NND Sözlük

Ana Sayfa > mineral maddeler nedir, mineral maddeler ne demek (mineral maddeler nnd)

mineral maddeler nedir, mineral maddeler ne demek?

mineral maddeler

 1. Yemlerdeki inorganik maddeler.
 2. (en) Mineral matters.

mineral   US UK (nedir ne demek)

 1. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.
 2. İçinde inorganik maddeler bulunan.
 3. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot elemetleri dışındaki elementler.
 4. Anorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. (Bu terim fosilleşmiş kimi organik karışımlar için de kullanılır.)
 5. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot dışındaki elementler.
 6. Yaşam için gerekli olan inorganik yem elementleri.
 7. Organik olmayan homojen katı madde.
 8. (en) An inorganic species or substance occurring in nature, having a definite chemical composition and usually a distinct crystalline form.
 9. (en) Rocks, except certain glassy igneous forms, are either simple minerals or aggregates of minerals.
 10. (en) Mine.
 11. (en) Anything which is neither animal nor vegetable, as in the most general classification of things into three kingdoms.
 12. (en) Of or pertaining to minerals; consisting of a mineral or of minerals; as, a mineral substance.
 13. (en) Naturally occurring inorganic element or compound having an orderly internal structure and characteristic chemical composition.
 14. (en) Term applied to inorganic substances found in the earth strata, as opposed to organic substances such as plant and animal matter Minerals normally have definite chemical composition and crystal structure The term is also applied to matter derived from minerals, such as the inorganic ions found in water The term has been incorrectly applied to ion exchangers, even though most of the modern materials are organic ion exchange resins.
 15. (en) Naturally occurring, usually inorganic, solid consisting of either a single element or a compound, and having a definite chemical composition and a systematic internal arrangement of atoms.
 16. (en) Any substance that is neither animal or vegetable It is any class of substances occurring in nature, usually comprising of inorganic substances, such as quartz or feld- spar, of definite chemical composition and definite crystal structure It sometimes includes rocks formed by these substances Ground water dissolves these rock substances, and the dissolved minerals are present in tap water Depending on the kinds of rocks the water comes in contact with, the minerals dissolved in the water may be just a few or they may be many Water handness is mostly comprised of these minerals.
 17. (en) Natural component of rocks A naturally occurring inorganic solid with a crystalline structure and a specific chemical composition Over 2,000 types of minerals have been classified.
 18. (en) An inorganic compound occurring naturally in the earth's crust, with a distinctive set of physical properties, and a definite chemical composition.
 19. (en) An inorganic natural substance is characterized by its atomic structure and physical and chemical properties.
 20. (en) Natural inorganic substance which is either definite in chemical composition and physical characteristics or any chemical element or compound occurring naturally as a product of inorganic processes.
 21. (en) An inorganic chemical element or compound occuring naturally Not vegetable or animal.
 22. (en) Naturally occurring inorganic solid The internal crystalline structure of a mineral is controlled by its elemental composition As an example of the way in which the elemental composition is expressed, the definition in this dictionary for 'Augite' includes the term '2)O6 ' What this means is that the first element can be either Calcium or Sodium, the second element can be either Magnesium, Iron, or Aluminum, the third element can be two atoms of either Silicon or Aluminum, and the final element is six atoms of Oxygen.
 23. (en) Naturally-occuring chemical compound or element.
 24. (en) Naturally occuring element or compound of set composition and molecular structure, resulting in particular physical properties.
 25. (en) Term applied to inorganic substances, such as rocks and similar matter found in the earth's strata, as opposed to organic substances such as plant and animal matter Minerals normally have definite chemical composition and crystal structure The term is also applied to matter derived from minerals, such as a inorganic ions found in water The term has been incorrectly applied to ion exchangers, even though most of the modern materials are organic ion exchange resins.
 26. (en) Plants, like animals, need minerals for healthy growth and to function normally Minerals are inorganic compounds or elements, like iron and potassium See also micro- and macronutrients.
 27. (en) An inorganic substance required by the body in small quantities.
 28. (en) Mineral.
 29. (en) Impregnated with minerals; as, mineral waters.
 30. (en) Solid homogeneous inorganic substances occurring in nature having a definite chemical composition of or containing or derived from minerals; 'a mineral deposit'; 'mineral water' composed of matter other than plant or animal; 'the inorganic mineral world' relating to minerals; 'mineral elements'; 'mineral deposits'.
 31. (en) Mineral / n , adj /,.
 32. (en) Solid homogeneous inorganic substances occurring in nature having a definite chemical composition.
 33. (en) Relating to minerals; 'mineral elements'; 'mineral deposits'.
 34. (en) Of or containing or derived from minerals; 'a mineral deposit'; 'mineral water'.
 35. (en) Composed of matter other than plant or animal; 'the inorganic mineral world'.
 36. (en) Organic and inorganic substances occurring naturally, with characteristics and economic uses that bring them within the purview of mineral laws; a substance that may be obtained under applicable laws from public lands by purchase, lease, or preemptive entry.
 37. (en) Naturally formed inorganic substance with a particular chem ical composition minifundium small peasant holding in some South American countries, such as Brazil mist low cloud caused by the condensation of water vapour in the lower part of the atmosphere Mist is less thick than fog, visibility being 1-2 km mistral cold, dry, northerly wind that occasionally blows during the winter on the Mediterranean coast of France It has been known to reach a velocity of 145 kph.
 38. (en) Naturally occurring, inorganic, crystalline solid with definite chemical composition and characteristic physical properties.
 39. (en) Homogeneous, inorganic, naturally occurring solid with a definite chemical structure.
 40. (en) Any of the various naturally occurring substances usually obtained from the earth The term is used to include all wasting, i e , non-regenerative, inorganic substances that are extracted from the earth.
 41. (en) Naturally occurring, crystalline, inorganic chemical compound whose chemical composition and physical properties are fixed or vary within narrow limits.
 42. (en) STREAK - Discoloration in lumber caused by chemical oxidation of minerals naturally occurring in the wood.
 43. (en) An naturally occuring, inorganic, crystalline substance that is made up of elements.
 44. Madensel, madeni
 45. Madenli, mineral
 46. Maden, mineral
 47. Maden filizi
 48. Madensel madde
 49. Çoğ., ing., dili sodalı içecekler mineral
 50. Mineral, maden, madensel tuz

