NND Sözlük

Ana Sayfa > kaba ölüm hızı nedir, kaba ölüm hızı ne demek (kaba ölüm hızı nnd)

kaba ölüm hızı nedir, kaba ölüm hızı ne demek?

kaba ölüm hızı

 1. Belli bir çoğanın ölümlülük hızını ölçen ve yıllık ölüm sayısının toplam çoğaya oranını binde olarak dile getiren ölçüm. bkz. ölümlülük, kaba doğum hızı.
 2. (en) Crude death rate.

kaba (nedir ne demek)

 1. Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı
  Örnek: Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı. Ö. Seyfettin
 2. Taneleri iri.
 3. Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse)
  Örnek: Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar. R. H. Karay
 4. Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli
  Örnek: Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum. H. R. Gürpınar
 5. Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
 6. Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü
  Örnek: Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı. O. C. Kaygılı
 7. (en) Doric.
 8. (en) Rough.
 9. (en) Coarse.
 10. (en) Vulgar.
 11. (en) Crude.
 12. (en) Boorish.
 13. (en) Unmannerly.
 14. (en) Rude.
 15. (en) Harsh.
 16. (en) Common.
 17. (en) Puffy.
 18. (en) Abrupt.
 19. (en) Backwoods.
 20. (en) Barbarian.
 21. (en) Barbarous.
 22. (en) Base.
 23. (en) Bearish.
 24. (en) Brusque.
 25. (en) Brutal.
 26. (en) Brutish.
 27. (en) Churlish.
 28. (en) Clodhopping.
 29. (en) Coarse-Grained.
 30. (en) Crass.
 31. (en) Discourteous.
 32. (en) Disobliging.
 33. (en) Disrespectful.
 34. (en) Abrasive.
 35. (en) Audacious.
 36. (en) Bestial.
 37. (en) Blatant.
 38. (en) Blunt.
 39. (en) Bold.
 40. (en) Bumptious.
 41. (en) Filthy.
 42. (en) Graceless.
 43. (en) Gross.
 44. (en) Gruff.
 45. (en) Horrid.
 46. (en) İgnorant.
 47. (en) İmpertinent.
 48. (en) İmpolite.
 49. (en) İndecent.
 50. (en) İndelicate.
 51. (en) İnelegant.
 52. (en) İnhumane.
 53. (en) İnsolent.
 54. (en) Mean.
 55. (en) Offhand.
 56. (en) Provincial.
 57. (en) Raucous.
 58. (en) Ribald.
 59. (en) Rotten.
 60. (en) Roughly.
 61. (en) Rowdy.
 62. (en) Rugged.
 63. (en) Rustic.
 64. (en) Scurrilous.
 65. (en) Shirty.
 66. (en) Snooty.
 67. (en) Unceremonious.
 68. (en) Ungainly.
 69. (en) Ungracious.
 70. (en) Unkind.
 71. (en) Unpleasant.
 72. (en) Not well finished.
 73. (en) Puffed up.
 74. (en) Unbleached.
 75. (en) Unpolished.
 76. (en) Rough-And-Ready.
 77. (en) Stout.
 78. (en) Ragged.
 79. (en) Uneven.
 80. (en) İnflated.
 81. (en) Stiff.
 82. (en) Thick.
 83. (en) Artless.
 84. (en) Barbaric.
 85. (en) Billingsgate.
 86. (en) Broad / ad.

ölüm (nedir ne demek)

 1. Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat
  Örnek: Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var. Y. Z. Ortaç
 2. Ölme biçimi.
 3. İdam cezası.
 4. Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz.
 5. Sona erme, yok olma, ortadan kalkma.
 6. Çok büyük sıkıntı, üzüntü
  Örnek: Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu. R. N. Güntekin
 7. Canlılarda yeniden başlamamak üzere bütün hayatî olayların son bulması. Mortalité.
 8. Bir canlının beyin, solunum ve dolaşım faaliyetlerinin dönüşümsüz olarak durması, tüm organ ve dokularındaki hücrelerin fiziksel ve kimyasal etkinliğini kaybetmesi nedeniyle yaşamın sona ermesi, eksitus, mors.
 9. Canlılarda bütün hayati olayların son bulması.
 10. (en) Death, exitus.
 11. (en) Capital.
 12. (en) Deadly.
 13. (en) Dying.
 14. (en) Mortal.
 15. (en) Mortuary.
 16. (en) Obituary.
 17. (en) Death.
 18. (en) Decease.
 19. (en) Passing away.
 20. (en) Departure.
 21. (en) Bitter end.
 22. (en) Last.
 23. (en) Rest.
 24. (en) Sleep.
 25. (en) Demise.
 26. (en) Dissolution.
 27. (en) The great divide.
 28. (en) Doom.
 29. (en) Ending.
 30. (en) Exit.
 31. (en) Killing.
 32. (en) Kiss-Off.
 33. (en) Latter end.
 34. (en) Longed-For rest.
 35. (en) Passing.
 36. (en) Quiet.
 37. (en) Fatality.
 38. (en) Fate.
 39. (en) Murder.
 40. (en) Quietus.
 41. (en) Way of death.
 42. (en) Curtains.
 43. (en) Last sleep.
 44. (en) Terminus vitae.
 45. (fr) Mort

hız (nedir ne demek)

