NND Sözlük

Ana Sayfa > kan revan içinde nedir, kan revan içinde ne demek (kan revan içinde nnd)

kan revan içinde nedir, kan revan içinde ne demek?

kan revan içinde

 1. Her yanı kana bulanmış.

kan (nedir ne demek)

 1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
  Örnek: Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı. Ö. Seyfettin
 2. Soy.
 3. Hayvanlarda vücut boşluğu içinde ya da kapalı damarlar içerisinde dolaşan hücreler ile oksijen, karbondioksit, hormonlar, besin, boşaltım ve bağışıklık maddelerini taşıyan sıvı. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görev yapan kırmızıkan hücreleri ile organizmanın savunmasında görev yapan beyazkan hücreleri vekanın pıhtılaşmasında görevli olankan pulcukları ve serumdan oluşur.
 4. Eritrosit, lokosit, trombosit, protein ve serumdan oluşan, pH'sı 7,35-7,45 arasında, yoğunluğu 1,056 g/mL olan karmaşık bir vucut sıvısı.
 5. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görevli kırmızı kan hücreleri, organizmanın savunmasında görevli beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve plazmadan oluşan sıvısal doku.
 6. Kan proteini, kıl, mide içeriği ve idrar vb. yabancı maddeden arındırılmış temiz, taze, bütün veya suyu alınmış hayvan kanının hızlı bir biçimde dondurulması veya soğutulmasıyla elde edilen ürün, hayvan kanı.
 7. (en) To know; to ken.
 8. (en) See Khan.
 9. (en) The Abysmal Trigram with direction north and number.
 10. (en) Swore.
 11. (en) Haemal.
 12. (en) Blood.
 13. (en) Claret.
 14. (en) Haemo-.
 15. (en) Hemo-.
 16. (en) Hema-.
 17. (en) Strain.
 18. (en) Lineage.
 19. (en) Descent.
 20. (en) Family soy.
 21. (en) Intuition For kan-intuition to work, one must experience a creative tension stemming from single-minded concentration on the work in progress This opens the way for a higher power, kami, to enter the process.
 22. (en) Gap3 package for computing Kan extensions of actions of categories by Anne Heyworth.
 23. (en) Head.
 24. (fr) Sang

revan (nedir ne demek)

 1. Giden, yürüyen
  Örnek: Arabalarımıza binip Tiran yoluna revan, âdeta, kır gezintisine çıkmış bir aile hâlinde idik. Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Akan, su gibi akıp giden.
 3. Ruh, can.
 4. (en) Yerevan.

içinde (nedir ne demek)

 1. Süresince, zarfında
  Örnek: Bu yarım saat içinde evde neler geçti? Y. Z. Ortaç
 2. Ortamında
  Örnek: Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz. F. R. Atay
 3. ... ile dolu bir biçimde.
 4. (en) İncluded.
 5. (en) İnside of.
 6. (en) Within.
 7. (en) İnly.
 8. (en) Therein.
 9. (en) İnside.
 10. (en) Among.
 11. (en) Amongst.
 12. (en) Within (a limit.
 13. (en) Under (circumstances.
 14. (en) Full of.
 15. (en) Having.

için (nedir ne demek)

 1. Amacıyla, maksadıyla
  Örnek: Ukalalık yapmamak için bütün gayretine rağmen yine de o düşündüğünü yapmıştı. S. F. Abasıyanık
 2. Sebep ve sonuç belirten bir söz
  Örnek: Hastanın uykuda olduğunu söylemesi sırf vakit kazanmak içindi. R. N. Güntekin
 3. -dan / -den dolayı, ... -dan / -den ötürü
  Örnek: Bu büyükşehirde ona ilk hitap eden adam olduğu için ona yüreğini açmak ihtiyacını duyuyordu. Y. K. Karaosmanoğlu
 4. Özgü, ayrılmış.
 5. Düşüncesince, kendince, göre
  Örnek: Bizim için çok enteresan bir şeydi bu yeni icat. B. Felek
 6. Hakkında
  Örnek: Gel gör ki dilimin ucunda kağnı var. Kağnılar için de bir çift sözüm var. B. R. Eyuboğlu
 7. Oranla, göz önünde tutulursa.
 8. Karşılığında, karşılık olarak.
 9. (en) İn the cause of.
 10. (en) So as to.
 11. (en) That.
 12. (en) Seeing.
 13. (en) İn order to.
 14. (en) On account of.
 15. (en) Because.
 16. (en) İn order that.
 17. (en) So that.
 18. (en) About.
 19. (en) Concerning.

kana (nedir ne demek)

 1. Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.
 2. (en) The name of a primarily syllabic script used by the Japanese writing system It comes in two forms, hiragana and katakana The former is used to write particles, grammatical affixes, and words which have no Kanji form; the latter is used primarily to write foreign words.
 3. (en) Load line.
 4. (en) The name of a primarily syllabic script used by the Japanese writing system It comes in two forms, hiragana and katakana The former is used to write particles, grammatical affixes, and words that have no kanji form; the latter is used primarily to write foreign words.
 5. (en) The two alphabets used in Japanese, hiragana and katakana.
 6. (en) Written character; a common name for the three sorts of Japanese writing characters, hiragana, katakana and kanji.

atardamar (nedir ne demek)

 1. Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan.
 2. Kanı kalpten akciğerlere ya da vücudun diğer bölgelerine taşıyan damarlar, arter. Çaplarına göre, 0.5 mm çaplı, lümeni dar, endotelyumla kaplı, duvarlarında 1-5 sıralı kas örtüsü bulunan, dış örtüsü ince olan arteryoller, çapları daha büyük, içte ve dışta elâstik lamina bulunan, 40 sıra kadar düz kas örtüsü olan kassı arterler ve daha kalın, aort ve bundan ayrılan kolların oluşturduğu büyük elâstik arterler şeklinde gruplandırılır. Arter.
 3. Kalpten dokulara, büyük dolaşımda oksijence zengin, küçük dolaşımda oksijence fakir kanı taşıyan kassıl ve zarsıl kanallar. (Aer : Hava, tereo : taşıyan, kapsayan), arter, arterya.
 4. Kanı kalpten dokulara taşıyan damar, arter.
 5. (en) Artery.
 6. (en) Arteria, İng. artery.
 7. (en) Arterial.
 8. (fr) Artère
 9. (la) Arteria

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011