NND Sözlük

Ana Sayfa > kilogram nedir, kilogram ne demek (kilogram nnd)

kilogram nedir, kilogram ne demek?

kilogram   US UK

 1. Bin gramlık bir ağırlık ölçü birimi, kilo (kg).
 2. Si birim sisteminde kütlenin temel birimi. Uluslararası prototip kilogram olarak tanımlanır ve yaklaşık olarak 4
 3. (en) Kilogram.
 4. (en) The kilogram is a unit of mass, equal to 2 2 pounds, or 1,000 grams.
 5. (en) The unit of mass in the metric system; the mass of the International Prototype Kilogram, a cylinder of platinum-iridium alloy, stored at Seures, France, by the International Bureau of Weights and Measures.
 6. (en) Metric unit of mass Equals 1000 grams Also equals about 2 2 pounds.
 7. (en) Metric unit of weight; about 2 2 pounds.
 8. (en) Unit of mass in the metric system; one of the seven fundamental units.
 9. (en) Kilogramme.
 10. (en) One kilogram is equivalent to 1,000 grams or 2 2 pounds; the mass of a liter of water.
 11. (en) One kilogram is equivalent to 1,000 grams; the mass of a liter of water.
 12. (en) Unit of mass in the metric system.
 13. (en) The standard for unit of mass and weight in the metric system; equivalent to 1000 grams ; symbol kg.
 14. (en) Unit of weight in the metric system equivalent to 1,000 grams or 2 2046 lbs Knockdown Flange Body hook and cover hook in contact, but not tucked in.
 15. (en) Weight of measure equivalent to approximately 2 2 pounds.
 16. (en) One thousand grams.
 17. (en) Metric unit of measurement One kilogram is equal to 1000 grams or 2 2 pounds.
 18. (en) Kill-O-Jool A unit for measuring mass There are 1000 g in 1 kg.
 19. (en) One thousand grams; the basic unit of mass adopted under the Systeme International d'Unites; 'a kilogram is approximately 2 2 pounds'.
 20. Kilogram, kilo .
 21. Kilogram

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kilogramağırlık, kilogramkuvvet, kilogrammetre

bin   US UK (nedir ne demek)

 1. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 1000, M rakamlarının adı.
 3. On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık.
 4. Pek çok, çok sayıda
  Örnek: Taşlar, topraklar kaydırarak bin zorlukla iniyorlardı. R. H. Karay
 5. (en) Kilo-.
 6. (en) Euphonic form of the prefix Bi-.
 7. (en) Thousand.
 8. (en) Box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin.
 9. (en) To put into a bin; as, to bin wine.
 10. (en) An old form of Be and Been.
 11. (en) Container; usually has a lid.
 12. (en) The quantity contained in a bin.
 13. (en) Abbreviation for 'binary ' bin is frequently used as the name of a directory on a UNIX file system intended to contain executable programs, such as operating system utilities, or CGI programs in a subdirectory of a Web server's content root.
 14. (en) Directory that contains programs Your home directory probably has a subdirectory named bin The system has directories called /bin and /usr/bin.
 15. (en) In mainframe computing, a Bin, refers to the 'mailbox' where computer reports are distributed to computer users AITS maintains numbered bins for its clients' output at each campus.
 16. (en) The usual name of a directory containing runnable programs, possibly derived from the term binary or simply the english word denoting a container See searchpath.
 17. (en) The first six digits of the account number appearing on the card Each state implements a unique BIN for state program identification.
 18. (en) Dna fragment size range within which alleles are assigned based on their relative electrophoretic mobilities.
 19. (en) Macbinary II encoded file This file type, downloaded as MacBinary or Binary, can be decompressed with Stuffit Expander.
 20. (en) Son of.
 21. (en) In CPU-speak, a single speed increment as defined by a 0 5 multiplier jump For example, on a 66MHz system bus, a 266MHz processor is one bin faster than a 233MHz processor.
 22. (en) Business Identification Number BPE: Business Process Engineering.
 23. (en) National Intelligence Agency.
 24. (en) Any Point of Sale container designed to hold bulk merchandise.
 25. (en) Directory that contains programs on a UNIX system.
 26. (en) Each frequency point represented in the frequency domain display of an FFT is called a bin.
 27. (en) An electronic capability in the memory of some advanced pulse generators which stores a certain type of data Bins are usually associated with rate ranges For example, one cardiac event is recorded by the pulse generator, classified by rate range and then stored in the bin for that rate range Bin counts can later be interrogated biphasic A waveform morphology having both a positive and negative deflection.
 28. (en) Container; usually has a lid the quantity contained in a bin store in bins.
 29. (en) An identification number consisting of a two-part code assigned to banks and savings associations; the first part shows the location and the second identifies the bank itself.
 30. (en) Store in bins.
 31. (en) Equivalent to gate.
 32. Ambar, kömürlük,kutu,sandık
 33. Ambarlamak,Kutuya veya sandığa koymak.

ağırlık (nedir ne demek)

 1. Ağır olma durumu.
 2. Değerli olma durumu.
 3. Ağırbaşlılık.
 4. Tehlikeli olma durumu.
 5. Sıkıntılı, bunaltıcı durum.
 6. Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
 7. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
 8. Yük, külfet.
 9. Bir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile özekkaç itim kuvvetinin, gökcisminin yakınında tartı ile ölçülen birleşik etkisi.
 10. Bir cisim ve yer küre arasındaki çekim kuvveti.
 11. Metal veya kauçuktan yapılmış ve at yarışlarında atların ağırlıklarını dengelemek için kullanılan cisim.
 12. (en) Heaviness.
 13. (en) Ballast.
 14. (en) Brunt.
 15. (en) Gravity ağırbaşlılık.
 16. (en) Burden yük.
 17. (en) Load.
 18. (en) Calmness.
 19. (en) Seriousness.
 20. (en) Graveness.
 21. (en) Bit.
 22. (en) Weight.
 23. (en) Weightiness.
 24. (en) Gravity.
 25. (en) Force of gravity.
 26. (en) Dullness.
 27. (en) Slowness.
 28. (en) Severity.
 29. (en) Arduousness.
 30. (en) Avoirdupois.
 31. (en) Heft.
 32. (en) Massiveness.
 33. (en) Plummet.
 34. (en) Ponderosity.
 35. (en) Responsibility sorumluluk.
 36. (en) Drowsiness.
 37. (en) Lethargy.
 38. (en) Foulness.
 39. (en) Richness.
 40. (en) İndigestibleness.
 41. (en) Fetidness.
 42. (en) Putrefaction.
 43. (en) Uneasiness.
 44. (en) Languor.
 45. (en) Effects.
 46. (en) Luggage.
 47. (en) Portion.
 48. (al) Schwere
 49. (fr) Gravité
 50. (fr) Poids

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010