NND Sözlük

Ana Sayfa > izlenimcilik nedir, izlenimcilik ne demek (izlenimcilik nnd)

izlenimcilik nedir, izlenimcilik ne demek?

izlenimcilik

 1. Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan, doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm.
 2. Sanatta, dış etkilerin içe yansıması, içte izler bırakması ve bu izlere dayanarak sanat eserlerini yaratması.
 3. Fransa'da İlk Dünya Savaşı sonunda aydınların, sinema eleştirmen ve kuramcılarının ön ayak oldukları sinema akımı. İçe dönük, ruhsal durumlara, anılara, düşlere ilk kez büyük bir yer veren, bunları sinemanın olanaklarıyla yansıtmaya çalışanizlenimcilikte çerçeveleme, görüntü düzenlemesi, biçimbozumu, bindirme, örtü, bulanık görüntü, karşıtlamalı kurgu, yavaşlatılmış devinim gibi sinemaya özgü uygulayımlar bol bol kullanıldı; yoğruksal değerler ön sıraya geçti; geniş görüntülüğün ilk başarılı denemeleri gerçekleştirildi. Ancak bu akımın, Fransız yazın geleneğine fazla bağlı kalması, sinemayı bazen yazının etki alanına soktu.
 4. (en) İmpressionism.
 5. (al) Impressionismus
 6. (fr) İmpressionnisme

doğay (nedir ne demek)

 1. Doğ-Ay.

gerçekte (nedir ne demek)

 1. Aslında, tam anlamıyla, hakikatte
  Örnek: Kumpanyanın kurulmasında başı çeken gerçekte, ecnebi bir banka. A. İlhan
 2. (en) İn fact.
 3. (en) Actually.
 4. (en) Essentially.
 5. (en) İn actual fact.
 6. (en) As it is.
 7. (en) De facto.
 8. (en) İn actuality.
 9. (en) İn reality.
 10. (en) İn practice.
 11. (en) İn point of fact.
 12. (en) İn effect.
 13. (en) Practically.
 14. (en) İn sober fact.
 15. (en) İn sooth.
 16. (en) İn sooth to say.
 17. (en) Substantially.
 18. (en) Verily.
 19. (en) İn very deed.
 20. (en) Virtually.
 21. (en) As a matter of fact.
 22. (en) Fundamentally.
 23. (en) İn essence.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.009