NND Sözlük

Ana Sayfa > may i bother you for a moment nedir, may i bother you for a moment ne demek (may i bother you for a moment nnd)

may i bother you for a moment nedir, may i bother you for a moment ne demek?

may i bother you for a moment   US UK

 1. Sizi bir dakika rahatsız edebilir miyim

may   US UK (nedir ne demek)

 1. Olası olmak, mümkün olmak, ebilmek, abilmek
 2. Mayıs ayı
 3. Gençlik, bahar, hayatın ilkbaharı
 4. Sahıs may
 5. Geçmiş zaman might) bilmek, -meli, -malı (izin, imkan, ihtimal gibi durumlan ifade eden yardımcıı fiil).

i   US UK (nedir ne demek)

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. İso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en) Ninth letter of the English alphabet.
 6. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol
 7. İyelik hali my benim
 8. İodine.
 9. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 10. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 11. Romen rakamlannda bir sayısı.
 12. Bir (romen)

bother   US UK (nedir ne demek)

 1. Sıkıntı, sıkıcı bir iş veya durum, zahmet, üzüntü veren bir şey
 2. Canını sıkmak, sıkıntı vermek, üzmek, taciz etmek, rahatsız etmek
 3. Endişe etmek, merak etmek.
 4. Sıkmak, can sıkmak, sinir bozmak, canını sıkmak, dert vermek, baş belası olmak, rahat vermemek, üzülmek, takmak, sinir etmek, rahatsız etmek; daraltmak; musallat olmak,
 5. Baş belası!, allah'ın belası!

you   US UK (nedir ne demek)

 1. Sen, siz, sana, size, seni, sizi
 2. Siz, sizler, sen
 3. Seni, size

yo   US UK (nedir ne demek)

 1. "Hayır" anlamında bir söz.
 2. "Yapmam, istemem, kabul etmem" anlamında itiraz sözü.
 3. "Sakın" anlamında bir uyarı sözü
  Örnek: Yoo, güvercinlerime dokunmayınız, dedi. Y. K. Karaosmanoğlu
 4. (en) This is a suffix attachted to the end of words to show assertion and stress For example, saying 'Hontou!' means 'Really!', but saying 'Hontou-yo!' means 'I'm telling you and it's TRUE!' Pronounced just as it's spelled.
 5. (en) Youthful offenders are inmates age 24 and younger that have been designated by the sentencing court or the Florida Department of Corrections Youthful offenders are housed in one of several designated institutions.
 6. (en) Same as Yang in Yin-Yang.
 7. (en) Yarn over yarn should sit behind hook, bring yarn over hook.
 8. (en) The hard, male, light, or positive principle of nature.
 9. (en) Highly-Scientific term meaning: 'Eureka, I have found it!'.
 10. Hey!, hey sen! (dikkatini çekmek için bir kimseyi çağŸırma)

for   US UK (nedir ne demek)

 1. Genellikle canlı hayvanlardan oluşan malların satıcı tarafından, alıcının belirlediği demiryolu istasyonunda teslim edilmesi yükümlülüğünü içeren bir teslim biçimi ve buna dayalı fiyat.
 2. (en) Free on rail.
 3. Foreign, forestry.
 4. Edat bağlaç için, -e
 5. Uğruna
 6. Şerefine
 7. -den dolayı sebebi ile, cihetten
 8. -e mukabil, karşı
 9. Uygun
 10. Yerine
 11. Hususunda, dair
 12. Göre
 13. Baglaç çünkü, zira
 14. İçin, göre, amacıyla, doğru, uygun, yönünde, yarayan, karşı, dolayı, sebebiyle

a   US UK (nedir ne demek)

 1. Ülke, kurum ve yatırımAraçlarının yüksek güvenilirlikAralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not.A'nın sayılarıArttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA,AAA,A+,AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en) Aids.
 10. (en) Alanine.
 11. (en) Association of Research-based Pharmaceutical Companies.
 12. (en) Anadolu University Medicinal Plant, Drugs and Scientific Research Center.
 13. (en) Arp cache.
 14. Bir, herhangi bir (ünsüzle başlayan kelimelerden önce kullanılır
 15. Bak
 16. İngiliz alfabesinin ilk harfi
 17. Birinci kalite veya derece
 18. La notası, la perdesi
 19. B.D
 20. La [müz.], pek iyi

adres çözünümü iletişim kuralı (nedir ne demek)

