NND Sözlük

Ana Sayfa > kuvvetli rüzgar nedir, kuvvetli rüzgar ne demek (kuvvetli rüzgar nnd)

kuvvetli rüzgar nedir, kuvvetli rüzgar ne demek?

kuvvetli rüzgar

 1. (en) High wind

kuvvetli (nedir ne demek)

 1. Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
  Örnek: Güneşin en yüksek, rüzgârın en kuvvetli olduğu an kavga azıyor. H. E. Adıvar
 2. Sağlam, dayanıklı olan
 3. Görevini iyi yapan, keskin.
 4. Çok etkileyici
 5. Saygın, nüfuzlu.
 6. Üstün.
 7. Etkili
 8. (en) Retentive, tenacious.
 9. (en) Strong.
 10. (en) Powerful.
 11. (en) Vigorous.
 12. (en) Energetic.
 13. (en) Hearty.
 14. (en) Healty.
 15. (en) Forceful.
 16. (en) Mighty.
 17. (en) Doughty.
 18. (en) Heady.
 19. (en) İntense.
 20. (en) Lusty.
 21. (en) Muscular.
 22. (en) Potent.
 23. (en) Robust.
 24. (en) Rugged.
 25. (en) Sappy.
 26. (en) Sinewed.
 27. (en) Sinewy.
 28. (en) Sound.
 29. (en) Stalwart.
 30. (en) Stout.
 31. (en) Swinging.
 32. (en) Virile.
 33. (en) Virulent.
 34. (en) Powered.
 35. (en) Acute.
 36. (en) Beefy.
 37. (en) Hard.
 38. (en) Massive.
 39. (en) Stern.
 40. (en) Stiff.
 41. (en) Sturdy.
 42. (en) Potent güçlü.
 43. (en) Forcible.
 44. (en) Heavy.
 45. (en) Humming.
 46. (en) Jungle- juice.
 47. (en) Punchy.
 48. (en) Smart.
 49. (en) Tenacious.
 50. (en) Tough.
 51. (en) Violent.
 52. (en) Vivid.

kuvvet (nedir ne demek)

 1. Fiziksel güç, takat
  Örnek: Bu kadar cesur bir hamleye yetecek kuvvetim yok. Y. Z. Ortaç
 2. Güç
 3. Şiddet, zor, cebir.
 4. Yetke, erk, nüfuz.
 5. Dayanıklı olma durumu, tahammül, mukavemet.
 6. Bir ülkenin savaşçı silahlı kuruluşları veya gücü
 7. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.
 8. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir.
 9. Bir cismin durgunluk ya da devinim durumunu değiştirebilen yönleçsel nitelikli etki. anlamdaş gürelik.
 10. Bir cismin durgunluk ya da devinim durumunu değiştirebilen yönleçsel nitelikli etki. anlamdaş gürelik.
 11. Bk. güç
 12. Bir cismin durma ya da devinim durumunu değiştiren dış etken. (SI birimi newton'dur).
 13. Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb. (Kuvvet, te'sir ettiği cisimlerin haricindedir.)
 14. (en) Power.
 15. (en) Force.
 16. (en) Strength.
 17. (en) Energy.
 18. (en) Vigor.
 19. (en) Vigour.
 20. (en) Potency.
 21. (en) Might.
 22. (en) Beef.
 23. (en) Command.
 24. (en) Dint.
 25. (en) Lustiness.
 26. (en) Main.
 27. (en) Pith.
 28. (en) Punch.
 29. (en) Robustness.
 30. (en) Sinew.
 31. (en) Stamina.
 32. (en) Vinegar.
 33. (en) Zing.
 34. (en) Thews.
 35. (en) Action.
 36. (en) Muscle.
 37. (en) Steam.
 38. (en) Might güç.
 39. (en) Drive.
 40. (en) Emphasis.
 41. (en) Fibre.
 42. (en) Function.
 43. (en) Heart.
 44. (en) İmperium.
 45. (en) İron.
 46. (en) Nerve.
 47. (en) Snap.
 48. (en) Substance.
 49. (en) Virtue.
 50. (al) Kraft
 51. (fr) Force

güç (nedir ne demek)

