NND Sözlük

Ana Sayfa > main course nedir, main course ne demek (main course nnd)

main course nedir, main course ne demek?

main course   US UK

 1. Ana yemekler, ana yemek, ana yelken

Türetilmiş Kelimeler (bis)

main, main 1, main 2, main act, main agreement, main, mutmain, mutmainlik, amain, domain

main   US UK (nedir ne demek)

 1. Eşkenar dörtgen.
 2. (en) Rhomb.
 3. (en) Hand or match at dice.
 4. (en) Stake played for at dice.
 5. (en) The largest throw in a match at dice; a throw at dice within given limits, as in the game of hazard.
 6. (en) Match at cockfighting.
 7. (en) Main-Hamper.
 8. (en) Strength; force; might; violent effort.
 9. (en) The chief or principal part; the main or most important thing.
 10. (en) Very or extremely strong.
 11. (en) Vast; huge.
 12. (en) Unqualified; absolute; entire; sheer.
 13. (en) Principal; chief; first in size, rank, importance, etc.
 14. (en) Important; necessary.
 15. (en) The primary parachute.
 16. (en) Meal's main course.
 17. (en) The largest mast on a sailing vessel Many objects take part of their name from the mast they are connected to or affecting; e g , mainsail or main braces.
 18. (en) Indicates that a book or other material is located in the Main Library stacks on the third, fourth, or fifth floors.
 19. (en) In a one-pipe hydronic heating system, the section of the pipe that moves hot water from the boiler to the rooms being heated.
 20. (en) The main method for testing of the WebsterSocket class.
 21. (en) Mid-America Interconnected Network, Inc is one of the ten electric reliability councils comprising the North American Electric Reliability Council The purpose of MAIN is to promote the reliable use of the interconnected electric systems with due regard for safety, environmental protection, and economy of service through coordinated planning, construction, operation, maintenance, and use of generation and transmission facilities on a regional basis.
 22. (en) History Glossary Higher Education Coursework Literature Research Employment Related Areas.
 23. (en) Introduction F A Q Characters Glossary Sample Writing Gallery Shoppe Dedications Guestbook.
 24. (en) Series of matches on a given day, arranged by two breeders.
 25. (en) About US APPLY HERE DOWNLOAD FORUMS ROSTER RULES LINKS QUESTS EQ INFO PICTURES GUILDS LIST UPDATE ROSTER CONTACT LEADER.
 26. (en) The great sea, as distinguished from an arm, bay, etc.
 27. (en) The high sea; the ocean.
 28. (en) The continent, as distinguished from an island; the mainland.
 29. (en) Principal duct or pipe, as distinguished from lesser ones; esp.
 30. (en) Principal pipe leading to or from a reservoir; as, a fire main.
 31. (en) Very; extremely; as, main heavy.
 32. (en) Principal pipe in a system that distributes water or gas or electricity or that collects sewage any very large body of water.
 33. (en) Any very large body of water.
 34. (en) Principal pipe in a system that distributes water or gas or electricity or that collects sewage.
 35. (en) Most important element; 'the chief aim of living'; 'the main doors were of solid glass'; 'the principal rivers of America'; 'the principal example'; 'policemen were primary targets'.
 36. (en) Of a clause; able to stand alone syntactically as a complete sentence; 'the main clause in a complex sentence has at least a subject and a verb'.
 37. (en) Of force; of the greatest possible intensity; 'by main strength'.
 38. (en) N, the primary parachute.
 39. (en) The primary artery of the supply or drain system to which all the branches connect Referred to as the Main Vent in the vent system Back to alphabetical list.
 40. (en) Relatively large pipe in a distribution system for drinking water or in a collection system for municipal wastewater Of or relating to utility distribution mains for transferring water Often used in the plural, as in water mains.
 41. (en) In all vessels it applies to the principle mast and sail.
 42. (en) [Welsh narrow, thin] Aso as vain.
 43. Asıl, esas, başlıca, ana main bearing ana yatak
 44. Ana boru, deniz, okyanus, zor, kuvvet, horoz dövüşü

course   US UK (nedir ne demek)

 1. Akmak, hızla akmak
 2. Koşmak, hızla ilerlemek
 3. Av peşinden koşturmak.
 4. Yön, cihet, istikamet
 5. Ders, kurs
 6. Rota
 7. Gidiş
 8. Yol
 9. Ahça kap, tabak, servis
 10. Aybaşı
 11. Koşmak, koşturmak, av sürmek, köpeklerle kovalamak, sürgün avına çıkmak; akmak, dökülmek

ana yemekler (nedir ne demek)

 1. (en) Main course.

ana   US UK (nedir ne demek)

