NND Sözlük

Ana Sayfa > mineral madde nedir, mineral madde ne demek (mineral madde nnd)

mineral madde nedir, mineral madde ne demek?

mineral madde

 1. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda bir takım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.
 2. (en) Mineral matter.

mineral   US UK (nedir ne demek)

 1. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.
 2. İçinde inorganik maddeler bulunan.
 3. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot elemetleri dışındaki elementler.
 4. Anorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. (Bu terim fosilleşmiş kimi organik karışımlar için de kullanılır.)
 5. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot dışındaki elementler.
 6. Yaşam için gerekli olan inorganik yem elementleri.
 7. Organik olmayan homojen katı madde.
 8. (en) An inorganic species or substance occurring in nature, having a definite chemical composition and usually a distinct crystalline form.
 9. (en) Rocks, except certain glassy igneous forms, are either simple minerals or aggregates of minerals.
 10. (en) Mine.
 11. (en) Anything which is neither animal nor vegetable, as in the most general classification of things into three kingdoms.
 12. (en) Of or pertaining to minerals; consisting of a mineral or of minerals; as, a mineral substance.
 13. (en) Naturally occurring inorganic element or compound having an orderly internal structure and characteristic chemical composition.
 14. (en) Term applied to inorganic substances found in the earth strata, as opposed to organic substances such as plant and animal matter Minerals normally have definite chemical composition and crystal structure The term is also applied to matter derived from minerals, such as the inorganic ions found in water The term has been incorrectly applied to ion exchangers, even though most of the modern materials are organic ion exchange resins.
 15. (en) Naturally occurring, usually inorganic, solid consisting of either a single element or a compound, and having a definite chemical composition and a systematic internal arrangement of atoms.
 16. (en) Any substance that is neither animal or vegetable It is any class of substances occurring in nature, usually comprising of inorganic substances, such as quartz or feld- spar, of definite chemical composition and definite crystal structure It sometimes includes rocks formed by these substances Ground water dissolves these rock substances, and the dissolved minerals are present in tap water Depending on the kinds of rocks the water comes in contact with, the minerals dissolved in the water may be just a few or they may be many Water handness is mostly comprised of these minerals.
 17. (en) Natural component of rocks A naturally occurring inorganic solid with a crystalline structure and a specific chemical composition Over 2,000 types of minerals have been classified.
 18. (en) An inorganic compound occurring naturally in the earth's crust, with a distinctive set of physical properties, and a definite chemical composition.
 19. (en) An inorganic natural substance is characterized by its atomic structure and physical and chemical properties.
 20. (en) Natural inorganic substance which is either definite in chemical composition and physical characteristics or any chemical element or compound occurring naturally as a product of inorganic processes.
 21. (en) An inorganic chemical element or compound occuring naturally Not vegetable or animal.
 22. (en) Naturally occurring inorganic solid The internal crystalline structure of a mineral is controlled by its elemental composition As an example of the way in which the elemental composition is expressed, the definition in this dictionary for 'Augite' includes the term '2)O6 ' What this means is that the first element can be either Calcium or Sodium, the second element can be either Magnesium, Iron, or Aluminum, the third element can be two atoms of either Silicon or Aluminum, and the final element is six atoms of Oxygen.
 23. (en) Naturally-Occuring chemical compound or element.
 24. (en) Naturally occuring element or compound of set composition and molecular structure, resulting in particular physical properties.
 25. (en) Term applied to inorganic substances, such as rocks and similar matter found in the earth's strata, as opposed to organic substances such as plant and animal matter Minerals normally have definite chemical composition and crystal structure The term is also applied to matter derived from minerals, such as a inorganic ions found in water The term has been incorrectly applied to ion exchangers, even though most of the modern materials are organic ion exchange resins.
 26. (en) Plants, like animals, need minerals for healthy growth and to function normally Minerals are inorganic compounds or elements, like iron and potassium See also micro- and macronutrients.
 27. (en) An inorganic substance required by the body in small quantities.
 28. (en) Mineral.
 29. (en) Impregnated with minerals; as, mineral waters.
 30. (en) Solid homogeneous inorganic substances occurring in nature having a definite chemical composition of or containing or derived from minerals; 'a mineral deposit'; 'mineral water' composed of matter other than plant or animal; 'the inorganic mineral world' relating to minerals; 'mineral elements'; 'mineral deposits'.
 31. (en) Mineral / n , adj /,.
 32. (en) Solid homogeneous inorganic substances occurring in nature having a definite chemical composition.
 33. (en) Relating to minerals; 'mineral elements'; 'mineral deposits'.
 34. (en) Of or containing or derived from minerals; 'a mineral deposit'; 'mineral water'.
 35. (en) Composed of matter other than plant or animal; 'the inorganic mineral world'.
 36. (en) Organic and inorganic substances occurring naturally, with characteristics and economic uses that bring them within the purview of mineral laws; a substance that may be obtained under applicable laws from public lands by purchase, lease, or preemptive entry.
 37. (en) Naturally formed inorganic substance with a particular chem ical composition minifundium small peasant holding in some South American countries, such as Brazil mist low cloud caused by the condensation of water vapour in the lower part of the atmosphere Mist is less thick than fog, visibility being 1-2 km mistral cold, dry, northerly wind that occasionally blows during the winter on the Mediterranean coast of France It has been known to reach a velocity of 145 kph.
 38. (en) Naturally occurring, inorganic, crystalline solid with definite chemical composition and characteristic physical properties.
 39. (en) Homogeneous, inorganic, naturally occurring solid with a definite chemical structure.
 40. (en) Any of the various naturally occurring substances usually obtained from the earth The term is used to include all wasting, i e , non-regenerative, inorganic substances that are extracted from the earth.
 41. (en) Naturally occurring, crystalline, inorganic chemical compound whose chemical composition and physical properties are fixed or vary within narrow limits.
 42. (en) Streak - Discoloration in lumber caused by chemical oxidation of minerals naturally occurring in the wood.
 43. (en) An naturally occuring, inorganic, crystalline substance that is made up of elements.
 44. Madensel, madeni
 45. Madenli, mineral
 46. Maden, mineral
 47. Maden filizi
 48. Madensel madde
 49. Çoğ., ing., dili sodalı içecekler mineral
 50. Mineral, maden, madensel tuz

