği veya gönderdiği parça.
 8. Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam.
 9. Bir karar ya da yazının benzeri.
 10. Belli bir biçimi ağaç üzerine çizmek ya da işlenen parçanın düzgünlüğünü denetlemek için kullanılan ağaç ya da maden araç.
 11. Ana kitle içinden belli yöntemlerle çekilen ve ana kitleyi nitelik ve nicelik bakımından temsil ettiği düşünülen ve ana kitleden çok daha az sayıdaki birim kümesi.
 12. (en) Reference.
 13. (en) Parallel.
 14. (en) Piece.
 15. (en) Templet.
 16. (en) Equal.
 17. (en) Counterpart.
 18. (en) Prototype.
 19. (en) Case.
 20. (en) Sample, example.
 21. (en) Like.
 22. (en) Exemplary.
 23. (en) Pattern.
 24. (en) Copy, reroduction.
 25. (en) Representative.
 26. (en) Sample.
 27. (en) Example.
 28. (en) Specimen.
 29. (en) Model.
 30. (en) Type.
 31. (en) Copy.
 32. (en) Exemplar.
 33. (en) Version.
 34. (en) Exemplification.
 35. (en) Guide.
 36. (en) İllustration.
 37. (en) İnstance.
 38. (en) Lead.
 39. (en) Norm.
 40. (en) Object lesson.
 41. (en) Precedent.
 42. (en) Sampling.
 43. (en) Trial.
 44. (en) Form.
 45. (en) Template.
 46. (en) Mould.
 47. (en) Mold.
 48. (en) Archetype.
 49. (en) Design.
 50. (en) Pilot.
 51. (en) Sample copy.
 52. (en) Epitome.
 53. (en) Exponent.
 54. (en) Set form.
 55. (en) Paradigm.
 56. (al) Modell
 57. (al) Schablone
 58. (fr) Copie
 59. (fr) Modèle

olarak (nedir ne demek)

 1. (en) As, qua.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011