madde (nedir ne demek)

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
  Örnek: Bütün uyuşturucu maddeler gibi, vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır. N. Cumalı
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
  Örnek: Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar. H. R. Gürpınar
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
  Örnek: Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur. S. Birsel
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.
 11. Zahir duygularla hissedilen, ruhani olmayıp, ağırlığı olan, cismani bulunan.
 12. Bir testte yer alan soru ya da alıştırmalardan her birine verilen ad.
 13. (en) Proviso.
 14. (en) Matter.
 15. (en) Material.
 16. (en) Stuff.
 17. (en) İtem.
 18. (en) Substance.
 19. (en) Article.
 20. (en) Clause.
 21. (en) Entry.
 22. (en) Body.
 23. (en) Lubricant.
 24. (en) Object.
 25. (en) Provision.
 26. (en) Paragraph.
 27. (en) Subject.
 28. (en) Question.
 29. (en) Theme.
 30. (en) Component.
 31. (en) İngredient.
 32. (en) Section.
 33. (en) Topic.
 34. (en) Stipulation.
 35. (en) Commodities.
 36. (en) Element.
 37. (en) Head.
 38. (en) Thing.
 39. (en) Timber.
 40. (fr) Matiere

özdek (nedir ne demek)

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde.
 2. Kullanılmaya, harcamaya uygun, taşınması kolay eşya, ayniyat.
 3. İş yerlerinde eşya ve malzeme işleriyle ilgilenen bölüm, ayniyat.
 4. İnsanın çalışmasıyla bir amaç uğruna biçim verdiği veya yararlandığı doğal cisimler, nesneler.
 5. Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık.
 6. (Yalın anlamiyle) İnsanın çalışmasıyle bir erek uğruna biçim verdiği ya da yararlandığı doğal cisimler, nesneler. (Felsefede) 1- Temel özelliği yer kaplama olan varlık (Descartes). 2-(Tin, ruh ve düşünün karşıtı olarak) Duyularla algılanan cisimleri kuran töz; cisimsel olanın parçalanmaz bozulmaz tözü. 3- (Aristoteles felsefesinin özel kavramı olarak) Ancak bilim yoluyle gerçeklik kazanacak olan, henüz belirsiz olanak durumundaki şey: a. İlközdek (hyle proteprima materia) saltözdek, bütün şeylerin temelde bulunanı (hypokeimenon-substratum), kendiliğinden var olmayan, ancak biçimle etkinleşen gerçeklik, b. Sonözdek (hyle eskhate) ya da ikinciözdek (materia secunda): Biçim almışözdek.
 7. (en) Matter.
 8. (al) Staff
 9. (fr) Matière
 10. (la) Materia, materies

inorganik (nedir ne demek)

 1. Cansız olan.
 2. Organik olmayan, anorganik.
 3. Hücrelerin cansız bölümleri.
 4. Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık.
 5. Temel element olarak karbon atomu içermeyen kimyasallar.
 6. Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan karbondioksit, su, tuz gibi mineral maddeler.
 7. Hidrokarbondan türememiş maddeler.
 8. Organik kökenli olmayan.
 9. Fr. Maden cinsinden olan, cansız maddelerden bulunan. Organik olmayan. Hayvan ve insan gibi vücud yapısına ait olmayan.
 10. Organik olmayan, yapısında karbon içermeyen, cansız, anorganik.
 11. (en) İnorganic.
 12. (fr) İnorganique

matters   US UK (nedir ne demek)

 1. Umur

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012