NND Sözlük

Ana Sayfa > ki bağlacı nedir, ki bağlacı ne demek (ki bağlacı nnd)

ki bağlacı nedir, ki bağlacı ne demek?

ki bağlacı

 1. Genellikle birleşik tümcelerde kullanılan ve temel tümce ile yantümce arasında ilgi kuran bağlaç: O zaman dediler ki bu kanunlar bizim eserimiz değildir; Diyorlar ki yazarlar yeni dili benimsediler ; Öyle zannediyorum ki bugün Ali mutlaka gelir vb. (Fr. que; İng. that; Alm. dass vb).
 2. (en) Relative pronoun.
 3. (fr) Pronom relatif

ki (nedir ne demek)

 1. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz
  Örnek: Uzun değneklerine dayanmış çobanlar iddia ederler ki memba sularının her biri bir ayrı derde devadır. R. H. Karay
 2. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz.
 3. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz.
 4. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz.
 5. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz
 6. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz.
 7. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz.
 8. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi.
 9. (en) Goddess personifying earth; counterpart of Akkadian Aruru.
 10. (en) Ki, the life-stuff of the Universe, has no English equivalent An essential element of all aspects of oriental culture -- philosophy, medicine, art, and physical training -- the full significance of ki only becomes clear through firsthand experience.
 11. (en) The two-character ISO 3166 country code for KIRIBATI.
 12. (en) Spiritual energy.
 13. (en) Spirit, breath, the life force.
 14. (en) Japanese name for chi.
 15. (en) Inner Energy.
 16. (en) Know It.
 17. (en) Mind Spirit Energy Vital force Intention The definitions presented here are very general KI is one word that cannot be translated directly into any language.
 18. (en) That.
 19. (en) So that.
 20. (en) But what.
 21. (en) Which.
 22. (en) Quod.
 23. (en) Spirit--- the vital force of the body; Universal Energy; a stream or flow of positive energy.
 24. (en) Spirit: the vital force of the body; universal energy; a stream or flow of positive energy.
 25. (en) Spirit ' Ideally, the mental and spiritual power summoned through concentration and breathing that can be applied to accomplish physical feats This centralized energy, possessed by every person, can be manifested through the practice of just about any martial discipline.
 26. (en) Spirit' Ideally, the mental and spiritual power summoned through concentration and breathing that can be applied to accomplish physical feats This centralized energy, possessed by every person, can be manifested through the practice of just about any martial discipline.
 27. (en) Spirit; life force or vital energy; the essence of universal creative energy.
 28. (en) Breath; spirit; spiritual strength.
 29. (en) Mind Spirit Energy Vital-force Intention Ki is the energy developed and concentrated in the hara Ki is a concept that refers to life energy It is thought that one can cultivate healthy, powerful ki through proper breathing and proper living in general In the martial arts, one should try to focus their ki into their techniques.
 30. (en) The Japanese term for 'life force'.
 31. (en) Energy, Breath, Spirit.
 32. (en) Energy / force of life', like the Chinese 'chi'.
 33. (en) Spirit, life force or vital energy.
 34. (en) Energy' or 'life force' same as Chinese Chi.
 35. (en) Spirit, energy.
 36. (en) The Korean word for the strength and energy of life and the spirit of man, which can be harnessed by those with sufficient will, training, and purpose, to acheive results which would not be possible otherwise.
 37. (en) The circulating life energy that in Chinese philosophy is thought to be inherent in all things; in traditional Chinese medicine the balance of negative and positive forms in the body is believed to be essential for good health.

k   US UK (nedir ne demek)

 1. Lizin amino asit.
 2. Potasyum.
 3. Kelvin derecesi.
 4. Denge sabiti.
 5. Taşımakapasitesi.
 6. Kilo sembolü (bir birimin 1000 katı).
 7. Boltzman sabiti.
 8. Dairesel dalga sayısı sembolü.
 9. Bir kimyasal reaksiyonun hız sabiti.
 10. Termal iletkenlik sembolü. (II)
 11. Kelvin.
 12. Bk. kimlik
 13. Bk. kampus çapında bilgi sistemi
 14. (en) Summary of product characteristics.
 15. Kilo.
 16. Karat: elek
 17. Potasyum işareti.

kimlik (nedir ne demek)

 1. Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü.
 2. Kişinin kim olduğunu tanıtan belge, hüviyet.
 3. Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü.
 4. Hüviyyet.
 5. (en) İdentity.D.
 6. (en) İdentity.
 7. (en) Certificate of identification.
 8. (en) İdentification.
 9. (en) Certificate.
 10. (en) İdentity card.
 11. (en) Modalities.

genellikle (nedir ne demek)

 1. Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle.
 2. (en) Generally.
 3. (en) Commonly.
 4. (en) Mostly.
 5. (en) More often than not umumiyetle.
 6. (en) Generally speaking.
 7. (en) Persuasive advertising.
 8. (en) Authorized capital.
 9. (en) Usually.
 10. (en) Normally.
 11. (en) İn general.
 12. (en) On the whole.
 13. (en) Largely.
 14. (en) At large.
 15. (en) As a general rule.
 16. (en) As a rule.
 17. (en) By and large.
 18. (en) Exoterically.
 19. (en) For the most part.
 20. (en) Ordinarily.
 21. (en) Passenger service agent.
 22. (en) Principally.
 23. (en) Quick fix.
 24. (en) Widely.

birleşik (nedir ne demek)

 1. Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.
 2. Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek).
 3. Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek).
 4. (en) Federal.
 5. (en) Associated.
 6. (en) Solid.
 7. (en) United.
 8. (en) Compound.
 9. (en) Composite.
 10. (en) Joint.
 11. (en) Connected.
 12. (en) Conjoint.
 13. (en) Combined.
 14. (en) Adjunctive.
 15. (en) Confederate.
 16. (en) Conjugate.
 17. (en) Conjunct.
 18. (en) Federate.
 19. (en) İntegrated.
 20. (en) Jointed.
 21. (en) Unified.
 22. (al) Zusafnmengesetz
 23. (fr) Composé

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012