NND Sözlük

Ana Sayfa > küçük o simgesi nedir, küçük o simgesi ne demek (küçük o simgesi nnd)

küçük o simgesi nedir, küçük o simgesi ne demek?

küçük o simgesi

 1. Bk. O ve o Landau simgeleri.

o ve o landau simgeleri (nedir ne demek)

 1. (en) Landau order symbols O and o.
 2. (fr) Symboles de Landau O et o

küçük (nedir ne demek)

 1. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
  Örnek: Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm. M. Ş. Esendal
 2. Yaşı daha az olan
 3. Niceliği az olan
 4. Niteliği aşağı olan, bayağı.
 5. Geri aşamada.
 6. Değersiz, önemsiz
 7. Büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamış olan
 8. Kısık, parlak olmayan(ses)
 9. (en) Small.
 10. (en) Little.
 11. (en) Minor.
 12. (en) Mini.
 13. (en) Petty.
 14. (en) Petit.
 15. (en) Slight.
 16. (en) Younger.
 17. (en) Young.
 18. (en) Baby.
 19. (en) Junior.
 20. (en) Bantam.
 21. (en) Fiddling.
 22. (en) Not healthy.
 23. (en) İnconsiderable.
 24. (en) Minuscule.
 25. (en) Niggardly.
 26. (en) One-Horse.
 27. (en) Paltry.
 28. (en) Peanut.
 29. (en) Piccolo.
 30. (en) Piddling.
 31. (en) Poky.
 32. (en) Remote.
 33. (en) Snug.
 34. (en) Tiddly.
 35. (en) Trifling.
 36. (en) Trivial.
 37. (en) Undersiz.
 38. (en) Compact.
 39. (en) Fine.
 40. (en) Scrubby.
 41. (en) Skimpy.
 42. (en) İnsignificant.
 43. (en) Child.
 44. (en) Small-Minded.
 45. (en) Low-Ranking.
 46. (en) Miniature.
 47. (en) Small scale.

o   US UK (nedir ne demek)

 1. Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü.
 2. Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz
  Örnek: O kış, önceki kışlardan daha az üşüdüm. N. Cumalı
 3. Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz
  Örnek: Ben uyandığım zaman o gitmişti. R. H. Karay
 4. İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz.
 5. Oksijen elementinin simgesi.
 6. Tikel olumsuz önermenin simgesi.
 7. Oksijen.
 8. Orotik asit.
 9. Orotidin.
 10. (en) O, the fifteenth letter of the English alphabet, derives its form, value, and name from the Greek O, through the Latin.
 11. (en) Among the ancients, O was a mark of triple time, from the notion that the ternary, or number 3, is the most perfect of numbers, and properly expressed by a circle, the most perfect figure.
 12. (en) The letter O, or its sound.
 13. (en) Something shaped like the letter O; a circle or oval.
 14. (en) Cipher; zero.
 15. (en) Prefix to Irish family names, which signifies grandson or descendant of, and is a character of dignity; as, O'Neil, O'Carrol.
 16. (en) Shortened form of of or on.
 17. (en) Ortho- position.
 18. (en) Such.
 19. (en) That.
 20. (en) An exclamation used in calling or directly addressing a person or personified object; also, as an emotional or impassioned exclamation expressing pain, grief, surprise, desire, fear, etc.
 21. (en) The 15th letter of the Roman alphabet the blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens; 'people with type O blood are universal donors'.
 22. (en) The blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens; 'people with type O blood are universal donors'.
 23. (en) Nonmetallic bivalent element that is normally a colorless odorless tasteless nonflammable diatomic gas; constitutes 21 percent of the atmosphere by volume; the most abundant element in the earth's crust.
 24. (en) The 15th letter of the Roman alphabet.
 25. Ünlem 0! Ya ! (hayret ve şaşkınlık ifadesi).
 26. Ocean, October, Ohio, old, older.
 27. O!, ya!, hey!
 28. Önek of veya on'ın kısaltılmış şekli (bazı isimlerin başına gelen edat: o'clock gibi)
 29. Zade (bazı İrlanda'lı şahıs isimlerinin başına gelir ve oğlu anlamındadır: O'Casey).

simge (nedir ne demek)

 1. Sembol.
 2. Sınıflandırmada kullanılan ve belli bir anlam yüklenmiş harf, rakam ve imlerin tümü.
 3. Bir öğe, nesne, nitelik vb. gösteren harf, biçim, im.
 4. İşaret, sembol.
 5. (en) Notation.
 6. (en) [ing. symbol.
 7. (en) Symbol.
 8. (en) Sign.
 9. (en) İmage.
 10. (en) Ensign.
 11. (en) Emblem.
 12. (en) Attribute.
 13. (en) Embodiment.
 14. (en) Epitome.
 15. (en) Exemplar.
 16. (en) Representation.
 17. (en) Specimen.
 18. (en) Token.
 19. (en) Type.
 20. (en) Byword.
 21. (en) Personification.
 22. (en) Soul.
 23. (en) Personification sembol.
 24. (en) İcon.
 25. (en) Frc- hand.
 26. (al) Zeichen

landau   US UK (nedir ne demek)

 1. Lando, açılıp kapanır körüklü at arabası
 2. Lando (araba)

boyut (nedir ne demek)

 1. Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı.
 2. Nitelik, genişlik, kapsam
  Örnek: Macarların kukla tiyatrosunu seyrederken de aynı inanılmaz boyutlara vardığını görmüştüm. H. Taner
 3. Durum
  Örnek: Yeni boyutlar, düşünme olanakları kazandığımı sanarak ayrıldım tiyatrodan. N. Cumalı
 4. Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut.
 5. Veri yapısının uzunluğu.
 6. Bir yöndeki büyüklük.
 7. (en) Size.
 8. (en) Dimension.
 9. (en) Format.
 10. (en) Extent.
 11. (en) Dimensions.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012