madde (nedir ne demek)

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
  Örnek: Bütün uyuşturucu maddeler gibi, vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır. N. Cumalı
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
  Örnek: Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar. H. R. Gürpınar
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
  Örnek: Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur. S. Birsel
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.
 11. Bir testte yer alan soru ya da alıştırmalardan her birine verilen ad.
 12. (en) Proviso.
 13. (en) Matter.
 14. (en) Material.
 15. (en) Stuff.
 16. (en) İtem.
 17. (en) Substance.
 18. (en) Article.
 19. (en) Clause.
 20. (en) Entry.
 21. (en) Body.
 22. (en) Lubricant.
 23. (en) Object.
 24. (en) Provision.
 25. (en) Paragraph.
 26. (en) Subject.
 27. (en) Question.
 28. (en) Theme.
 29. (en) Component.
 30. (en) İngredient.
 31. (en) Section.
 32. (en) Topic.
 33. (en) Stipulation.
 34. (en) Commodities.
 35. (en) Element.
 36. (en) Head.
 37. (en) Thing.
 38. (en) Timber.
 39. (fr) Matiere

özdek (nedir ne demek)

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde.
 2. Kullanılmaya, harcamaya uygun, taşınması kolay eşya, ayniyat.
 3. İş yerlerinde eşya ve malzeme işleriyle ilgilenen bölüm, ayniyat.
 4. İnsanın çalışmasıyla bir amaç uğruna biçim verdiği veya yararlandığı doğal cisimler, nesneler.
 5. Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık.
 6. (Yalın anlamiyle) İnsanın çalışmasıyle bir erek uğruna biçim verdiği ya da yararlandığı doğal cisimler, nesneler. (Felsefede) 1- Temel özelliği yer kaplama olan varlık (Descartes). 2-(Tin, ruh ve düşünün karşıtı olarak) Duyularla algılanan cisimleri kuran töz; cisimsel olanın parçalanmaz bozulmaz tözü. 3- (Aristoteles felsefesinin özel kavramı olarak) Ancak bilim yoluyle gerçeklik kazanacak olan, henüz belirsiz olanak durumundaki şey: a. İlközdek (hyle proteprima materia) saltözdek, bütün şeylerin temelde bulunanı (hypokeimenon-substratum), kendiliğinden var olmayan, ancak biçimle etkinleşen gerçeklik, b. Sonözdek (hyle eskhate) ya da ikinciözdek (materia secunda): Biçim almışözdek.
 7. (en) Matter.
 8. (al) Staff
 9. (fr) Matière
 10. (la) Materia, materies

mad   US UK (nedir ne demek)

 1. (der, dest) deli, divane
 2. Çılgın, çıldırmış
 3. B.D.,K.Dili çok kızmış, kudurmuş
 4. Kuduz
 5. Delice
 6. Dengesini kaybetmiş, kendinden geçmiş
 7. Azgın, deli, çılgın, kudurmuş, kızgın, sinirli, kuduz

normal   US UK (nedir ne demek)

