NND Sözlük

Ana Sayfa > kesme işareti nedir, kesme işareti ne demek (kesme işareti nnd)

kesme işareti nedir, kesme işareti ne demek?

kesme işareti

 1. Özel adlara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı, kesme, kesme imi, apostrof ( ' ).
 2. Özel adlara, gerçek kısaltmalara, sayılara getirilen çekim eklerini ayırmak, iki kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek, bir harf veya ekten sonra gelen ekleri veya alıntı kelimelerde hecelerin kesilerek okunacağını göstermek üzere kullanılan işaret, (-’)işareti: || Akçakoca’dan Antalya’ya, Ali’den kardeşine, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce, AT’den, ABD’den, 5 Temmuz 1922’de, TBMM’nin açılışı 23 Nisan 1920’dir, k’den g’ye b’den v’ye dönüşme olayı, n’ettin? n’oldu? n’apalım! te’lif, mel'un, meş’um, mes’ul vb. bk. ve krş. ayırıcı işaret.
 3. Bk. kesme imi
 4. (en) Apostrophe.
 5. (fr) Apostrophe

kesme imi (nedir ne demek)

 1. Kesme işareti.
 2. (en) Apostrophe.

kesme (nedir ne demek)

 1. Kesmek işi.
 2. Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
 3. Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan
  Örnek: Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat. R. H. Karay
 4. Kesin, değişmez, maktu.
 5. Kesme işareti.
 6. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
 7. Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli, 5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
 8. Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
 9. Klasik balede küçük ara adımı.
 10. Optes'te, on parmak izinin veya olay yeri izinin tarandıktan sonra iz bölgesinin seçilerek lüzumsuz bölgelerinden ayrılması.
 11. İki çekimin kurguda birbirini izlemesinden doğan durum. TV
 12. Televizyonda aynı sonucun, bir alıcıdan öbürüne geçme yoluyla sağlanması
 13. Bir oluğun çıkışını birdenbire sona erdirme.
 14. Bk. kesim
 15. Alıcı yönetmenine, ses yönetmenine "kes!" komutu vererek çevirimi sona erdirme
 16. Emdirme materyali içerisinde yerleştirilip blok durumuna getirilen örneklerden mikrotomda usulüne uygun kesitler alınması.
 17. Doğrama.
 18. (en) Cut (out), cutaway, straight cut, abrupt passage.
 19. (en) Coupé.
 20. (en) Sectioning, chopping.
 21. (en) İnterrupt.
 22. (en) Cutting.
 23. (en) Stoppage.
 24. (en) Discontinuation.
 25. (en) İnterception.
 26. (en) Shutoff.
 27. (en) Abscission.
 28. (en) Clip.
 29. (en) Curtailment.
 30. (en) Cutback.
 31. (en) Scission.
 32. (en) Section.
 33. (en) Shearing.
 34. (en) Suppression.
 35. (en) İncision.
 36. (en) Sector.
 37. (en) Trim.
 38. (en) Shears.
 39. (en) Chop.
 40. (en) Definite.
 41. (en) Fixed.
 42. (al) Scharfe Überblendung, harte Überblendung, direkte Übergang, Schnitt, "Cut"
 43. (fr) Coupure (directe, franche), passage immédiat, changement simple de plan, "cut"
 44. (fr) Coupé

işaret (nedir ne demek)

