NND Sözlük

Ana Sayfa > kurum nedir, kurum ne demek (kurum nnd)

kurum nedir, kurum ne demek?

kurum

 1. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
  Örnek: Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum. Halikarnas Balıkçısı
 2. Kuruluş, müessese, tesis.
 3. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese.
 4. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür
 5. Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan özel veya kamu örgütü.
 6. Odun veya reçineli maddelerin tam olmayan yanmasından elde edilen, yağımsı maddeler içeren karbon siyahı
 7. Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü birtakım törelere dayalı toplumsal örgenleşme (örneğin: din, aile vb.).
 8. (en) Institution.
 9. (en) Establishment.
 10. (en) Foundation.
 11. (en) Corporation.
 12. (en) İnstitution.
 13. (en) İnstitute.
 14. (en) Airs.
 15. (en) Vanity.
 16. (en) Pose.
 17. (en) Conceit.
 18. (en) Haughtiness.
 19. (en) Shop.
 20. (en) Smut.
 21. (en) Soot.
 22. (en) Swagger.
 23. (en) Arrogance.
 24. (en) Association.
 25. (en) Society.
 26. (en) Self-Importance.
 27. (en) Enterprise.
 28. (en) Fellowship.
 29. (en) İncorporated body.
 30. (en) Organization.
 31. (en) Party.
 32. (al) Ru
 33. (fr) Institution
 34. (fr) Suie

ocak (nedir ne demek)

 1. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer
  Örnek: Üç balıkçı güneş batarken kumların üzerine iki taştan bir ocak yaptılar ve ateş yaktılar. Halikarnas Balıkçısı
 2. Şömine
  Örnek: Ocağın önünde oturup acayip bir dikkatle odunların yanışına bakar. Y. K. Karaosmanoğlu
 3. Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet
  Örnek: Anlaşılan çamaşırcı giderken ocağı tam söndürmemiş olacak. H. Taner
 4. Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb.nin yapıldığı yer
  Örnek: Konuşmalar iyice kızışmaya başladığı vakit kahve ocağının önünde görünür. S. Birsel
 5. Yer üstünde veya yer altında cevher çıkarılan yer.
 6. Bahçelerde ve bostanlarda her tür meyve ve sebze ekimine ayrılmış, çevresinden biraz yükseltilmiş toprak parçası
  Örnek: Mustafa, arkasına güçlü kuvvetli bir kadın takmış, üç evleğine çizgiler, ocaklar açıyordu. S. F. Abasıyanık
 7. Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer
  Örnek: Başlangıçtan beri burası bir vatansever ocağı idi. F. R. Atay
 8. Ev, aile, soy
  Örnek: Henüz temelleri atılmayan kendi ocağım kurulmadan yıkılmıştı. A. Gündüz
 9. Bir takımyıldızın adı.
 10. Çeşitli mineral, kömür ya da cevherlerin yerkabuğundan çıkartıldığı üretim yeri.
 11. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla Kullanılan yer.
 12. Ev, aile, soy.
 13. (en) January.
 14. (en) Stove.
 15. (en) Fender.
 16. (en) Kiln.
 17. (en) Stone quarry.
 18. (en) Cookstone.
 19. (en) Blast furnace.
 20. (en) Fornax, For, Fornacis.
 21. (en) Seedbed, seed plot.
 22. (en) Specialist healer.
 23. (en) Oven.
 24. (en) Fireplace.
 25. (en) Cooker.
 26. (en) Fire.
 27. (en) Furnace.
 28. (en) Range.
 29. (en) Grate.
 30. (en) Hearth.
 31. (en) Seedbed.
 32. (en) Minejanuary.
 33. (en) Forge.
 34. (en) Quarry.
 35. (en) Mine.
 36. (en) Meeting place.
 37. (en) Association.
 38. (en) Society.
 39. (en) Organization.
 40. (en) Family.
 41. (en) Household.
 42. (en) Crucible.
 43. (en) Cookhouse.
 44. (en) İncinerator.
 45. (en) Chimney.
 46. (en) Chimey casing.
 47. (en) Retort.
 48. (en) Uptake.
 49. (en) Hole.
 50. (en) Coal pit.
 51. (en) Coal mine.
 52. (en) Residenc.
 53. (fr) Fourneau, Fourneau Chimique

çevre (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
  Örnek: Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır. O. Rifat
 2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam
  Örnek: Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi. H. Taner
 3. Sırma işlemeli mendil
  Örnek: Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti. M. Yesarî
 4. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit.
 5. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit
  Örnek: Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir. H. Taner
 6. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
 7. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
 8. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.
 9. Bk.Çevre ülkeleri
 10. Bir organizmanın ya da bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu.
 11. Herhangi bir yapının merkezinden uzakta olan, kenarda olan.
 12. Canlıların içinde yaşadıkları ortam ve bu ortamlardaki çeşitli faktörlerin bütünü, ambiyens.
 13. Bir organizmanın veya bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu.
 14. (en) Circuit.
 15. (en) Medium.
 16. (en) Milieu.
 17. (en) Periphery.
 18. (en) Sphere.
 19. (en) Environmental.
 20. (en) Ecological.
 21. (en) Ambient.
 22. (en) Contour.
 23. (en) Environment.
 24. (en) Radius.
 25. (en) Environment, peripheral.
 26. (en) Surroundings.
 27. (en) Premises.
 28. (en) Adjacencies.
 29. (en) Ambiance.
 30. (en) Ambience.
 31. (en) Purlieus.
 32. (en) Neighborhood.
 33. (en) Neighbourhood.
 34. (en) Vicinity.
 35. (en) Circumference.
 36. (en) Perimeter.
 37. (en) Atmosphere.
 38. (en) Ambit.
 39. (en) Circle.
 40. (en) Climate.
 41. (en) Compass.
 42. (en) Domain.
 43. (en) Entoura.
 44. (fr) Milieu environnant, environnement

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011