 1. Çabukluk, sürat.
 2. Bir hareketten doğan güç, şiddet
  Örnek: Yağmur şimdi hızını daha da arttırmıştı. H. Taner
 3. Çaba, güç, gayret, takat.
 4. Alınan yolun harcanan zamana oranı, sürat
  Örnek: Hikâyede baştan sona kadar hareket ve hız olmalıdır. F. R. Atay
 5. Bir cismin ya da bir dalganın birim zamanda aldığı yol.
 6. Bk. alıcıhızı
 7. Bk. duyarlık
 8. (I) Birim zamanda alınan yol.
 9. Demografi ve epidemiyolojide en sık kullanılan ölçümler olan, incelenen nüfusta belirli bir sürede görülen belli bir olay sayısının, bu olay bakımından risk altında bulunan nüfus dilimine bölünmesiyle elde edilen ve çoğunlukla on binde veya binde şeklinde ifade edilen ölçüt.
 10. (en) Swing.
 11. (en) Speed, velocity.
 12. (en) Velocity.
 13. (en) Rate.
 14. (en) Speed.
 15. (en) İmpetus.
 16. (en) Quickness.
 17. (en) Career.
 18. (en) Celerity.
 19. (en) Dispatch.
 20. (en) Expedition.
 21. (en) Haste.
 22. (en) Lick.
 23. (en) Pace.
 24. (en) Pelt.
 25. (en) Raciness.
 26. (en) Rapidity.
 27. (en) Rapidness.
 28. (en) Swiftness.
 29. (en) Tilt.
 30. (en) Momentum.
 31. (en) Range.
 32. (en) Clip.
 33. (en) Fastness.
 34. (al) Geschwindigkeit
 35. (fr) Élan
 36. (fr) Vitesse

bel   US UK (nedir ne demek)

 1. İşaret.
 2. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm
  Örnek: Kolum, boynundan beline doğru kayıyor. Y. Z. Ortaç
 3. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi.
 4. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası.
 5. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer.
 6. Geminin orta bölümü.
 7. Meni.
 8. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı.
 9. Ses şiddetiyle ilgili birim.
 10. Vücudun göğüs ile karın bölgeleri arasında kalan kuşak kısmı.
 11. (en) Waist.
 12. (en) Middle.
 13. (en) Saddle.
 14. (en) The small of the back.
 15. (en) Sperm.
 16. (en) The Babylonian name of the god known among the Hebrews as Baal.
 17. (en) See Baal.
 18. (en) Thorny rutaceous tree of India, and its aromatic, orange-like fruit; called also Bengal quince, golden apple, wood apple.
 19. (en) The fruit is used medicinally, and the rind yields a perfume and a yellow dye.
 20. (en) Babylonian god of the earth; one of the supreme triad including Anu and Ea; earlier identified with En-lil a logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels.
 21. (en) Logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels.
 22. (en) Babylonian god of the earth; one of the supreme triad including Anu and Ea; earlier identified with En-lil.
 23. (en) The base-10 logarithm of the ratio of two power values The basis for the more-common term decibel: One bel equals 10 decibels.
 24. (en) Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels.
 25. (en) The fundamental division of a logarithmic scale for expressing the ratio of two amounts of power, the number of bels denoting such a ratio being the logarithm to the base 10 of this ratio.
 26. (en) Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels The number of bels is equal to the logarithm 10 ; 2 logarithm 10 ; and 2 logarithm 10 See dB.
 27. (en) Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels The number of bels is equal to the logarithm sub 10 of P sub 1/P sub 2):2 logarithm sub 10 ; and 2 logarithm sub 10 See dB.
 28. (en) Dimensionless unit for expressing the ratio of two values of power, being the logarithm to the base 10 of the power ratio , is 10 times the logarithm to the base 10 of the power ratio A bel is 10 decibel.
 29. (en) Belarus.
 30. (en) Equal to 10 decibels, see decibel.
 31. (en) Business Establishment Listing.
 32. (en) Measurement of sound intensity named in honor of Alexander Graham Bell First used to relate intensity to a level corresponding to hearing sensation.
 33. (en) Title meaning Lord The Babylonian God Marduk was refered to as Bel.
 34. (en) Named for Alexander Graham Bell, who did the original scientific investigations; Also see decibel.
 35. (en) Stylized creeper pattern.
 36. (en) The Babylonian-Assyrian version of Baal, a common name for Marduk, chief god of Babylon , sometimes called Merodach by the Jews.
 37. (en) Loins.
 38. (en) Middle of the back.
 39. (en) Loin.
 40. (en) Grubber.
 41. (en) Paddle.
 42. (en) Spade.
 43. (en) Come.
 44. (en) Semen.
 45. (en) Spunk.
 46. (fr) Ceinture
 47. Kls Belgium.
 48. Güç düzeyi farki birimi

ölümlülük (nedir ne demek)

 1. Ölümlü olma durumu, fena (II).
 2. (en) Transitoriness.
 3. (en) Mortality.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.016