NND Sözlük

Ana Sayfa > japon çiçek düzenleme sanatı nedir, japon çiçek düzenleme sanatı ne demek (japon çiçek düzenleme sanatı nnd)

japon çiçek düzenleme sanatı nedir, japon çiçek düzenleme sanatı ne demek?

japon çiçek düzenleme sanatı

 1. (en) İkebana.

japon (nedir ne demek)

 1. Doğmak durumu.
 2. Dünyaya gelme.
 3. Doğmuş
  Örnek: Vücut, sıtma nöbeti gibi sıcakla soğuğun karışmasından doğma garip ürpertilerle titriyordu. R. N. Güntekin
 4. Halkına özgü olan.
 5. Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.
 6. Japon halkına özgü olan.
 7. Japon spanyeli.
 8. (en) Japanese.
 9. (en) Japanese silk , Japan silk.
 10. (en) Japanese Chin Dog.
 11. (en) Japonic.

çiçek (nedir ne demek)

 1. Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
 2. Açan kır veya bahçe bitkisi
  Örnek: Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım. R. H. Karay
 3. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse.
 4. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
 5. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.
 6. Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi
 7. Akut, enfeksiyöz bir hastalıktır. Her yaşta ve her cinsten kişiler bu hastalığa yakalanabilir. İki tipi vardır: Variola major ve variola minor.
 8. Tohumla üreyen bitkilerde, tohumu veren çanak ve taç yaprak, erkek organ ve dişi organdan oluşan en uçtaki büyüme tomurcukları.
 9. Tohumla üreyen bitkilerde, tohumu veren çanak ve taç yaprak, erkek ve dişi organdan oluşan en uçtaki büyüme tomurcukları.
 10. (en) Flower, blossom.
 11. (en) Floral.
 12. (en) Flower.
 13. (en) Blossom.
 14. (en) Smallpox.
 15. (en) Bloom.
 16. (fr) Fleur

düzenleme (nedir ne demek)

 1. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.
 2. Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
 3. Güreş karşılaşmalarını düzenleyip yapılmalarını sağlama.
 4. İşlikteki ışık kaynaklarının, görünçlüğün gereklerine, oyuncuların ve alıcının devinimlerine göre yer, yön, yeğinlik bakımından hazırlanması.
 5. Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme yoluyla görüntüye derinlik kazandırma çabası
 6. Ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma.
 7. Biyolojide organizmanın değişen koşullara bağlı olarak uyum göstermesi.
 8. (en) Composition, frame composition,.
 9. (en) Adjustment, lighting.
 10. (en) Arrangement.
 11. (en) Setting.
 12. (en) Organizing.
 13. (en) Reorganization.
 14. (en) Regulation.
 15. (en) Collocation.
 16. (en) Distribution.
 17. (en) Execution.
 18. (en) Hatcher.
 19. (en) Layout.
 20. (en) Make-Up.
 21. (en) Trimming.
 22. (en) Alignment.
 23. (en) Composition.
 24. (en) Control.
 25. (en) Disposal.
 26. (en) Disposition.
 27. (en) Ordering.
 28. (en) Organization.
 29. (en) Preparation.
 30. (en) Formulation.
 31. (en) Accomodation.
 32. (en) Design.
 33. (en) Devising.
 34. (en) Rectification.
 35. (en) Timing.
 36. (en) Equipment.
 37. (en) Relaying.
 38. (en) Systemizing.
 39. (en) İmprovement.
 40. (en) Planning.
 41. (en) Commutation.
 42. (en) Coordination.
 43. (en) Adjusting.
 44. (en) Adjustment.
 45. (en) Grouping.
 46. (en) Governing.
 47. (en) Confection.
 48. (en) Colloca.
 49. (al) 1, Bildgestaltung, Komposition der Bild, 2. Ausleuchtung

sanat (nedir ne demek)

 1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
  Örnek: Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi. T. Buğra
 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
  Örnek: Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı. R. H. Karay
 3. Bir şey yapmadan gösterilen ustalık.
 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
 5. Zanaat.
 6. Bir duygunun, tasarının, ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
 7. Ustalık, hüner, beceri.
 8. Yetenek.
 9. (en) Craft.
 10. (en) Artifice.
 11. (en) Profession.
 12. (en) Trade.
 13. (en) Skill.
 14. (en) Ability.
 15. (en) Artistry.
 16. (en) Artistic quality.
 17. (en) Trade or skill.
 18. (en) Craftmanship.
 19. (en) Artisanry.

ikebana   US UK (nedir ne demek)

 1. Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi.
 2. (en) İkebana.
 3. Japon usulü çiçek düzenleme sanatı.
 4. İkebana, japon çiçek düzenleme sanatı

doğmak (nedir ne demek)

 1. Dünyaya gelmek.
 2. Güneş, ay, yıldız ufuktan yükselerek görünmek
  Örnek: Bir sabah güneş doğarken kafile yola çıktı. R. N. Güntekin
 3. Düşünce, hayal vb. zihinde birdenbire oluşmak.
 4. Ortaya çıkmak, sonucu olmak
  Örnek: Nezaket denen şey, kadının hanımlaşması ile beraber doğdu. F. R. Atay
 5. Doğma eylemi.
 6. (en) Dawn.
 7. (en) Result.
 8. (en) To rise.
 9. (en) To be born.
 10. (en) Be born.
 11. (en) Rise.
 12. (en) Arise.
 13. (en) Come about.
 14. (en) Break through.
 15. (en) Arrive.
 16. (en) Begin.
 17. (en) Emanate.
 18. (en) Emerge.
 19. (en) Ensue.
 20. (en) Grow out of.
 21. (en) Spring.
 22. (en) To appear.
 23. (en) To arise.
 24. (en) To occur (to.
 25. (en) Come into the world.
 26. (fr) Se lever

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.018