NND Sözlük

Ana Sayfa > iyonlaşma nedir, iyonlaşma ne demek (iyonlaşma nnd)

iyonlaşma nedir, iyonlaşma ne demek?

iyonlaşma

 1. Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması.
 2. Bk. üşerleşim
 3. Bk. yükünleşme
 4. Elektron kazanma ya da yitirmeden dolayı iyon oluşumu; içinde iyon oluşma.
 5. İyonların meydana gelişi olayı; bir atom ya da molekülden elektron kopması. İyonizasyon.
 6. Nötral bir atom veya molekülün elektron kazanması veya kaybetmesi işlemi.
 7. Bir molekülün iki veya daha fazla negatif ve pozitif yüklü birimlere ayrılması.
 8. İyonların meydana gelmesi olayı, bir atom veya molekülden elektron ayrılması.
 9. Radyoaktif ışınların geçtikleri doku ve kimyasal maddeleri ayrıştırmaları. Film üzerindeki emülsiyonun gümüş bromürün gümüş ve brom olarak ayrışması veya suyun hidrojen ve oksijen olarak ayrışması gibi.
 10. (en) İonization.
 11. (en) İonizing.
 12. (al) Ionisation, Ionisierung
 13. (al) İonisation
 14. (fr) İonisation

üşerleşim (nedir ne demek)

 1. Özdeciklerin parçalanması, öğecik, özdecik topaklarına eksicik katılması ya da çıkarılmasıyla üşer oluşturulması.
 2. Özdeciklerin parçalanması, öğecik, özdecik topaklarına eksicik katılması ya da çıkarılmasıyla üşer oluşturulması.
 3. (en) İonization.
 4. (al) Ionisierung
 5. (fr) İoni-Sation

molekül (nedir ne demek)

 1. Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
 2. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
 3. Bir bütünün en küçük parçası.
 4. Bk. özdecik
 5. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 6. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 7. Kimyasal bağlarıyla bir arada tutulan bir grup atom.
 8. (en) Molecule.
 9. (en) Mol.
 10. (fr) Mol
 11. (fr) Molécule

elektron (nedir ne demek)

 1. Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.
 2. Bk. eksicik
 3. Bütün atomların yapısında bulunan elemansel tanecik. (Elektron, atom çekirdeğine bağlıdır ve ortadaki çekirdeğin çevresinde yer alan basamaklarda, değişik sayılardaelektronun döndüğü varsayılır. Her atomdaki basamağın sayısına ve her basamaktaki eksi yüklüelektron sayısına göre değişik kimyasal öğeler ortaya çıkar. Belirli nicelikte elektrik taşıyanelektron, bu özelliğinden dolayı elektrik akımının temel öğesidir.elektronun çeşitli görünüşlerini elektriksel olaylarla izleriz).
 4. Yükü 1,6022.10-19 Coulomb, kütlesi 9 .1096.10-28 g. olan ve atom çekirdeğinin çevresindeki erke düzeylerinde yer alan kalımlı temel parçacık.
 5. Yükü 1,6022.10-19 Coulomb, kütlesi 9 .1096.10-28 g. olan ve atom çekirdeğinin çevresindeki erke düzeylerinde yer alan kalımlı temel parçacık.
 6. Negatif yüklü çekirdek parçacığı.
 7. (en) Electron.
 8. (al) Elektron
 9. (fr) Électron

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010