NND Sözlük

Ana Sayfa > kayyum nedir, kayyum ne demek (kayyum nnd)

kayyum nedir, kayyum ne demek?

kayyum

 1. Cami hademesi.
 2. Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.
 3. 1. gökleri, yeri ve herşeyi tutan. herşeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren. allah'ın isimlerinden.
 4. Ezeli ve ebedi olan, değişmeyen.
 5. Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim, daim ve var olan Allah (C.C.). Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu Cenab-ı Hak.(... Sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki; bütün mevcudatı ademden çıkarıp, herbirisini bu nihayetsiz fezada $ sırrıyla durdurup, kıyam ve beka verip, umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar eyliyor. Eğer bu nokta-i istinad olmazsa; hiçbir şey kendi başıyla durmaz. Hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edecek.Hem nasıl ki bütün mevcudat, vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde Kayyum-u Zülcelal'e dayanıyorlar; kıyamları onunladır... Öyle de, mevcudatın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin; (temsilde hata olmasın) telefon, telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direği hükmünde olan sırr-ı kayyumiyette $ sırriyle, uçları bağlıdır. Eğer o nurani nokta-i istinada dayanmazlarsa, ehl-i akılca muhal ve batıl olan binler devirler ve teselsüller lazım gelecek; belki, mevcudat adedince batıl olan devirler ve teselsüller lazım gelir. Mesela: Bu şey (hıfz veya nur veya vücud veya rızık gibi) bir cihette buna dayanır; bu da ötekine; o da ona... gitgide herhalde nihayetsiz olamaz, bir nihayeti bulunacak.İşte bütün böyle silsilelerin müntehaları; elbette sırr-ı kayyumiyettir. Sırr-ı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra, o mevhum silsilelerde birbirine dayanmak rabıtası ve manası kalmaz, kalkar; herşey doğrudan doğruya sırr-ı kayyumiyete bakar. L.)
 6. (en) Caretaker of a mosque.
 7. (en) Trustee.
 8. (en) Administrator.
 9. (en) Curator.
 10. (en) Holder on trust.
 11. (en) Lay clerk.
 12. (en) Receiver.

cami (nedir ne demek)

 1. Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları yer.
 2. Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran
  Örnek: Umumi kütüphane, ilmin, edebiyatın her şubesine ait kitapları cami olmak lazım gelir. Z. Gökalp
 3. (Mimarlık) Müslümanların içinde toplanıp tapındıkları yapı. Esascami ve avlu gibi iki bölümü vardır. Esascami, mihrap, mimber, vaiz kürsüsü ve dikdörtgen oylumun üzerini örten kubbe ve yan kubbelerden meydana gelir. Minareler esascamiin dış duvarlarına ya da içavlu duvarlarına bağlanmıştır. Soncemaat yeri esascaminin giriş kapısı olan yüzünde (batı yüzünde) bulunur.
 4. 1. derleyen, toplayan. 2. içine alan. 3. cuma namazı kılınan mescid. 4. en az sekiz bablık hadis kitabı. - molla cami: iranın xv. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. asıl adı mevlana nureddin abdurrahman b. nizameddin'dir. birçok manzum ve mensur eserleri vardır.
 5. İslam mabedi. İbadet yeri olan bina.
 6. (en) Mosque.
 7. (fr) Mosquée

cam   US UK (nedir ne demek)

 1. Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim.
 2. Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça
  Örnek: Tıraşa başlarken biri büyük, biri küçük iki örtü alırdı, cam dolabından. N. Cumalı
 3. Pencere
  Örnek: Camın önündeki masaların hemen arkasındaki yere oturup kalıyorum. S. F. Abasıyanık
 4. Kadeh, içki.
 5. Bk. hücre yapışma molekülleri, kalmodulin
 6. Alkali metallerle, toprak alkali ya da ağır metallerin silikatlarının eritilmiş karışımından pluşan, sert, biçimsiz, kırılgan ve genellikle saydam nesne. (Katkı özdekleriyle, ayrı amaçlarda kullanılacak türleri yapılır.)
 7. Kalmodulin.
 8. Cam, şişe, bardak, sırça.
 9. (en) Crooked.
 10. (en) Turning or sliding piece which, by the shape of its periphery or face, or a groove in its surface, imparts variable or intermittent motion to, or receives such motion from, a rod, lever, or block brought into sliding or rolling contact with it.
 11. (en) Curved wedge, movable about an axis, used for forcing or clamping two pieces together.
 12. (en) Projecting part of a wheel or other moving piece so shaped as to give alternate or variable motion to another piece against which it acts.
 13. (en) Ridge or mound of earth.
 14. (en) Window pane.
 15. (en) Rotating disk shaped to convert circular into linear motion.
 16. (en) River in east central England that flows past Cambridge to join the Ouse River.
 17. (en) Computer Aided Manufacturing, that part of Computer Integrated Manufacturing restricted to the operation and control of manufacturing functions.
 18. (en) Computer-Aided Manufacturing.
 19. (en) Computer Aided Manufacture.
 20. (en) Computer Aided Manufacturing.
 21. (en) Computer Assisted Manufacturing Programs that control machine tools, etc via communications interfaces CAD/CAM software programs are essential to the new 'precision farming' systems that depend on global positioning systems.
 22. (en) Acronym for 'Computer Aided Manufacturing'.
 23. (en) Computer-Aided Manufacturing The use of computer aids in planning, tracking, analyzing, and implementing the construction of manufactured items.
 24. (en) Software dedicated to computer Aid ManufacturingComputer Aid Manufacturing A software for manufacturing Usually for NC machines.
 25. (en) The use of computers to assist in manufacturing.
 26. (en) Computer-aid manufacturing.
 27. (en) Mechanical device for converting one kind of motion to another, usually rotary to linear The main application for cams in bicycle technology is in quick-release mechanisms As the quick-release lever is rotated from the open to the closed position, the cam built into the pivoting end of the handle applies a push to the quick-release mechanism housing, and a pull to the skewer Some internal gear hubs use cams to change the engagement of pawls, to select different gear ratios See also rollercam brake.
 28. (en) Computer-assisted manufacturing/machining.
 29. (en) Computer Aided Manufacturing This is when machinery receives instructions from computer input This input usually originates in a CAD device The CAD output is fed into the CAM device and translated into instructions to the machinery When they are integrated this way, it is known ad CAD/CAM 2 Casio Camera native file format.
 30. (en) Computer-assisted manufacturing.
 31. (en) Acronym for computer-assisted manufacturing.
 32. (en) Content Addressable Memory Also known as 'associative memory', CAM is a kind of storage device that includes comparison logic with each bit of storage A data value is broadcast to all words of storage and compared with the values therein Words that match are flagged, so that subsequent operations can then work on the flagged words for example, read them out one at a time or write to certain bit positions in all of them A CAM can thus operate as a 'data parallel' SIMD processor.
 33. (en) Computer Aided Manufacturing refers to manufacturing involving the use of computer controlled tools and systems These tools may include numerically controlled machinery, resource usage planning, manfacturing control, quality control as well as stock and logistics control.
 34. (en) Acronym for 'Computer Aided Manufacturing.
 35. (en) Pine.
 36. (en) Window.
 37. (en) Calmodulin.
 38. (en) Glass.
 39. (en) Glas.
 40. (en) Rotating disk shaped to convert circular into linear motion a river in east central England that flows past Cambridge to join the Ouse River.
 41. (al) Glas
 42. (fr) Verre
 43. Kam, dirsekli kurs, mil dirseği, mil çivisi.
 44. Kam, tırnak, mil dirseği

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010