NND Sözlük

Ana Sayfa > izafiyet teorisi nedir, izafiyet teorisi ne demek (izafiyet teorisi nnd)

izafiyet teorisi nedir, izafiyet teorisi ne demek?

izafiyet teorisi

 1. Bk. görelilik kuramı
 2. (en) Theory of relativity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izaf, izafat, izafe, izafe etmek, izafet, izafe, izafet, izafeten, izafi, izafi değer

görelilik kuramı (nedir ne demek)

 1. Işığın yayılma hızının, kaynağın ve gözlemcinin devinimime bağlı olmadığı ve evrensel bir değişmez sayı olduğu varsayımına dayanan, özellikle Einstein'in geliştirdiği çağdaş kuram. Birbirlerine göre düzgün doğru devinimde bulunan iki yerlem çatkısından birindeki gözlemci ötekindeki uzunluk, zaman, kütle gibi temel nicelikleri ve bunlara dayanan nicelikleri ölçerlerse kendi çatkılarındaki değerleri bulamazlar.
 2. Klasik fiziğin saltık olarak gördüğü kimi şeyleri, uzay-zaman içinde -> düzenleşik bir dizgenin seçilmesine bağlı, bu seçimin de gözlemciye göre değişebildiğini ileri süren, Einstein'ın kurduğu fizik kuramı. // Bu kurama göre uzay-zaman büyüklükleri, gözlemcinin duruş noktasına ve devinim durumuna bağlıdır; örneğin bir uzaklığın ölçülmesinde, bu uzaklığa oranla devinimsiz duran bir gözlemci ile, devinim durumunda olan bir gözlemcinin varacakları sonuç ayrı olacaktır. Öyleyse ölçmelerde gözlemci ile duruş noktasını hep göz önünde bulundurmak zorundayız. Öte yandan klasik fiziğin göreli saydığı kimi şeyleri degörelilik kuramı saltık sayar. (Ör. Uzayda ışığın hızı.)
 3. (en) Theory of relativity.
 4. (al) Relativitäts theorie
 5. (fr) Théorie de la relativité
 6. (fr) Théorie de relativité

izafiyet (nedir ne demek)

 1. Bağıntılılık.
 2. Bk. görelilik
 3. (en) Relativity.
 4. (en) Relativity bağıntıcılık.
 5. (en) Görecilik.
 6. (en) Rölativizm.

teorisi (nedir ne demek)

 1. (en) Theory, speculation.

teori (nedir ne demek)

 1. Kuram, nazariye
  Örnek: Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada. Ç. Altan
 2. Bir olay, bir yapı yada düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş; kuram.
 3. Bk. kuram. (II)
 4. (en) Theory.
 5. (en) Speculation.
 6. (en) Theory kuram.
 7. (en) Nazariye.

görelilik (nedir ne demek)

 1. Bağıntılılık.
 2. Göreli olma durumu.
 3. Sınırlı bir geçerlilik.
 4. (en) Relativity bağıntılılık.
 5. (en) Relativity.
 6. (en) İzafiyet.
 7. (en) Rölativite.
 8. (fr) Relativité

kuram (nedir ne demek)

 1. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 2. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
  Örnek: İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler. H. Taner
 3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 6. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 7. (en) Hypothesis.
 8. (en) Theory.
 9. (en) Theorem.
 10. (en) Speculation.
 11. (en) Theory teori.
 12. (en) Nazariye.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011