NND Sözlük

Ana Sayfa > mantarlar nedir, mantarlar ne demek (mantarlar nnd)

mantarlar nedir, mantarlar ne demek?

mantarlar

 1. Sap, yaprak, çiçek vb. organlar yerine dallı veya düz iplikler görünüşünde emeçlerden oluşan, klorofilsiz, çiçeksiz, ilkel bitkiler sınıfı.
 2. Özümleme yapma yetenekleri olmadığı için çoğu asalak ya da çürükçül yaşayan ve kırmantarlarını da içine alan ilkel bitkiler sınıfı.
 3. Parazit veya sarofitik hayat sürdüren, klorofilsiz ilkel canlı veya bu canlıların meydana getirdiği alem.
 4. (en) Funguses.
 5. (en) Fungi.
 6. (en) Mushroom, fungus; athlete's foot, fungal infection of the foot which causes itching and skin irritation; cork (used for making stoppers for bottles, etc.).
 7. (al) Pilze
 8. (fr) Champignons
 9. (la) Fungi

sap   US UK (nedir ne demek)

 1. Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm.
 2. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak.
 3. Bir aracı tutmaya yarayan bölüm
  Örnek: Bir küçük çekmeceden sapı fil dişi bir revolver çıkarmıştı. S. F. Abasıyanık
 4. İplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik.
 5. Kabza.
 6. Demet durumundaki ekinler.
 7. Erkek.
 8. Çalgının sap kısmı.
 9. Taşınabilir alıcıların elde sağlamca tutulabilmesi için altta bulunan çıkıntısı.
 10. Otsu bitkilerin dalcık, yaprak ve bazen çiçek ve meyve gibi kendilerine ait kısımları az miktarda bulunabilen, bitkiyi taşıyan ana kısmı.
 11. (en) Carrying handle, handle, hand-hold.
 12. (en) Watery solution of sugars, salts, and minerals that circulates through the vascular system of a plant excavate the earth beneath.
 13. (en) Narrow ditch or trench made from the foremost parallel toward the glacis or covert way of a besieged place by digging under cover of gabions, etc.
 14. (en) The juice of plants of any kind, especially the ascending and descending juices or circulating fluid essential to nutrition.
 15. (en) The sapwood, or alburnum, of a tree.
 16. (en) Simpleton; a saphead; a milksop.
 17. (en) To subvert by digging or wearing away; to mine; to undermine; to destroy the foundation of.
 18. (en) To pierce with saps.
 19. (en) To make unstable or infirm; to unsettle; to weaken.
 20. (en) To proceed by mining, or by secretly undermining; to execute saps.
 21. (en) Handrod.
 22. (en) Hand.
 23. (en) Tige.
 24. (en) Tiller.
 25. (en) Stele.
 26. (en) Lifter.
 27. (en) Watery solution of sugars, salts, and minerals that circulates through the vascular system of a plant.
 28. (en) Person who lacks good judgment.
 29. (en) Piece of metal covered by leather with a flexible handle; used for hitting people.
 30. (en) Service Access Point The point at which the services of an OSI layer are made available to the next higher layer The SAP is named according to the layer providing the services, e g , Transport services are provided at a Transport SAP at the top of the Transport Layer.
 31. (en) Abbr Service Access Point.
 32. (en) Service Access Point.
 33. (en) Service Access Point The notional point at which a service user and a layer entity can meet so that services can be offered by the layer entity to the particular user.
 34. (en) Service Advertising protocol SAP packets, along with RIP packets, allow the server to broadcast its known routes and services to the network and obtain this information from other routers on the network.
 35. (en) Service Access Point The connection point between a protocol in one OSI layer and a protocol in the layer above SAPs provide a mechanism by which a message can be routed through the appropriate protocol as it is passed up through the OSI layers.
 36. (en) Service Advertising Protocol is a Novell routing protocol used with RIP.
 37. (en) Systems and Applications Products - the company that supplies the R/3 software which is used for all financial, HR and plant maintenance transactions and reporting at UCT.
 38. (en) Systems, Applications and Products in Data Processing A leading ERP software package.
 39. (en) Strategic Action Programme SMAP: Short and Medium-Term Priority Environmental Action Programme SPA and BD Protocol: Specially Protected Areas and Biological Diversity Protocol SPA/RAC: Specially Protected Areas Regional Activity Centre STAP: Scientific and Technical Advisors Panel.
 40. (en) Service Access Point The interface between one protocol and another in an adjacent layer.
 41. (en) Can stand for: Service Access Point The interface between a layer in the OSI protocol stack and the layer above Generally, SAP is preceded by a letter denoting the layer providing the service Well-known services are associated with well-known SAP numbers Service Advertising Protocol An IPX protocol that routers use to determine how to reach network nodes providing special services It is similar to the RIP routing protocol, except that it exchanges information about services instead of networks.
 42. (en) Satisfactory Academic Progress Federal regulations require that aid recipients make satisfactory progress toward completion of a degree Students must be in compliance with the cumulative GPA; maximum time limit and minimum hours completed requirements.
 43. (en) Systems Applications and Processes.
 44. (en) Most of the fluids in a tree; certain secretions and excretions, such as oleoresin, are excepted.
 45. (en) Standard Assessment Procedures.
 46. (en) The juice of a tree or other plant It transports the materials required for growth.
 47. (en) The technology behind Duke's Project Enterprise See the University of Nebraska's SAP project glossary.
 48. (en) Service Advertisement Protocol.
 49. (en) Systems, Applications, Products in Data Processing A vendor product.
 50. (en) The fluid part of a vascular plant or, more specifically, the material transported via the xylem and the phloem of a tree.
 51. (en) Handhold.
 52. (en) Stem.
 53. (en) Cauline.
 54. (en) Nut.
 55. (en) Chopped straw.
 56. (en) Neck.
 57. (en) Stalk.
 58. (en) Peduncle.
 59. (en) Handle.
 60. (en) Hilt.
 61. (en) Handgrip.
 62. (en) Grip.
 63. (en) Butt.
 64. (en) Haft.
 65. (en) Halm.
 66. (en) Haulm.
 67. (en) Helve.
 68. (en) Scape.
 69. (en) Shaft.
 70. (en) Shank.
 71. (en) Stag.
 72. (en) Stick.
 73. (en) Stipe.
 74. (en) Stock.
 75. (en) Bail.
 76. (en) Holder.
 77. (en) Heft.
 78. (en) Thumb piece.
 79. (en) Straw.
 80. (en) String.
 81. (en) Pull.
 82. (en) Cannon.
 83. (en) Stirrup.
 84. (en) Tool shank.
 85. (en) Deplete; 'exhaust one's savings'; 'We quickly played out our strength'.
 86. (en) Excavate the earth beneath.
 87. (fr) Poignée
 88. Bitki özü
 89. Hayat verici öz
 90. Ağacın özlü veya canlı kısmı
 91. (argo) aptal kimse, avanak kimse
 92. (-ped, -ping) takatini kesmek, tüketmek, bitirmek, mahrum etmek
 93. Ask
 94. Altını kazarak yıkmak, temelini bozmak, baltalamak, cop ile yere sermek, ağaçtan yalancı odun çıkarmak

