NND Sözlük

Ana Sayfa > kalsiyum oksit nedir, kalsiyum oksit ne demek (kalsiyum oksit nnd)

kalsiyum oksit nedir, kalsiyum oksit ne demek?

kalsiyum oksit

 1. Susuz veya sönmemiş kireç.
 2. Formülü CaO olan, yanmış kireç veya kostik kireç olarak bilinen, ticari şekli kireçtaşı, kalsiyum karbonatın fırınlarda karbondioksit uzaklaşıncaya kadar kavrulması ile elde edilen, kağıt hamuru ve kağıt yapımında ve çelik yapımında eritici olarak kullanılan, suda çözünen beyaz bazik özellik gösteren katı bir madde.
 3. Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü.
 4. (en) Quicklime, lime, calx.
 5. (en) Calcium oxide.
 6. (al) Kalziumoxyd, gebrannter Kalk,
 7. (fr) Oxyde de calcium, chaux vive

kalsiyum (nedir ne demek)

 1. Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845° C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).
 2. Simgesi Ca, atom numarası 20, atomik kütlesi 40,08 g olan bir element. Metallurjide bazı aluminyum alaşımlarında alaşım elementi. Kurşundan bizmutun uzaklaştırılmasında, çelik imalinde oksijen giderici olarak kullanılır. Ayrıca bazı fototüplerde katot kaplama malzemesi olarak kullanılır. Doğada en çok bulunan üçüncü elementtir. Karbonatı (kireç taşı), sülfat (Jibs), florürü (floropar) halinde bulunur. 1808'de Davy tarafından elektrolizle elde edilmiştir.
 3. Bütün canlılar için diyetle alınması gereken temel bir element olup kemik ve dişlerin oluşmasında ve güçlenmesinde, plazma membran potansiyelinin sürdürülmesinde, kalbin normal çalışmasında, normal kas kasılmasında ve sinir iletisinin naklinde, kanın pıhtılaşmasında, bazı enzimlerin aktivasyonunda gerekli olan ve hücrelerde ikinci haberci olarak görev yapan, hayvan vücudunda % 1.5 oranında ve en fazla bulunan bir mineral, faktör IV, Ca.
 4. Kemik ve diş gelişimi için gerekli, özellikle balıklarda kemik ve pulların yapısına katılan, doğada yaygın olarak bulunan bir element.
 5. Ak renkte, yumuşak, çabuk kararan ve kireci oluşturan element. A. A. 40.08, A. S. 20, Ö.A. 1.55, E. S. 810°C.
 6. (en) Calcium.
 7. (en) Calcium, Ca.
 8. (al) Calcium
 9. (fr) Calcium

oksit (nedir ne demek)

 1. Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.
 2. Oksijenin başka bir öğe ya da organik kök ile yaptığı bileşik.
 3. (en) Oxide.

susuz (nedir ne demek)

 1. Suyu olmayan, suyu bulunmayan
  Örnek: Bir kadeh rakıyı susuz ve bir hamlede içti. P. Safa
 2. Suyu çok az olan.
 3. Yağmursuz, kurak geçen.
 4. Susamış olan
  Örnek: Koca bir tarihin tutuştuğu çöllerde susuz yanan insanların çatlak dudaklarında temaşa ediyoruz. F. R. Atay
 5. Su olmadan.
 6. Örüt yapısındaki tüm suyunu yitirmiş özdek.
 7. (en) Waterless.
 8. (en) Arid.
 9. (en) Juiceless.
 10. (en) Without water.
 11. (en) Anhydrous.
 12. (en) Thirsty.

kireç (nedir ne demek)

 1. Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
  Örnek: Duvarlar kireç badanalı idi. S. F. Abasıyanık
 2. Kalsiyum hidroksit, Ca(OH).
 3. Cao, kalsiyum oksit;kireçtaşının ısıtılmasıyla elde edilen ak renkli özdek. (Yapı gereci ve yeğni baz olarak kullanılır.)
 4. Cao, kalsiyum oksit; kireçtaşının ısıtılmasıyla elde edilen ak renkli özdek. (Yapı gereci ve yeğni baz olarak kullanılır.)
 5. (en) Line.
 6. (en) Lime.
 7. (al) Kalk
 8. (fr) Chaux

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013