NND Sözlük

Ana Sayfa > kategori nedir, kategori ne demek (kategori nnd)

kategori nedir, kategori ne demek?

kategori

 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
  Örnek: Bunları dört beş kategoride toplayabiliriz. H. Taner
 2. Ulam.
 3. (Yun.kategoria = öznitelik; yüklem; bir nesneye yüklenen nitelik) 1- (Aristoteles'te) Varolan üzerindeki deyiş biçimleri. //kategoriler öğretisinin kurucusu olan Aristoteles 10kategori ayırır: Bir önermede konu üzerinde ancak bu 10kategoriye göre bir şey söylenebilir: töz, nicelik, nitelik, görelik (bağıntı), yer, zaman, durum, iyelik, etki, edilgi. 2- (Kant'ta) Her deneyin önsel koşulu olan salt anlık kavramları. // Anlığın, duyarlıkla alınan duyu gereçlerini bağlayıp birleştiren 12kategorisi vardır: a. nicelik: birlik, çokluk, bütünlük; b. nitelik: gerçeklik, hiçlik, sınırlama; c. bağıntı: töz-ilinek, neden-etki, topluluk (karşılıklı etki); d. modalité: olanak-olanaksızlık, var olma-var olmama, zorunluluk-rastlantı. Aristoteles'tekategoriller hem varlığın hem düşüncenin özellikleri olduğu halde, Kant'ta yalnız düşüncenin özellikleridir.
 4. Bk. ulam
 5. Bk. nitel bölüm
 6. (en) Category.
 7. (en) Predicament.
 8. (en) Class.
 9. (en) Order.
 10. (en) Classification.
 11. (fr) Catégorie
 12. (la) Praedicamentum

ulam (nedir ne demek)

 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori.
 2. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori.
 3. Kesintisiz, sürekli.
 4. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi ya da benzerlik bulunan şeylerin tümü.
 5. Yetenekli, becerikli.
 6. Grup, demet, topluluk, kategori.
 7. (en) Category.

aralarında (nedir ne demek)

 1. (en) Among.
 2. (en) Between.
 3. (en) Amongst.

herhangi (nedir ne demek)

 1. Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.
 2. (en) Whoever.
 3. (en) Whichever.
 4. (en) Soever.
 5. (en) Whatever.
 6. (en) Whatsoever.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013