NND Sözlük

Ana Sayfa > kinetik teori nedir, kinetik teori ne demek (kinetik teori nnd)

kinetik teori nedir, kinetik teori ne demek?

kinetik teori

 1. Bk. devimsel kuram
 2. Bk. gazların kinetik teorisi (II)

devimsel kuram (nedir ne demek)

 1. Gaz özelliklerini, içindeki özdeciklerin tek tek devinim ile çarpışmalarından türeten kuram.
 2. (en) Kinetic theory.
 3. (fr) Théorie cinétique

kinetik (nedir ne demek)

 1. Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan.
 2. Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı.
 3. Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı.
 4. Bk. hızbilim
 5. Bk. devimsel
 6. Devinimli
 7. Hareket ile ilgili.
 8. Cisimlerin hareketini etkileyen kuvvetler ile ilgili.
 9. (en) Kinetic.
 10. (en) Kinetics.
 11. (fr) Cin

teori (nedir ne demek)

 1. Kuram, nazariye
  Örnek: Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada. Ç. Altan
 2. Bir olay, bir yapı yada düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş; kuram.
 3. Bk. kuram. (II)
 4. (en) Theory.
 5. (en) Speculation.
 6. (en) Theory kuram.
 7. (en) Nazariye.

devimsel (nedir ne demek)

 1. Devinim durumunda olan, hareki.
 2. Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik.
 3. Devimle ilgili ya da devimden gelen. anlamdaş seğirtimsel.
 4. Bir gücün etkisiyle hep devinim durumunda bulunan ve bulunduran, bir değişmesi olan. 2-Devinimi yalnızca fizik yasalarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir ereği de içeren.
 5. (en) Dynamic, kinetic, motional hareki, dinamik.
 6. (en) Kinetic.
 7. (al) Kinetisch
 8. (fr) Cinétique

kuram (nedir ne demek)

 1. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 2. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
  Örnek: İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler. H. Taner
 3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 6. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 7. (en) Hypothesis.
 8. (en) Theory.
 9. (en) Theorem.
 10. (en) Speculation.
 11. (en) Theory teori.
 12. (en) Nazariye.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014