NND Sözlük

Ana Sayfa > kirpikliler nedir, kirpikliler ne demek (kirpikliler nnd)

kirpikliler nedir, kirpikliler ne demek?

kirpikliler

 1. Bir hücreli hayvanlardan, üzerleri hareketlerini sağlayan kirpik biçimindeki uzantılarla kaplı organizmalar sınıfı.
 2. Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminden, bazıları gözle görülebilecek kadar büyük olan, sobe, küre, silindir, vazo biçiminde vücutlu, kabuk ya da iskeletleri bulunmayan, üzerleri harekete yarayan kirpiklerle kaplı, biri büyük, biri küçük olmak üzere iki çekirdekleri bulunan, tatlı sularda ve denizlerde yaşayan bir hücrelilerin (Protozoa) yapı bakımından en çok gelişmiş olanı, gerçekkirpikliler (Euciliata) ve süktorlar (Suctoria) olmak üzere 2 alt sınıfı bulunan bir sınıf. Silliler.
 3. Bk. kirpikli haşlamlılar.
 4. Bir hücreliler (Protozoa) alt aleminden, kimileri gözle görülebilecek kadar büyük olan, söbe, küre, silindir, vazo biçiminde vücutlu, kabuk veya iskeletleri bulunmayan, üzerleri harekete yarayan kirpiklerle kaplı, biri büyük, diğeri küçük iki adet çekirdeğe sahip, tatlı sularda veya denizlerde yaşayan tek hücrelilerin yapı bakımından en çok gelişmiş olanı, gerçek kirpikliler (Euciliata) ve suktorlar (Suctoria) olmak üzere iki alt sınıfı bulunan bir sınıf, silliler.
 5. Bir hücreliler (Protozoa) alt
 6. (en) Ciliâtes.
 7. (fr) Ciliés
 8. (la) Ciliata, cilium: kirpik

kirpikli haşlamlılar (nedir ne demek)

 1. Yaşamının bütün evrelerinde, devim örgenciği titrek tüylerle çevrili haşlamlılar sınıfı; kirpikliler.
 2. (en) Ciliferous animals.
 3. (al) Wimperinfusorien
 4. (fr) İnfusoires ciliés
 5. (la) Ciliata

bir hücreli (nedir ne demek)

 1. Yapısı tek bir hücreden oluşan (hayvan veya bitki), bir gözeli, tek hücreli.

hücreli (nedir ne demek)

 1. Hücresi olan.
 2. (en) Cellular.

hücre (nedir ne demek)

 1. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
 2. Küçük oda
  Örnek: Üzerine ot bir yatakla bir battaniye atılmış, demir bir somyadan başka içinde bir şey olmayan çıplak bir hücrede bulunduğunu anladı. A. İlhan
 3. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda
  Örnek: Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi. S. F. Abasıyanık
 4. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.
 5. Göze
 6. Bir canlının tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı.
 7. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplâzma kitlesinden oluşan, sitoplâzma içinde çeşitli hayalî olayları yürüten çekirdek, endoplâzmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilâmentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplâzma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği.
 8. Bk. odacık
 9. Birkaç anlamı olan bir terim.1. Elektrokimyada bir tuz köprüsü ile elektriksel teması sağlanmış çözeltilere daldırılmış bir çift elektrottan ibaret bir sistem; elektrotlar dış devrede metalik iletken ile bağlıdır. 2. Spektroskopide, bir optik aletin ışık yolu üzerinde, içine numune konulan kap.
 10. Organizmanın canlılığını kendi başına sürdürebilen, bölünüp çoğalabilen ve dışarıdan aldığı maddeleri özümleyebilen en küçük birimi. Çekirdek ve sitoplazmadan oluşan hücre içerisinde canlılığını sürdürebilen organeller bulunurlarsa da bunların yaşaması hücrelerin canlılığını devam ettirmesine bağlıdır.
 11. Bk. göze
 12. Bağımsız olarak işlev görebilen en küçük canlı birimi, dokular, organlar ve kan dolaşımını oluşturan birimler.
 13. (en) Cubicle.
 14. (en) Cellular.
 15. (en) Cell göze.
 16. (en) Closet.
 17. (en) Cell.
 18. (en) Cellula.
 19. (en) Cabin.
 20. (en) Hole.
 21. (en) Alcove.
 22. (en) Niche.
 23. (en) Room.
 24. (en) Chamber.
 25. (en) Cooler.
 26. (en) Cubby hole.
 27. (fr) Cellule
 28. (fr) Eellule

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010