NND Sözlük

Ana Sayfa > mefkure nedir, mefkure ne demek (mefkure nnd)

mefkure nedir, mefkure ne demek?

mefkure

 1. Ülkü, ideal.
 2. ülkü, ideal
 3. (Fikir. den) Gaye. Gaye olan şey. Tasavvur halindeki gaye. İdeal.
 4. Bk. ülkü

ülkü (nedir ne demek)

 1. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
  Örnek: Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür. Atatürk
 2. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal
  Örnek: Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri! H. E. Adıvar
 3. Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.
 4. Bazı öz türkçecilik taraftarlarınca kullanılmış bir kelimedir. Divan-ı Lügat-ıt Türk'te "Peyman" manasına geldiğine merhum A. Hamdi Elmalılı işaret ediyor: "Ahd ü misak" da denir. Emani, ideal manasına kullananlar varsa da yanlıştır.
 5. Gerçekte değil de ancak düşüncede var olan şey.
 6. Erişilmesi düşünülmeyen ya da her zaman gerçekleşemeyen, ancak uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce düşünce, dilek.
 7. (en) Halo.
 8. (en) İdeal ideal.
 9. (en) İdeal.

ideal   US UK (nedir ne demek)

 1. Ülkü
  Örnek: Büyük ideal sahiplerinin ilk kudretleri ketum oluşlarıdır. A. Gündüz
 2. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan
  Örnek: Benim de kendime mahsus ideal hayallerim olur. S. F. Abasıyanık
 3. Yalnız düşünce ile kavranabilen.
 4. Bk. 1- ülkü. 2- düşüncel. 3- ülküsel.
 5. Fr. Fikre ve düşünceye ait. Tasavvuri, hayali.
 6. (en) Epitome.
 7. (en) Model.
 8. (en) The idea of something that is perfect; something that one hopes to attain.
 9. (en) The depiction of people, objects, and scenes according to an idealized, preconceived model.
 10. (en) Mental image of perfection or excellence, as in: Pursue your ideal, even though others may not understand.
 11. (en) Or Absolute The combination of all conceivable excellencies in the highest degree Ascribed only to God, and not to beings capable of endless progress 'I am perfect' - God 'If I say I am perfect, it shall also prove me perverse ' - Job.
 12. (en) Conception of something in its absolute perfection.
 13. (en) Perfect, often unobtainable, case The formula for a falling body cab easily be derived in the ideal case where there is no air resistance, but we know that the real situation is a little bit different.
 14. (en) Uktu.
 15. (en) İdeal.
 16. (en) Optimum.
 17. (en) Optimal.
 18. (en) Pattern.
 19. (en) Soaring.
 20. (en) Utopian.
 21. (en) Goal.
 22. (en) Dream.
 23. (en) Dreamboat.
 24. (en) Mission.
 25. (en) Apotheosis.
 26. (en) Model of excellence or perfection of a kind; one having no equal.
 27. (en) Conforming to an ultimate standard of perfection or excellence; embodying an ideal.
 28. (en) Constituting or existing only in the form of an idea or mental image or conception; 'a poem or essay may be typical of its period in idea or ideal content'.
 29. (en) Of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas.
 30. Tasavvur edilebilen en mükemmel sonuç (şey, hal)
 31. Ulaşılmak istenilen amaç, kusursuz hayal
 32. Mükemmel kimse veya şey, ideal, üIkü
 33. İdeal, üIküsel
 34. Kusursuz, mükemmel, üstün, en yüksek evsafta
 35. Tasavvura dayanan, hayali
 36. İdeal, ülkü, erek, gaye, amaç, mükemmel şey, kusursuz örnek

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.009