NND Sözlük

Ana Sayfa > kuvvetlendirme eki nedir, kuvvetlendirme eki ne demek (kuvvetlendirme eki nnd)

kuvvetlendirme eki nedir, kuvvetlendirme eki ne demek?

kuvvetlendirme eki

 1. Bk. pekiştirme eki.

pekiştirme eki (nedir ne demek)

 1. Ad veya ad soyundan bir kelimeye gelerek anlamını güçlendiren ek veya ekleşmiş edat. Eski Türkçede birkaç türü bulunan bu ek, günümüzün yazı dillerinde ve lehçelerde daha çok kalıntılar hâlinde sürmektedir. Bu eklerin başlıcaları +Ok ve +k, +ÇA, +ÇAk, +kInyA > +kIyA, yme > +mA, +m'dir. ET. timinök (<timin+ök: hemencecik), neçük (<neçe+ök: nasıl?), barça (<bar-ır+ça: bütün, hepsi), amtıçak (<amtı+ça+ok: hemen, şimdi), birkie (<bir+kınXya: biricik), azkına (<az+kınXya: azıcık), TT. biricik (<bir+i+cik), demincecik (<demin+ce+cik: hemen biraz önce), hemencecik (<hemen+ce+cik) vb.
 2. (en) Reinforcement intensive.
 3. (fr) Renforcement, intensif, particule d’intensite

kuvvetlendirme (nedir ne demek)

 1. Kuvvetlendirmek işi.
 2. Bk. pekiştirme.
 3. (en) İntensification.

ek (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 2. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 3. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 4. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 5. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 6. Eklenmiş, katılmış
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.
 11. Metin içinde verilmesi yersiz görülen tablo, çizim, sayılama vb. bilgiyi metnin ya da yapıtın arkasında ayrıca gösteren bölüm.
 12. (en) Supplement, appendix.
 13. (en) Additional.
 14. (en) Extra.
 15. (en) Supplemental.
 16. (en) Supplementary.
 17. (en) Further.
 18. (en) Addition.
 19. (en) Supplement.
 20. (en) Extension.
 21. (en) Annex.
 22. (en) Appendix.
 23. (en) Appendage.
 24. (en) Addendum.
 25. (en) Adjunct.
 26. (en) Appurtenance.
 27. (en) Formative.
 28. (en) İnsertion.
 29. (en) İnset.
 30. (en) Postscript.
 31. (en) Schedule.
 32. (en) Supplementation.
 33. (en) Bye-.
 34. (en) Super-.
 35. (en) Accession.
 36. (en) Annexe.
 37. (en) Collateral.
 38. (en) Excess.
 39. (en) İnclusion.
 40. (en) Special.
 41. (en) Subsidiary.
 42. (en) Joint.
 43. (en) Patch.
 44. (en) Affix.
 45. (en) Attachment.
 46. (en) Coupling.
 47. (en) Joining.
 48. (en) Easement.
 49. (en) Tailpiece.
 50. (en) Fastening.
 51. (en) Patching.
 52. (en) Splice.
 53. (en) Bond.
 54. (en) Link.
 55. (en) İnsert.
 56. (en) Enclosure.
 57. (en) Annexed.
 58. (en) Pull-Out.
 59. (fr) Affixe

pekiştirme (nedir ne demek)

 1. Pekiştirmek işi.
 2. Kök kelimenin belirttiği özelliği çeşitli yollarla yoğunlaştırma, bk. pekiştirilmiş kelime.
 3. (en) Stiffening.
 4. (en) Hardening.
 5. (en) Reinforcement.

kuvvetlendirmek (nedir ne demek)

 1. Güçlenmesini sağlamak, gücünü artırmak
  Örnek: Garp medeniyetine girmek ve Türk harsını kuvvetlendirmek, Türkçülüğün ikiz çocuklarıdır. O. S. Orhon
 2. (en) Hop up.
 3. (en) Brace.
 4. (en) To fortify.
 5. (en) To brace güçlendirmek.
 6. (en) To strengthen.
 7. (en) Strengthen.
 8. (en) Fortify.
 9. (en) Stiffen.
 10. (en) Build up.
 11. (en) Support.
 12. (en) Beef up.
 13. (en) Brace up.
 14. (en) Confirm.
 15. (en) İntensify.
 16. (en) Recruit.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011