 1. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im.
 2. Belirti, gösterge, levha, tabela, alamet.
 3. El, yüz hareketleriyle gösterme
  Örnek: Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor. R. H. Karay
 4. İnsanlar arasında anlaşmayı görüşmeyi sağlayan bütün semboller.
 5. Bk. im
 6. (en) Signal.
 7. (en) Sign.
 8. (en) Mark.
 9. (en) Gesture.
 10. (en) Badge.
 11. (en) Landmark.
 12. (en) Marker.
 13. (en) İndicator.
 14. (en) Symbol.
 15. (en) Glimpse.
 16. (en) Augury.
 17. (en) Character.
 18. (en) Chop.
 19. (en) Clew.
 20. (en) Clue.
 21. (en) Device.
 22. (en) Distinguishing mark.
 23. (en) Earmark.
 24. (en) Ensign.
 25. (en) Foretoken.
 26. (en) Graph.
 27. (en) Harbinger.
 28. (en) Hint.
 29. (en) İndex.
 30. (en) İndication.
 31. (en) Logo.
 32. (en) Logotype.
 33. (en) Motion.
 34. (en) Pledge.
 35. (en) Precursor.
 36. (en) Representation.
 37. (en) Score.
 38. (en) Spark.
 39. (en) Stamp.
 40. (en) Stencil.
 41. (en) Symptom.
 42. (en) Beacon.
 43. (en) Brand.
 44. (en) Emblem.
 45. (en) Guidance.
 46. (en) İnkling.
 47. (en) Omen.
 48. (en) Remark.
 49. (en) Signature.
 50. (en) Tip- off.
 51. (en) Token.
 52. (en) Trace.
 53. (en) Word.
 54. (fr) Signe

özel (nedir ne demek)

 1. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
  Örnek: Kendisini özel olarak görmek istediğini söyledi. F. R. Atay
 2. Bir kişiyi ilgilendiren veya kişiye ait olan, hususi, zatî
  Örnek: Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta. N. Cumalı
 3. Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
 4. Dikkatle değer, istisnai.
 5. Her zaman görülenden, olağandan farklı.
 6. Genelden ayrı olan; bir nesneler öbeğine ya da tek bir nesneye özgü olan. 2-(Mantıkta) Cinse karşıt olarak türle ilgili olan.
 7. (en) Single.
 8. (en) Exceptional.
 9. (en) Different.
 10. (en) Special.
 11. (en) Custom.
 12. (en) Personal.
 13. (en) Private.
 14. (en) Distinctive.
 15. (en) Particular.
 16. (en) Specific.
 17. (en) Proper.
 18. (en) Ad hoc.
 19. (en) Closet.
 20. (en) Esoteric.
 21. (en) Especial.
 22. (en) Exclusive.
 23. (en) Express.
 24. (en) Extraordinary.
 25. (en) İndividual.
 26. (en) İntimate.
 27. (en) Peculiar.
 28. (en) Privy.
 29. (en) Proprietary.
 30. (en) Sole.
 31. (en) State.
 32. (en) Very.
 33. (en) Self.
 34. (fr) Spécial

ek (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 2. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 3. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 4. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 5. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 6. Eklenmiş, katılmış
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.
 11. Metin içinde verilmesi yersiz görülen tablo, çizim, sayılama vb. bilgiyi metnin ya da yapıtın arkasında ayrıca gösteren bölüm.
 12. (en) Additional.
 13. (en) Accession.
 14. (en) Annexe.
 15. (en) Collateral.
 16. (en) Excess.
 17. (en) İnclusion.
 18. (en) Special.
 19. (en) Attachment.
 20. (en) Coupling.
 21. (en) Joining.
 22. (en) Easement.
 23. (en) Tailpiece.
 24. (en) Extra.
 25. (en) Supplement, appendix.
 26. (en) Supplemental.
 27. (en) Supplementary.
 28. (en) Further.
 29. (en) Addition.
 30. (en) Supplement.
 31. (en) Extension.
 32. (en) Annex.
 33. (en) Appendix.
 34. (en) Appendage.
 35. (en) Addendum.
 36. (en) Adjunct.
 37. (en) Appurtenance.
 38. (en) Formative.
 39. (en) İnsertion.
 40. (en) İnset.
 41. (en) Postscript.
 42. (en) Schedule.
 43. (en) Supplementation.
 44. (en) Bye-.
 45. (en) Super-.
 46. (en) Subsidiary.
 47. (en) Joint.
 48. (en) Patch.
 49. (en) Affix.
 50. (en) Fastening.
 51. (en) Patching.
 52. (en) Splice.
 53. (en) Bond.
 54. (en) Link.
 55. (en) İnsert.
 56. (en) Enclosure.
 57. (en) Annexed.
 58. (en) Pull-Out.
 59. (fr) Affixe

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.016