NND Sözlük

Ana Sayfa > metrik sistem kullanmak nedir, metrik sistem kullanmak ne demek (metrik sistem kullanmak nnd)

metrik sistem kullanmak nedir, metrik sistem kullanmak ne demek?

metrik sistem kullanmak

 1. (en) Go metric.

metrik (nedir ne demek)

 1. Metre veya metreyi temel olarak alan ölçülerle ilgili, ölçümlü.
 2. (en) Metric (al.
 3. (en) Meter , metre , metrics.
 4. (en) Metric.
 5. (fr) Métriqe

sistem (nedir ne demek)

 1. Dizge.
 2. Düzen.
 3. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
  Örnek: Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir. H. E. Adıvar
 4. Yol, yöntem.
 5. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.
 6. Model, tip
  Örnek: ... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar. Y. Z. Ortaç
 7. Bk. dizge
 8. Belirli bir işlevi yerine getiren ve aralarında belirli düzen içinde etkileşimler bulunan ögeler topluluğu.
 9. Üzerinde inceleme yapılan belirli sınırlarla çevrilmiş olan evrenin bir parçası.
 10. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup.
 11. (en) System.
 12. (en) Syst.
 13. (en) The system.
 14. (en) Regulation.
 15. (en) Regime.
 16. (en) Framework.
 17. (en) Graticule.
 18. (en) Grid.
 19. (en) Gridiron.
 20. (en) Method.
 21. (en) Tract.
 22. (en) Fabric.
 23. (en) System now obtaining.
 24. (en) System Dgr.: anat.
 25. (en) Systema.
 26. (fr) Syst

dizge (nedir ne demek)

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en) System sistem.
 7. (en) System.
 8. (en) Tablature.
 9. (al) System
 10. (fr) Système

kullanmak (nedir ne demek)

 1. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
  Örnek: Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu? H. C. Yalçın
 2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
 3. İşletmek, değerlendirmek.
 4. Giymek, takmak.
 5. Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek.
 6. Kelimeyi yazmak, söylemek
 7. Harcamak, sarf etmek
 8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek., istismar etmek
 9. (en) Lay on.
 10. (en) Make use of.
 11. (en) Employ.
 12. (en) Handle.
 13. (en) Apply.
 14. (en) Drive.
 15. (en) Put account.
 16. (en) Turn to account.
 17. (en) Take advantage of.
 18. (en) Call forth.
 19. (en) Dispose.
 20. (en) Dispose of.
 21. (en) Draw on.
 22. (en) Engage.
 23. (en) Exert.
 24. (en) Exploit.
 25. (en) Harness.
 26. (en) Head.
 27. (en) Operate.
 28. (en) Pilot.
 29. (en) Ride.
 30. (en) Roll.
 31. (en) Utilize.
 32. (en) Wield.
 33. (en) Economize.
 34. (en) Enjoy.
 35. (en) Exercise.
 36. (en) Touch.
 37. (en) To use.
 38. (en) To drow on/upon sth.
 39. (en) To employ.
 40. (en) To utilize.
 41. (en) To drive.
 42. (en) To wear.
 43. (en) To take.
 44. (en) To smoke.
 45. (en) To make use of sth.
 46. (en) To take or consume regularly.
 47. (en) Draw upon.
 48. (en) Govern.
 49. (en) Make use.
 50. (en) Make with.
 51. (en) Manage.
 52. (en) Wear.
 53. (en) Work.

go metric   US UK (nedir ne demek)

 1. Metrik sistem kullanmak, metre sistemi uygulamak

metric   US UK (nedir ne demek)

 1. Metrik, metre sistemine göre, vezne ait

metre   US UK (nedir ne demek)

 1. Yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi
  Örnek: İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum. R. H. Karay
 2. Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.
 3. Herhangi bir metre uzunluğunda olan.
 4. Bk. ölçer
 5. M ile gösterilen, SI sisteminde uzunluk birimi.
 6. (en) Metre.
 7. (en) Meter rule.
 8. (en) İnched staff.
 9. (en) The pattern of pulse units in music.
 10. (en) Poem.
 11. (en) Meter gage.
 12. (en) Metre gauge.
 13. (en) Measuring stick.
 14. (en) It was intended to be, and is very nearly, the ten millionth part of the distance from the equator to the north pole, as ascertained by actual measurement of an arc of a meridian.
 15. (en) See Metric system, under Metric.
 16. (en) See Meter.
 17. (en) The fundamental unit of length in the metric system.
 18. (en) The basic unit for measuring length in the International System of Units This system is Canada's official system of measurement.
 19. (en) The pattern of groups of syllables in which poetry is usually written.
 20. (en) The basic unit of length in the metric system of measurement A metre is equal to approximately 3 28 feet or 1 09 yards.
 21. (en) The groupings in which a succession of rhythmic pulses or beats is organized; in standard notation, indicated by a time signature at the beginning of a work.
 22. (en) The SI fundamental unit of length, equal to 1 093 yards.
 23. (en) Recurring patterns of accented and unaccented beats that produce a rhythmic grouping.
 24. (en) Meter.
 25. (en) M.
 26. (en) Rule.
 27. (en) Folding rule.
 28. (fr) M
 29. Metre, ölçü, vezin

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012