NND Sözlük

Ana Sayfa > koordinasyon sayısı nedir, koordinasyon sayısı ne demek (koordinasyon sayısı nnd)

koordinasyon sayısı nedir, koordinasyon sayısı ne demek?

koordinasyon sayısı

 1. Bk. yerleşim, sayısı
 2. Bir komplekste ligantların metal iyonuna bağlı oldukları noktaların sayısı. En çok rastlanan koordinasyon sayıları [Ag(NH3)2]+, [Ni(CN)4]2-, ve [PdCl6]2- de olduğu gibi 2, 4 ve 6 dır.
 3. (en) Coordination number.
 4. (fr) İndice de coordination

koordinasyon (nedir ne demek)

 1. Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlama, eş güdüm.
 2. Eşgüdüm
 3. Biyolojik sistemlerde uyumlu bir sonuç elde etmek üzere uygun bir iş birliği hâlinde çalışma. Kan hareketlerindeki düzenleştirme gibi.
 4. Uyum içinde cereyan eden hareket
 5. (en) Coordination.
 6. (en) Co-Ordination.
 7. (en) Coordination eşgüdüm.
 8. (en) Posdcorb : planning , organising , staff.
 9. (fr) Coordination
 10. (la) Co: birlikte; ordinatus: düzenlenmiş

sayı (nedir ne demek)

 1. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet.
 2. Gazete ve dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha.
 3. Bir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik.
 4. Basketbol oyununda topun sepete girmesiyle ulaşılan sonuç. Bu giriş, oyun sırasında olursa 2, serbest atıştan yapılmışsa 1 olarak kabul edilir. Oyun süresi içinde en çoksayı yapan takım yenmişsayılır.
 5. Topun, kurallara uygun bir vuruşla bütünü ile kale direkleri ve kale çizgisi arasında kalan alandan geçmesi durumu.
 6. (en) Digit.
 7. (en) Numerary.
 8. (en) Number.
 9. (en) Numeral.
 10. (en) Quantity.
 11. (en) Count.
 12. (en) Figure.
 13. (en) Score.
 14. (en) İssue.
 15. (en) Basket.
 16. (en) Button.
 17. (en) Cage.
 18. (en) Conversion.
 19. (en) Goal.
 20. (en) Point.
 21. (en) Copy.
 22. (en) Volume.
 23. (en) Tale.

yerleşim (nedir ne demek)

 1. Yerleşme, iskân.
 2. (en) Settlement.
 3. (en) Settling.
 4. (en) Residential.
 5. (en) Layout.
 6. (en) İnhabitting.
 7. (en) Housing.

metal   US UK (nedir ne demek)

