NND Sözlük

Ana Sayfa > irat nedir, irat ne demek (irat nnd)

irat nedir, irat ne demek?

irat

 1. Gelir
  Örnek: Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir. H. R. Gürpınar
 2. Gelir getiren mülk
  Örnek: Zavallının iratlarında oturan kiracılarla uğraşarak kırmadığı koz, çevirmediği dolap kalmıyordu. Ö. Seyfettin
 3. Söyleme.
 4. Bk. gelir
 5. Gelir getiren taşınmaz.
 6. (en) Annuity bond.
 7. (en) İncome, revenue.
 8. (en) İncome.
 9. (en) Revenue gelir.

gelir (nedir ne demek)

 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
  Örnek: Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı. M. Yesarî
 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
 3. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.
 4. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
 5. Îrâd.
 6. Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintiligelir ya da kesintisizgelir olarak ikiye ayrılır).
 7. (en) Box office, box office (takings, receipt), take.
 8. (en) Emolument.
 9. (en) Means.
 10. (en) Expenditure for taxes on income , earnings and property.
 11. (en) İncome.
 12. (en) Revenue.
 13. (en) Revenues.
 14. (en) Earnings.
 15. (en) Takings.
 16. (en) Drawings.
 17. (en) Gainings.
 18. (en) Proceeds.
 19. (en) Yield.
 20. (en) Return.
 21. (en) Receits.
 22. (en) Rent.
 23. (en) Gains.
 24. (en) İncoming profit.
 25. (al) Einnahme, Filmeinnahme, Filmertrag, Kasseneingangen

getiren (nedir ne demek)

 1. (en) Bearer.
 2. (en) Afferent.

mülk (nedir ne demek)

 1. Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz mal.
 2. Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı.
 3. Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke.
 4. Özgülük.
 5. Bk. durağan değer
 6. Bk. yurtluk
 7. Bk. özelge
 8. (en) Real property.
 9. (en) Territory.
 10. (en) Building estate.
 11. (en) Real estate.
 12. (en) Possessions.
 13. (en) Property.
 14. (en) Possession.
 15. (en) Premises.
 16. (en) Estate.
 17. (en) Asset.
 18. (en) Condo.
 19. (en) Demesne.
 20. (en) Domain.
 21. (en) Freehold.
 22. (en) Hereditament.
 23. (en) Landed property.
 24. (en) Tenement.
 25. (en) Country estate.
 26. (en) Freehold property.
 27. (en) Holding of land.
 28. (en) İndividual property.
 29. (en) Landed estate.
 30. (en) Mackallow.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010