NND Sözlük

Ana Sayfa > kütle numarası nedir, kütle numarası ne demek (kütle numarası nnd)

kütle numarası nedir, kütle numarası ne demek?

kütle numarası

 1. Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamı.
 2. Atom ağırlığı.
 3. (en) Mass number.
 4. (fr) Nombre de masse

kütle (nedir ne demek)

 1. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
 2. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
 3. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı.
 4. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.
 5. Üzerindeki dağ sıraları, yayla ve yüksek ova düzlükleri, bu sıraları birbirinden ayıran ya da yayla düzlüklerini derin biçimde parçalayan koyak oluklarıyla az çok geniş bir bölgeye yayılan engebeli yörelere verilen ad.
 6. Bir cismi ivdirmek için uygulanan kuvvetle, bu kuvvetin oluşturduğu ivme arasındaki değişmez oran; cismin özdek olarak tutarı.
 7. Bk. yığın
 8. Özdeğin kuvvet olarak aldığı etkiyle, bu etkiye ivme olarak verdiği tepki arasındaki orantıyı belirleyen ve Einstein kuramına göre yoğunlaşmış erke sayılabilen nitelik.
 9. (en) Massive.
 10. (en) Mass.
 11. (en) Bulk.
 12. (en) Block.
 13. (en) Aggregate.
 14. (en) Body.
 15. (en) Group.
 16. (en) Force.
 17. (en) Pack.
 18. (en) Social body.
 19. (en) Large block or chunk.
 20. (en) Crowd of people.
 21. (al) Masse
 22. (al) Mass
 23. (fr) Massif
 24. (fr) Masse
 25. (fr) Mass

yığın (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
  Örnek: Pencereden süzülen ılık bahar güneşi masayı dolduran kâğıt yığınları üstünde ağır ağır ilerliyordu. R. N. Güntekin
 2. Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle.
 3. Toplumsal ruhbilim kavramı olarak: 1- Kendi içinde ayrımlaşmamış, ya gelip geçici duygulanımlarla (aynı türden itki, duygu ve heyecanlar yoluyle), ya da bir dış gücün etkisiyle bir bütün oluşturan insan kalabalığı. 2- Yalnızca dıştan bir örgütlenme ile bir araya gelmiş, kişiliklerinden sıyrılmış insanlar topluluğu.
 4. Genellikle evrelerin sınır yüzeylerinden uzakta olan bölgelerini nitelemek için kullanılan, görece geniş oyluma dağılmış özdek kümesi.
 5. (en) Agglomerate.
 6. (en) Accumulation.
 7. (en) Congeries.
 8. (en) Crop.
 9. (en) Mint.
 10. (en) Parcel.
 11. (en) Pile.
 12. (en) Stack.
 13. (en) Clutter.
 14. (en) Mountain.
 15. (en) Multitude.
 16. (en) Tons.
 17. (en) Agglomeration.
 18. (en) Aggregation.
 19. (en) Bank.
 20. (en) Batch.
 21. (en) Budget.
 22. (en) Bulk.
 23. (en) Bundle.
 24. (en) Cartload.
 25. (en) Chunk.
 26. (en) Clamp.
 27. (en) Clump.
 28. (en) Collection.
 29. (en) Conglomerate.
 30. (en) Conglomeration.
 31. (en) Crowd.
 32. (en) Drove.
 33. (en) Flock.
 34. (en) Force.
 35. (en) Heap.
 36. (en) Hill.
 37. (en) Huddle.
 38. (en) Lump.
 39. (en) Mass.
 40. (en) Mound.
 41. (en) Volume.
 42. (en) Wilderness.
 43. (en) Peck.
 44. (en) Rabble.
 45. (en) Swarm.
 46. (en) Trail.
 47. (fr) Masse
 48. (la) Massa

numara (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam.
 2. Ölçü, derece.
 3. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı.
 4. Öğrenciye verilen not
  Örnek: Ben ki coğrafya derslerinde daima tam numara almış bir zabitim. R. N. Güntekin
 5. Bir telefonun açılmasını sağlayan sayılar.
 6. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı.
 7. Eğlendirici oyunlardan her biri
  Örnek: Bu numaralar da olmasa yazlık bahçelerin tadı olmayacak. B. Felek
 8. Hile, düzen, dalavere, yalan
  Örnek: Bırak şimdi numarayı. H. Taner
 9. Bk. çekim sayısı
 10. (en) Number.
 11. (en) Size.
 12. (en) Trick.
 13. (en) Affectation.
 14. (en) Pretence.
 15. (en) Pretense.
 16. (en) Stunt.
 17. (en) Disguise.
 18. (en) Gimmick.
 19. (en) Mark.
 20. (en) Ruse.
 21. (en) Number rakam.
 22. (en) Grade.
 23. (en) Performance.
 24. (en) House number.
 25. (en) Circus.
 26. (en) Put on.