 1. Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun
 2. .Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.
 3. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.
 4. Birnormalya paralel olan vektör. (...)
 5. Bir yüzeyin bir P noktasından geçen, yüzeyin P noktasındaki teğet düzlemine dik olan doğru. f(x,y,z) = c şeklindeki bir yüzey içinnormalin yönü f'nin gradientidir.
 6. Dik.
 7. Bir doğru ya da düzleme dik olan bir doğru ya da düzlem.
 8. Düzlemsel bir eğrinin bir P noktasından geçen, eğrinin P noktasındaki teğetine dik olan doğru. (Üç boyutlu eğriler için bk. aslinormal, bmormal).
 9. Bk. dikme
 10. Bk. olağan
 11. (en) Ordinary.
 12. (en) Standard.
 13. (en) Normative.
 14. (en) Natural.
 15. (en) Straight line or plane drawn from any point of a curve or surface so as to be perpendicular to the curve or surface at that point.
 16. (en) According to an established norm, rule, or principle; conformed to a type, standard, or regular form; performing the proper functions; not abnormal; regular; natural; analogical.
 17. (en) According to a square or rule; perpendicular; forming a right angle.
 18. (en) Specifically: Of or pertaining to a normal.
 19. (en) Standard; original; exact; typical.
 20. (en) Denoting a solution of such strength that every cubic centimeter contains the same number of milligrams of the element in question as the number of its molecular weight.
 21. (en) Denoting certain hypothetical compounds, as acids from which the real acids are obtained by dehydration; thus, normal sulphuric acid and normal nitric acid are respectively S6, and N5.
 22. (en) Denoting that series of hydrocarbons in which no carbon atom is united with more than two other carbon atoms; as, normal pentane, hexane, etc.
 23. (en) Iso-.
 24. (en) Any perpendicular.
 25. (en) Up to par.
 26. (en) Usual.
 27. (en) Conforming with or constituting a norm or standard or level or type or social norm; not abnormal; 'serve wine at normal room temperature'; 'normal diplomatic relations'; 'normal working hours'; 'normal word order'; 'normal curiosity'; 'the normal course of events'.
 28. (en) İn accordance with scientific laws.
 29. (en) Something regarded as a normative example; 'the convention of not naming the main character'; 'violence is the rule not the exception'; 'his formula for impressing visitors'.
 30. (en) Perpendicular If one line is normal to another, then they are at right angles to each other.
 31. (en) Perpendicular A normal vector.
 32. (en) Normal is a vector that is perpendicular to a surface.
 33. (en) The normal at the point P of a curve C is the line through P perpendicular to the tangent at.
 34. (en) To understand whether precipitation and temperature is above or below normal for seasons and longer timescales, normal is defined as the average weather over 30 years These averages are recalculated every ten years The National Weather Service has just recalculated the baseline period for normal from 1961 to 1990 to 1971 to 2000 Since the cool decade of the 1960's has been replaced with the mild 1990's, normal temperatures in many areas have increased.
 35. (en) The line which is perpendicular to a point on a surface There's a diagram, too.
 36. (en) Direction perpendicular to a surface.
 37. (en) Term describing a direction perpendicular to a planar surface, or a vector representing a perpendicular direction Normals are used to calculate the orientation of a surface with respect to a light source or view point.
 38. (en) Line drawn perpendicular to a line or surface.
 39. (en) The recognized standard value of a meteorological element as it has been averaged in a given location over a fixed number of years Normals are concerned with the distribution of data within limits of common occurrence The parameters may include temperatures , pressure, precipitation , winds , thunderstorms, amount of clouds, percent relative humidity, etc.
