NND Sözlük

Ana Sayfa > kan pıhtısı nedir, kan pıhtısı ne demek (kan pıhtısı nnd)

kan pıhtısı nedir, kan pıhtısı ne demek?

kan pıhtısı

 1. Polimerize olmuş ve çözünmeyen fibrin ağı ile bunlara yapışmış hücrelerden oluşan, katılaşmış ve çoğunlukla kanamanın olduğu bölgelerde görülen yapı.
 2. Yapısında kan hücreleri ve kan pulcukları içeren fibrin yumağından oluşan, çoğunlukla kanamanın olduğu bölgelerde görülen katı madde.
 3. (en) Blood cloth, blood coagulum.
 4. (fr) Caillot de sang

kan (nedir ne demek)

 1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
  Örnek: Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı. Ö. Seyfettin
 2. Soy.
 3. Hayvanlarda vücut boşluğu içinde ya da kapalı damarlar içerisinde dolaşan hücreler ile oksijen, karbondioksit, hormonlar, besin, boşaltım ve bağışıklık maddelerini taşıyan sıvı. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görev yapan kırmızıkan hücreleri ile organizmanın savunmasında görev yapan beyazkan hücreleri vekanın pıhtılaşmasında görevli olankan pulcukları ve serumdan oluşur.
 4. Eritrosit, lokosit, trombosit, protein ve serumdan oluşan, pH'sı 7,35-7,45 arasında, yoğunluğu 1,056 g/mL olan karmaşık bir vucut sıvısı.
 5. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görevli kırmızı kan hücreleri, organizmanın savunmasında görevli beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve plazmadan oluşan sıvısal doku.
 6. Kan proteini, kıl, mide içeriği ve idrar vb. yabancı maddeden arındırılmış temiz, taze, bütün veya suyu alınmış hayvan kanının hızlı bir biçimde dondurulması veya soğutulmasıyla elde edilen ürün, hayvan kanı.
 7. (en) To know; to ken.
 8. (en) See Khan.
 9. (en) The Abysmal Trigram with direction north and number.
 10. (en) Swore.
 11. (en) Haemal.
 12. (en) Blood.
 13. (en) Claret.
 14. (en) Haemo-.
 15. (en) Hemo-.
 16. (en) Hema-.
 17. (en) Strain.
 18. (en) Lineage.
 19. (en) Descent.
 20. (en) Family soy.
 21. (en) Intuition For kan-intuition to work, one must experience a creative tension stemming from single-minded concentration on the work in progress This opens the way for a higher power, kami, to enter the process.
 22. (en) Gap3 package for computing Kan extensions of actions of categories by Anne Heyworth.
 23. (en) Head.
 24. (fr) Sang

pıhtı (nedir ne demek)

 1. Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
  Örnek: Topla parçalanmış, taşlarında kan pıhtıları duran bir siper önünde sırayla şehit mezarlarına kadar gelmişim. H. E. Adıvar
 2. Pıhtılaşmış kitle veya madde.
 3. Kan veya lenf gibi sıvıların yumuşak kıvamda kitle durumunu alması. Kan pıhtısı; kan hücreleri, kan pulcukları ve plazmayı içinde tutan fibrin yumağından oluşur.
 4. Bir sıvının katı veya yarı katı duruma dönüşmüş biçimi.
 5. Pıhtılaştırılmış süt, koagülum.
 6. (en) Clot.
 7. (en) Coagulum.
 8. (en) Clot, coagulum.
 9. (en) Clotted blood.
 10. (fr) Coagulum

olmuş (nedir ne demek)

 1. Olgunlaşmış, ergin.
 2. (en) Completed.
 3. (en) Cut and dried.
 4. (en) Done.
 5. (en) Happened.
 6. (en) Grown.
 7. (en) Ripe.
 8. (en) Has been.
 9. (en) Has become.
 10. (en) Mature.
 11. (en) Past.

fibrin   US UK (nedir ne demek)

 1. Kan ve lenf serumunda bulunan albüminli bir madde.
 2. Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.
 3. Pıhtı lifi
 4. Kanda pıhtılaşmadan sonra meydana gelen ve mide enzimleri ile kolayca sindirilebilen ve suda çözünmeyen bir madde.
 5. Kanın pıhtılaşması için gerekli, trombinin fibrinojen üzerine etkisi sonucu oluşan, sıvı ortamda erimeyen, mide enzimleriyle kolayca sindirilebilen, kanın pıhtılaşmasını sağlayan lifli, albümin cinsi bir protein.
 6. Kanın normal pıhtılaşması sırasında trombinin proteolitik etkisiyle fibrinojenden oluşturulan çözünmeyen bir protein.
 7. (en) White insoluble fibrous protein formed by the action of thrombin on fibrinogen when blood clots; it forms a network that traps red cells and platelets.
 8. (en) An albuminous body, resembling animal fibrin in composition, found in cereal grains and similar seeds; vegetable fibrin.
 9. (en) White, albuminous, fibrous substance, formed in the coagulation of the blood either by decomposition of fibrinogen, or from the union of fibrinogen and paraglobulin which exist separately in the blood.
 10. (en) It is insoluble in water, but is readily digestible in gastric and pancreatic juice.
 11. (en) The white, albuminous mass remaining after washing lean beef or other meat with water until all coloring matter is removed; the fibrous portion of the muscle tissue; flesh fibrin.
 12. (en) White, insoluble protein formed by the chemical fibrinogen to form blood clots.
 13. (en) An insoluble protein that forms the necessary fibrous network in the coagulation of blood.
 14. (en) Tough, sticky protein threads that form during coagulation to bind and strengthen the platelet plug.
 15. (en) Substance in the blood that combines with blood cells and platelets to form a chemically stable clot at the site of bleeding.
 16. (en) An elastic filamentous protein in the blood that cannot be dissolved and which forms clots along with platelets.
 17. (en) An insoluble protein.
 18. (en) Clot forming protein these clots often remain suspended in the serum and cause problems within sampling.
 19. (en) The substance that in combination with blood cells forms a blood clot.
 20. (en) Natural body protein that is deposited on injured tissues, contributes to the stoppage of bleeding, and aids in tissue repair by forming a matrix for migrating fibroblasts and the formation of collagenous tissue The removal of this matrix is necessary to re-establish preoperative conditions Excess fibrin deposition can lead to adhesion formation.
 21. (en) Fibrin.
 22. Biyokim
 23. Fibrin, lifli protein
 24. (la) Fibra: şerit

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011