proton   US UK (nedir ne demek)

 1. Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.
 2. Hidrojen atomunun çekirdeği.
 3. Bk. önelcik
 4. Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.
 5. Yükü elektronunkine eşit ve artı imli kütlesi
 6. 6726X 10-24 g. olan ve atomların çekirdeğini oluşturan kalımlı temel parçacık.
 7. Hidrojen atomunun çekirdeği olan temel parçacık.
 8. Pozitif yüklü çekirdek parçacığı.
 9. (en) Fundamental particle with a positive charge commonly found in the nucleus of atoms.
 10. (en) Positively-Charged subatomic particle that is found in the nucleus of an atom It has about 1800 times more mass than its negatively-charged electron counterpart.
 11. (en) One of the basic particles that makes up an atom The proton is found in the nucleus and has a positive electrical charge equal to the negative charge of an electron and a mass similar to that of a neutron: a hydrogen nucleus.
 12. (en) Stable particle with positive charge equal to the negative charge of an electron.
 13. (en) Basic particle in an atom's nucleus that has a positive electrical charge.
 14. (en) Subatomic particle possessing positive charge.
 15. (en) The positively charged part of an atom The number of protons determines which element the particle is It is part of the nucleus More about protons.
 16. (en) Common subatomic particle found in the nucleus of every atom, often along with neutrons Made of two up quarks and one down quark, a proton has a positive charge.
 17. (en) Positively charged particle that is located in the nucleus of an atom.
 18. (en) Subatomic, or elementary, particle with a single positive charge equal in magnitude to the charge of an ELECTRON and a mass of 1; very close to that of a NEUTRON; the nucleus of a HYDROGEN ATOM is composed of a single proton.
 19. (en) Positively charged elementary particle that forms the nucleus of the hydrogen atom and is a constituent particle of all nuclei.
 20. (en) Positively charged particle that is found in the nucleus of an atom and has a mass approximately 1836 times that of an electron.
 21. (en) One of the elementary particles of nature The proton has a charge of 1 6 x 10-19 Coulombs and a mass of 1 67 x 10-27 kg, much higher than an electron The proton resides in the nucleus of an atom, sharing the space with neutrons, neutrally charged particles.
 22. (en) One of the basic particles of the atomic nucleus Its charge is as large as that of the electron, but positive See also: Electron, Neutron.
 23. (en) Sub-Particle of an atom that contains a positive charge.
 24. (en) Subatomic particle with a positive charge that is nucleus of hydrogen atom.
 25. (en) Positively charged particle in an atomic nucleus.
 26. (en) One of the basic particles which makes up an atom The proton is found in the nucleus and has a positive electrical charge equivalent to the negative charge of an electron and a mass similar to that of a neutron.
 27. (en) Protons are heavy nuclear particles carrying a positive electrical charge Along with neutrons, they are the principal components of atomic nuclei It has a mass of 1 67 x 10-24 grams, 1836 times the mass of an electron Protons are composed of two 'up' quarks and one 'down' quark.
 28. (en) Positively charged particle of an atom The charge and relatively large mass of protons account for the Bragg peak effect.
 29. (en) Positively charged particle that is a constituent of an atom It has a mass similar to a neutron.
 30. (en) Particle found in a nucleus with a positive charge Number of these gives atomic number Back to top.
 31. (en) Particle of mass unity carrying a unit positive charge; it is identical physically with the nucleus of the ordinary hydrogen atom All atomic nuclei contain protons See Nucleus.
 32. (en) Proton.
 33. (en) Proton, hydrogen ion.
 34. (al) Proton
 35. (fr) Proton
 36. Proton.
 37. Proton

nötron (nedir ne demek)

 1. Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan bir atom cisimciği.
 2. Bk. ılıncık
 3. Atom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz partiküller.
 4. Yükü sıfır, kütlesi 1,6749.10-24 g olan ve atomların çekirdeğini oluşturan kalımlı temel parçacık.
 5. Hidrojenden ağır, her atomda bulunan, kütlesi protondan hafifçe daha ağır, yüksüz, çekirdek parçacığı.
 6. (en) Neutron.
 7. (al) Neutron
 8. (fr) Neutron

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012