 1. Çocuğu olan kadın, anne
  Örnek: Gözyaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı. H. Taner
 2. Yavrusu olan dişi hayvan.
 3. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.
 4. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü.
 5. Velinimet.
 6. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü.
 7. Temel, asıl, esas
  Örnek: Geçen yıl ana işlerden hiçbiri bitirilip bir sonuca varılamamıştır. M. Ş. Esendal
 8. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatır.
 9. (en) Chief.
 10. (en) Arterial.
 11. (en) Central.
 12. (en) Mama.
 13. (en) Mammy.
 14. (en) Thus, Scaligerana is a book containing the sayings of Scaliger, Johnsoniana of Johnson, etc.
 15. (en) Collection of anecdotes about a person or place mother of the ancient Irish gods; sometimes identified with Danu.
 16. (en) Prefix in words from the Greek, denoting up, upward, throughout, backward, back, again, anew.
 17. (en) Suffix to names of persons or places, used to denote a collection of notable sayings, literary gossip, anecdotes, etc.
 18. (en) Major.
 19. (en) Patroness.
 20. (en) Stock.
 21. (en) Broad / adj.
 22. (en) Mama mamma.
 23. (en) Mother of the ancient Irish gods; sometimes identified with Danu.
 24. (en) Collection of anecdotes about a person or place.
 25. (en) Article Numbering Association.
 26. (en) American Numismatic Association, the national organization for coin collectors.
 27. (en) Association of National Advertisers An association whose members are advertisers, i e , companies that advertise their products or services.
 28. (en) American Nurses Association.
 29. (en) Association of National Advertisers.
 30. (en) Short for 'American Numismatic Association.
 31. (en) Automatic Network Analyzer - A computer-controlled test system that measures microwave devices in terms of their small signal S-parameters The use of this instrument by both engineering and production permits quick and accurate characterization of the input and output impedance, gain, reverse isolation of individual units and the degree of match between units.
 32. (en) Hole.
 33. (en) Principal.
 34. (en) Main.
 35. (en) Primary.
 36. (en) Basic.
 37. (en) Leading.
 38. (en) Guiding.
 39. (en) Broad.
 40. (en) Capital.
 41. (en) Cardinal.
 42. (en) Fundamental.
 43. (en) Governing.
 44. (en) Grand.
 45. (en) Master.
 46. (en) Parent.
 47. (en) Staple.
 48. (en) Mother.
 49. (en) Principle.
 50. (en) Main part.
 51. (en) Head.
 52. (en) Matron.
 53. (en) Momma.
 54. (en) Rudimentary.
 55. (en) Maternal.
 56. Her cinsten aynı miktarda
 57. Sonek ait olan koleksiyon: Americana, Shakespeareana.

yemek (nedir ne demek)

 1. Yeme, karın doyurma işi
  Örnek: Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni. N. Cumalı
 2. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam.
 3. Günün belli saatlerinde yenilen besin
  Örnek: Yemek ya kahvaltıda ya da yemekte yenir. Arada bir şey yenmez. H. Taner
 4. Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama
  Örnek: Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu. F. R. Atay
 5. Ağızda çiğneyerek yutmak
  Örnek: Adam o kadar çabuk yiyor ki, hizmetçi ekmek yetiştiremiyor. B. Felek
 6. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek
  Örnek: Necla onun böyle kendinden geçercesine çalıştığını gördükçe üzüntüden tırnaklarını yiyor. H. Taner
 7. Isırmak.
 8. Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak.
 9. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak
  Örnek: Kendini topladı ama, fena yerinden gagayı yedi sanırım... M. Ş. Esendal
 10. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek.
 11. Harcamak, tüketmek, bitirmek
  Örnek: Mirası sen yedin, zahmeti ben çekiyorum, diye latife ediyordu. M. Ş. Esendal
 12. Yasal yoldan cezalandırılmak.
 13. Yemek yeme, karın doyurma işi
 14. (en) Chow.
 15. (en) Dinner.
 16. (en) Abrade.
 17. (en) Board.
 18. (en) To spend recklessly.
 19. (en) To corrode.
 20. (en) Dish.
 21. (en) Food.
 22. (en) Grub.
 23. (en) Meal.
 24. (en) Repast.
 25. (en) Scoff.
 26. (en) Scran.
 27. (en) Crop.
 28. (en) İngest.
 29. (en) Course.
 30. (en) Eats.
 31. (en) Erode.
 32. (en) Feed.
 33. (en) Have.
 34. (en) Keep.
 35. (en) Partake.
 36. (en) Swallow.
 37. (en) Table.
 38. (en) To eat.
 39. (en) To consume.
 40. (en) To accept.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012