 40. (en) Normal to a face or plane is a vector perpendicular to that face or plane.
 41. (en) An imaginary line perpendicular to a surface; used in determining the direction taken by reflected or refracted light.
 42. (en) Ray that is perpendicular to, and points away from a solid.
 43. (en) At right angles, perpendicular The line that is normal to the plane is a right angles to any line that lies in the plane.
 44. (en) This is a slippery, dangerous term, because what's normal to one person at one time is abnormal to another person, another time The use of 'normal' to describe brake reach is a very common source of confusion and trouble.
 45. (en) Central value of annual quantities for a 30-year period ending with an even 10-year, thus 1921-50; 1931-60, and so forth This definition accords with that recommended by the Subcommittee on Hydrology of the Federal Inter-Agency Committee on Water Resources.
 46. (en) That positional relationship of a vertebral segment, the skull, or pelvis in which these structures are aligned to the vertical axis, and in which the resultant of all acting forces is zero and the sum of all torques about their axes of motion is zero.
 47. (en) The word 'normal' is used in mathematics to mean 'perpendicular.
 48. (en) Solution concentration of one gram equivalent per liter of solution.
 49. (en) The long-term average value of a meteorological element for a certain area For example, 'temperatures are normal for this time of year ' Usually averaged over 30 years.
 50. (en) Perpendicular.
 51. (en) Line at right angles to a surface, usually a mirror or glass block.
 52. (en) General term applied to behavior or abilities that fall within the average range; that which is considered acceptable, not exceptional.
 53. (en) Normal , standard , usual.
 54. (en) Normal.
 55. (en) Regular.
 56. (en) Conforming with or constituting a norm or standard or level or type or social norm; not abnormal; 'serve wine at normal room temperature'; 'normal diplomatic relations'; 'normal working hours'; 'normal word order'; 'normal curiosity'; 'the normal course of events' being approximately average or within certain limits ing.
 57. (en) İntelligence and development; 'a perfectly normal child'; 'of normal intelligence'; 'the most normal person I've ever met' in accordance with scientific laws.
 58. (en) Being approximately average or within certain limits in e g intelligence and development; 'a perfectly normal child'; 'of normal intelligence'; 'the most normal person I've ever met'.
 59. (en) Forming a right angle.
 60. (en) Perpendicular or orthogonal At right angles to another line segment, object, or plane A surface normal The vector perpendicular to a surface at a specific point.
 61. ), (i.) normal: tabii, uygun, muntazam
 62. Düzgülü
 63. Dikey
 64. Dikey, normal
 65. Alışılmış durum, standart
 66. Normal, standart, dikey doğru

doğa (nedir ne demek)

 1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat
  Örnek: Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu. H. Taner
 2. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
 3. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
 4. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.
 5. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam.
 6. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.
 7. İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.
 8. İnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
 9. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü.
 10. Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya.
 11. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü.
 12. Canlı ve cansız maddelerden oluşan varlıkların hepsi, yer küre, tabiat.
 13. (en) Character.
 14. (en) Earth.
 15. (en) Temperament.
 16. (en) Disposition.
 17. (en) Complexion.
 18. (en) İnternal.
 19. (en) Nature.
 20. (fr) Nature
 21. (la) Natura:Doğa
 22. (la) Natura

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014