 1. (Açk)

moment   US UK (nedir ne demek)

 1. Kuvvetin, bir cismi bir nokta veya bir eksen yörüngesinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği.
 2. K. kuvvet vektörü ile r yol vektörünün vektörel çarpımı. Burada r, verilen bir nokta ile K'nın başlangıcı arasındaki vektördür.
 3. Bk. kolcuk
 4. Bk. hızıl
 5. Bk. eşlenik
 6. Bk. beklem
 7. (en) Momentum.
 8. (en) Minute portion of time; a point of time; an instant; as, at that very moment.
 9. (en) Impulsive power; force; momentum.
 10. (en) Importance, as in influence or effect; consequence; weight or value; consideration.
 11. (en) An essential element; a deciding point, fact, or consideration; an essential or influential circumstance.
 12. (en) An infinitesimal change in a varying quantity; an increment or decrement.
 13. (en) The tendency of a force to cause a rotation about a point or axis which in turn produces bending stresses.
 14. (en) The tendency of force to affect motion Tendency, or measure of tendency, to produce motion, especially about a point or axis The product of a quantity and its perpendicular distance from a reference point.
 15. (en) The effect of the distribution of the mass of an object on its resistance to change in motion A moment is calculated by multiplying the magnitude of a force by the length of its lever arm, the perpendicular distance between the line of action of the force and the point where it is applied.
 16. (en) The tendency of a force to cause rotation about a point or axis.
 17. (en) Twisting action; a torque; a force acting at a distance from a point in a structure so as to cause a tendency of the structure to rotate about that point See also bending moment, moment connection.
 18. (en) Moment is the rotation produced in a body when a force is applied.
 19. (en) Force attempting to produce motion around an axis.
 20. (en) The product of effects of loads causing a force and the distance to a particular axis or point.
 21. (en) Distance measurement on a model forward or aft of its balance point as in nose moment or tail moment.
 22. (en) The kth moment of a list is the average value of the elements raised to the kth power; that is, if the list consists of the N elements x1, x2, , xN, the kth moment of the list is.
 23. (en) İnstant , moment , momentum.
 24. (en) Tendency, or measure of tendency, to produce motion, esp.
 25. (en) Motion about a fixed point or axis.
 26. (en) The n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value the moment of a couple is the product of its force and the distance between its opposing forces a particular point in time; 'the moment he arrived the party began' an indefinitely short time; 'wait just a moment'; 'it only takes a minute'; 'in just a bit'.
 27. (en) Moment.
 28. (en) Loading list.
 29. (en) Particular point in time; 'the moment he arrived the party began'.
 30. (en) An indefinitely short time; 'wait just a moment'; 'it only takes a minute'; 'in just a bit'.
 31. (en) At this time; 'the disappointments of the here and now'; 'she is studying at the moment'.
 32. (en) Having important effects or influence; 'decisions of great consequence are made by the president himself'; 'virtue is of more moment that security'.
 33. (en) The moment of a couple is the product of its force and the distance between its opposing forces.
 34. (en) The n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value.
 35. (en) Twisting Motion about an Axis.
 36. (en) The couple effect of forces about a given point; see BENDING MOMENT.
 37. (en) Weight of object x its arm.
 38. (en) An indefinite interval of time 2 A specific point in time.
 39. An, lahza
 40. Ehemmiyet, nüfuz, kuvvet
 41. Fiz
 42. An, önem, nüfuz, moment

siz (nedir ne demek)

 1. Çokluk ikinci kişi zamiri.
 2. Bir kişiye saygı ve incelik belirtisi olarak kullanılan bir seslenme sözü.
 3. (en) Thee.

dakika (nedir ne demek)

 1. Bir saatlik zamanın altmışta biri
  Örnek: On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir. S. F. Abasıyanık
 2. An, zaman
  Örnek: Bundan sonra sizi her dakika arayacağım. C. Uçuk
 3. Bir derecenin altmışta biri.
 4. (en) Jiffy.
 5. (en) İnstant.
 6. (en) Minute.
 7. (en) Time.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.016