 1. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden.
 2. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.
 3. Ağır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elektriği iyi ileten katı haldeki öğeler ya da alaşımlar. Bunların iç yapıları mini buzsullardan oluşmuştur.
 4. Ağır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elektriği iyi ileten katı haldeki öğeler ya da alaşımlar. Bunların iç yapıları mini buzsullardan oluşmuştur.
 5. Asitlerdeki hidrojenlerin yerini alabilen, hidroksil köküyle de bazları oluşturan kimyasal öğe. (Genellikle çekilirlik, dövülürlük, parlaklık, ısı ve elektrik iletkenliğiyle belirlenen özellikleri vardır.)
 6. (en) Any of several chemical elements that are usually shiny solids that conduct heat or electricity and can be formed into sheets etc.
 7. (en) An elementary substance, as sodium, calcium, or copper, whose oxide or hydroxide has basic rather than acid properties, as contrasted with the nonmetals, or metalloids.
 8. (en) No sharp line can be drawn between the metals and nonmetals, and certain elements partake of both acid and basic qualities, as chromium, manganese, bismuth, etc.
 9. (en) Ore from which a metal is derived; so called by miners.
 10. (en) Mine from which ores are taken.
 11. (en) The substance of which anything is made; material; hence, constitutional disposition; character; temper.
 12. (en) Courage; spirit; mettle.
 13. (en) See Mettle.
 14. (en) The broken stone used in macadamizing roads and ballasting railroads.
 15. (en) The effective power or caliber of guns carried by a vessel of war.
 16. (en) Glass in a state of fusion.
 17. (en) The rails of a railroad.
 18. (en) To cover with metal; as, to metal a ship's bottom; to metal a road.
 19. (en) Metallic substances such as iron, foil, nickel, aluminum, gold, brass, lead, copper, silver, etc.
 20. (en) Elements like iron, copper, silver, or lead, as in: The picture had an antique metal frame.
 21. (en) The electroposite elements and alloys based on these elements.
 22. (en) An opaque, lustrous, elemental substance that is a good conductor of heat and electricity and, when polished, a good reflector or light Most metals are malleable and ductile and are, in general, denser than other substances.
 23. (en) Mass of material that is composed of a single element that is characterized by specific characteristics of opacity, ductility, conductivity, and luster Some common metals are copper, silver, and gold.
 24. (en) Term used by astronomers to describe all elements except hydrogen and helium.
 25. (en) Mineral source that is a good conductor of electricity and heat, and yield basic oxides and hydroxides One of the hidden treasures in garbage.
 26. (en) Substance or mixture that has a characteristic luster, or shine, is generally a good conductor of heat and electricity, and is malleable and ductile.
 27. (en) Refers to aircraft of the airline you are flying.
 28. (en) An opaque, fusible, ductile, and typically lustrous substance that is a good conductor of electricity and heat, and that forms cations by loss of electrons, and yields basic oxides and hydroxides Metals are generally formed in a reducing atmosphere.
 29. (en) Metal is a mineral that conducts electricity.
 30. (en) Any of a class of mineral substance such as gold, silver, copper, iron, uranium, or an alloy of any of these.
 31. (en) Macro Expansion for TAL.
 32. (en) [Heraldry] There are two metals: or and argent.
 33. (en) Usf Fabrication, Inc uses a variety of metals including aluminum, steel and stainless steel to manufacture hatches and miscellaneous products Specific metal alloys are available as per the customer's specification.
 34. (en) Chemical element that usually has a shiny surface, is generally a good conductor of heat and electricity, and can be melted or fused, hammered into thin sheets, or drawn into wires , The metals comprise about two-thirds of all known elements Unlike nonmetals, metals form positive ions and basic oxides and hydroxides Upon exposure to moist air, many metals react chemically with the oxygen of the atmosphere to form a metallic oxide, such asrust on exposed iron.
 35. (en) Simple body with a particular brilliance called metalic brilliance , well conducting heat and electricity, capable to give one or more basic oxides by combination with oxygen.
 36. (en) Metal.
 37. (en) Mixture containing two or more metallic elements or metallic and nonmetallic elements usually fused together or dissolving into each other when molten; 'brass is an alloy of zinc and copper'.
 38. (en) Cover with metal.
 39. (en) Containing or made of or resembling or characteristic of a metal; 'a metallic compound'; 'metallic luster'; 'the strange metallic note of the meadow lark, suggesting the clash of vibrant blades'- Ambrose Bierce.
 40. (en) İn heraldry, the colors yellow and white The rules of heraldry forbid placing color on color, or metal on metal.
 41. (en) An opaque lustrous elemental chemical substance that is a good conductor of heat and electricity and, when polished, a good reflector of light; most elemental metals are malleable, ductile, and are generally denser than the other elemental substances; metals are structurally distinguished from nonmetals by their atomic bonding and electron availability; the electron band structure of metals is characterized by a partially filled valence band; the 'free electrons' lost from the outer shells of metallic atoms are available to carry an electric current; the defining property of a metal is that it is an element with a positive thermal coefficient of resistivity, meaning the electrical resistivity of a metal continuously increases as temperature increases.
 42. (en) An element that gives up electrons relatively easily and is lustrous, malleable, and a good conductor of heat and electricity.
 43. (al) Metall
 44. (fr) Métal
 45. Maden
 46. Madde
 47. Tıynet, tabiat
 48. Şişirilmeye ve dökülmeye hazır erimiş cam
 49. İng
 50. Maden, metal, kırık taş

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012