 1. Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül.
 2. Yapılması zor, çetin, kolay karşıtı
  Örnek: Değiştirmedim ben düşüncemi. Güçtür şiir söylemek, nesir yazmaktan çok güçtür. N. Ataç
 3. Zorlukla
  Örnek: Kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı. Y. K. Karaosmanoğlu
 4. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.
 5. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.
 6. Sınırsız, mutlak nitelik.
 7. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik.
 8. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği.
 9. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet.
 10. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli.
 11. Bir toprağın verimlilik yeteneği.
 12. İş yapma hızı; birim zamanda yapılan iş.
 13. Görsel bir aygıtın ayrıntıları seçme yeteneği.
 14. 1-Fiziksel, düşüncel ve ahlaksal bir etki yapabilme ya da bir etkiye direnebilme yeteneği, a. Ağır bir cismi kımıldatabilme yeteneği: kas gücü. b. Etki vegüçlülük ilkesi: karakter gücü, direnme gücü, düşünce gücü, bir kanıtın gücü (idée force = kımıldatıcı, yöneticigüç). 2- Fizik-ötesi kavramı olarak: a. İtme ve çarpmada dıştan mekanik etki yapan şey; b. Bireylerde türlü biçimlerde ortaya çıkan itici, etki yapıcı ve biçimlendirici olan şey. (Leibniz'de temel etkinlik ilkesi; Herder ve Nietzsche'de de temel kavram.) 3- Bir şeyin yapılmasını tüzeyle, anlaşmayla değil de, baskı yoluyle sağlayan etkinlik. (Ör. Güce dayalı devlet.)
 15. Birim zamana düşen iş birimleriyle ölçülen iş yapma oranı
 16. Vatla ölçülen iş yapma oranı; elektrik gücü (1 vatlık birgüç, saniyede 1 jul iş yapar).
 17. Birim zamanda yapılan işin niceliği ile ölçülen iş yapabilme yeteneği.
 18. Bir iş veya enerjinin transfer edilme hızı, birimi J.s-1 (wat).
 19. Yorucu, emekle yapılan.
 20. Zor, çetin.
 21. Şiddet.
 22. İş, meşguliyet.
 23. Kuvvet.
 24. (en) Power,.
 25. (en) Electric power.
 26. (en) Ascendance.
 27. (en) Austere.
 28. (en) Effort.
 29. (en) Exacting.
 30. (en) Heavy.
 31. (en) İmpossible.
 32. (en) İmpulse.
 33. (en) Proficiency.
 34. (en) İnfluence.
 35. (en) Rating.
 36. (en) Task.
 37. (en) Delivery job.
 38. (en) Heavy duty.
 39. (en) Difficult.
 40. (en) Hard.
 41. (en) Arduous.
 42. (en) Baffling.
 43. (en) Tricksy.
 44. (en) Strength.
 45. (en) Power.
 46. (en) Force.
 47. (en) Energy.
 48. (en) Ability.
 49. (en) Capability.
 50. (en) Capacity.
 51. (en) Clout.
 52. (en) Clutch.
 53. (en) Command.
 54. (en) Control.
 55. (en) Dominance.
 56. (en) Forcefulness.
 57. (en) İntensity.
 58. (en) İron.
 59. (en) Might.
 60. (en) Pith.
 61. (en) Potency.
 62. (en) Potential.
 63. (en) Punch.
 64. (en) Sinew.
 65. (en) Spiri.
 66. (en) Laborious.
 67. (en) Muscle.
 68. (en) Onerous.
 69. (en) Push.
 70. (en) Rough.
 71. (en) Stamina.
 72. (en) Steam.
 73. (en) Sticky.
 74. (en) Stiff.
 75. (en) Strenuous.
 76. (en) Tough.
 77. (en) Troublesome.
 78. (en) Vigour.
 79. (en) Competence.
 80. (en) Faculty.
 81. (en) İmpetus.
 82. (en) Lift.
 83. (en) Painful.
 84. (en) Parlous.
 85. (en) Severe.
 86. (en) Solidi.
 87. (al) Leistung,
 88. (al) Kraftstrom
 89. (al) Leistung
 90. (fr) Puissance,
 91. (fr) Puissance (électrique)
 92. (fr) Force
 93. (fr) Puissance
 94. (la) Fortitudo

rüzgar (nedir ne demek)

 1. Yel.
 2. Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel, bad.
 3. Havayuvarında ayrımlı basınç altındaki yöreler arasında oluşan, yatay yönde, esiş yönü, süresi ve biçimleriyle ayrımlı hava devinimi.
 4. Zaman, devir.
 5. Dünya.
 6. T. Yel.
 7. Zaman, devir, hengam, vakit. (Osmanlıca'da yazılışı: rüzgâr)
 8. (en) Wind.
 9. (en) Wind, breeze, blow, flatus.
 10. (fr) Vent

high wind   US UK (nedir ne demek)

 1. Kuvvetli rüzgar

high   US UK (nedir ne demek)

 1. Barometrenin yüksek olduğu bölge
 2. Argo esrar tesiri altında olma
 3. Yüksek, ali
 4. Mağrur, kibirli, kendini beğenmiş, azametli
 5. Yüce, muhteşem
 6. ÂIâ
 7. Tiz, yüksek perdeden
 8. Kokmuş (et)
 9. Kutuplara yakın
 10. Çok eski
 11. Baş
 12. Ağır
 13. Coşkun, taşkın (neşe)
 14. Pahalı
 15. Şiddetli, sert, azgın (deniz)
 16. Asil, soylu, necip
 17. Argo esrarın tesiri altında
 18. Yüksek yer, yüksek basınçlı bölge, büyük vites, rekor, zirve, uçma, lise

wind   US UK (nedir ne demek)

 1. Döndürmek
 2. Sarmak
 3. Çevirmek
 4. Kurmak (saat)
 5. Dolaşmak
 6. Geri dönmek
 7. Gizli gizli sokulmak
 8. Sarılmak
 9. Eğrilmek
 10. Bükülmek
 11. Dönemeç, yolun döndüğü yer
 12. Kurma .wind down yavaslamak
 13. Açmak (araba penceresi) .wind its way dolaşıp gitmek
 14. Ruzgar, yel, hava
 15. Kasırga, hortum, bora
 16. Havanın estiği yön
 17. Havanın getirdiği koku, nefes
 18. Haber
 19. Soluk, nefes
 20. Boş laf
 21. Çoğ
 22. Çevirmek, sarmak, dolamak, kıvırmak, döndürmek, kıvrıla kıvrıla gitmek, dolambaçlı olmak, açmak (yol), sarılmak, dolanmak, kıvrılmak, bükülmek

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015