yaprak (nedir ne demek)

 1. Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
  Örnek: Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan. Karacaoğlan
 2. Sarma yapılan asma yaprağı.
 3. Börek, baklava vb. şeylerde yufka.
 4. Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak
  Örnek: Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim. R. H. Karay
 5. Kat kat ayrılabilen şeylerde kat.
 6. Eni 50 cm, boyu 75 cm olan bayrak ölçüsü.
 7. Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça.
 8. Bir sığacın iletken, yassı metal üşekleri.
 9. Bir eksicik borusunun üst-üşeği.
 10. Boş film yapımında, aynı işlemden geçerek bir kezde gerçekleştirilmiş duyarkatlı yüzey. (Aynıyapraktan çıkan boş filmler aynı duyarkat sayısıyla belirlenir).
 11. Bitkilerde gövde ve dallar üzerinde meydana gelen, çeşitli şekil ve renklerde, genellikle yeşil renkli, içlerindeki kloroplâstlarla fotosentez ile madde sentezleyen yan uzantı.
 12. Bitkilerin solunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü.
 13. (en) Batch, emulsion batch.
 14. (en) Plate.
 15. (en) Cut form.
 16. (en) Cut sheet.
 17. (en) Laminated.
 18. (en) Platey.
 19. (en) Blade.
 20. (en) Folio.
 21. (en) Lamina.
 22. (en) Leaf.
 23. (en) Sheet.
 24. (en) Foil.
 25. (en) Sheet of paper.
 26. (en) Flake.
 27. (en) Layer.
 28. (en) Grape leaf.
 29. (al) Charge, Emulsi-onscharge
 30. (fr) Axe
 31. (fr) Feuille
 32. (fr) Plaque, plateau
 33. (la) Folium:Yaprakçık

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011