NND Sözlük

Ana Sayfa > mg nedir, mg ne demek (mg nnd)

mg nedir, mg ne demek?

mg   US UK

 1. Bk. millî gelir
 2. Miyasteni gravis.
 3. Magnezyum.
 4. (en) [mg (milligram) ] unit of weight measurement, one thousandth of a gram.
 5. (en) Mg.
 6. (en) Magnesium.
 7. (en) Milligram.
 8. [Mg (magnesium) ] mg, miligram

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mgl, mgr, MGS, MGSA, MGSA gereci, camgöbeği, camgüzeli, çamgiller, damga, damga harcı

milli gelir (nedir ne demek)

 1. Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm, ulusal gelir.
 2. Bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörlerine, gerek o ülkedeki gerek diğer ülkelerdeki üretime katkıları karşılığında yapılan ödemeler toplamı. krş. millî hasıla
 3. (en) Domestic / national income.
 4. (en) National income.
 5. (en) National revenue.
 6. (en) National income, NI.
 7. (en) National income / dividend / revenue.

milli   US UK (nedir ne demek)

 1. Mili (I, II) olan.
 2. Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
  Örnek: Bunların arasında millî, şahsi, tarihî bütün elemleri, zaferleri, mazi ve istikballeriyle yaşamıştım. H. E. Adıvar
 3. (en) Public.
 4. (en) National.
 5. (en) Prefix meaning one thousandth.
 6. (en) National ulusal.
 7. (en) Prefix meaning one-thousandth Symbol:.
 8. (en) An prefix meaning 1/1000.
 9. (en) Prefix meaning one thousandth or 10-3; abbreviated as.
 10. (en) Prefix denoting one-thousandth of a unit In general, do not use a hyphen.
 11. (en) Equivalence of 10-3 or one thousandth Symbol -.
 12. (en) One thousandth.
 13. (en) One thousandth e g one milli-watt - 1mW one milli-amp - 1mA one milli-volt -1m.
 14. (en) The metric prefix which means 'a thousandth.
 15. (en) Prefix denoting a one thousandth part of a unit of measure, such as a millisecond or millimeter.
 16. (en) Multiplier representing 1 x 10 -3.
 17. (en) The prefix used with units of measure to indicate one thousandth of the unit Example: a milliliter is one thousandth of a liter.
 18. (en) People's.
 19. (en) One one-thousandth.
 20. (en) Prefix meaning 1/1,000.
 21. (en) Prefix meaning one-thousandth.
 22. Binde bir.
 23. Mili, binde bir

gelir (nedir ne demek)

 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
  Örnek: Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı. M. Yesarî
 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
 3. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.
 4. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
 5. Îrâd.
 6. Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintiligelir ya da kesintisizgelir olarak ikiye ayrılır).
 7. (en) Box office, box office (takings, receipt), take.
 8. (en) Emolument.
 9. (en) Means.
 10. (en) Expenditure for taxes on income , earnings and property.
 11. (en) İncome.
 12. (en) Revenue.
 13. (en) Revenues.
 14. (en) Earnings.
 15. (en) Takings.
 16. (en) Drawings.
 17. (en) Gainings.
 18. (en) Proceeds.
 19. (en) Yield.
 20. (en) Return.
 21. (en) Receits.
 22. (en) Rent.
 23. (en) Gains.
 24. (en) İncoming profit.
 25. (al) Einnahme, Filmeinnahme, Filmertrag, Kasseneingangen

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010