NND Sözlük

Ana Sayfa > inner bark nedir, inner bark ne demek (inner bark nnd)

inner bark nedir, inner bark ne demek?

inner bark   US UK

 1. İç kabuk

inner   US UK (nedir ne demek)

 1. İçerideki, dahili, iç
 2. Ruhani
 3. Gizli, saklı
 4. İç, dahili, içteki, ruhsal, manevi, gizli, ayrıcalıklı

bark   US UK (nedir ne demek)

 1. "Ev, mülk, aile, çoluk çocuk" anlamlarındaki ev bark birleşik sözünde geçen bir söz.
 2. (en) The exterior covering of the trunk and branches of a tree; the rind.
 3. (en) Specifically, Peruvian bark.
 4. (en) To strip the bark from; to peel.
 5. (en) To abrade or rub off any outer covering from; as to bark one's heel.
 6. (en) To girdle.
 7. (en) To cover or inclose with bark, or as with bark; as, to bark the roof of a hut.
 8. (en) To make a short, loud, explosive noise with the vocal organs; said of some animals, but especially of dogs.
 9. (en) To make a clamor; to make importunate outcries.
 10. (en) The short, loud, explosive sound uttered by a dog; a similar sound made by some other animals.
 11. (en) Now applied poetically to a sailing vessel or boat of any kind.
 12. (en) The tough exterior covering of a woody root or stem that protects the tree from injury caused by insects and other animals, by other plants, by disease and by fire.
 13. (en) The skin or covering of branches and roots of a tree.
 14. (en) Technically, the tissue comprised of phloem, phelloderm, cork cambium, and cork external of the vascular cambium Bark occurs in plants that have secondary growth.
 15. (en) Small sailing ship.
 16. (en) An older term used to describe the decarburized skin that develops on steel bars heated in a non-protective atmosphere.
 17. (en) In Aubrey's time barque meant barque-rigged, i e fore and aft on the mizzen.
 18. (en) An interval of frequency equal to a critical band width.
 19. (en) See Girdle, ,.
 20. (en) Three-Masted vessel, having her foremast and mainmast square-rigged, and her mizzenmast schooner- rigged.
 21. (en) Sailing ship with 3 masts the sound made by a dog a noise resembling the bark of a dog tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants tan with bark tannins speak in an unfriendly tone; 'She barked into the dictaphone' make barking sounds; 'The dogs barked at the stranger' remove the bark of a tree cover with bark.
 22. (en) Tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants.
 23. (en) Noise resembling the bark of a dog.
 24. (en) Sailing ship with 3 masts.
 25. (en) The sound made by a dog.
 26. (en) Speak in an unfriendly tone; 'She barked into the dictaphone'.
 27. (en) Cover with bark.
 28. (en) Remove the bark of a tree.
 29. (en) Make barking sounds; 'The dogs barked at the stranger'.
 30. (en) Tan with bark tannins.
 31. (en) The stuff on the outside of wood Bark is not actually wood! Its main job is to protect the wood.
 32. (en) The protective outer layer of the roots, trunk and branches of a tree or woody plants Bark may be thick and rough or thin, smooth and papery.
 33. (en) The living tissue outside the vascular cambium in a woody stem It is composed of phloem tissues, which occur as living inner and dead outer zones.
 34. (en) Outward covering of the tree.
 35. (en) Areas of fiber from outside a tree.
 36. (en) Basically a regular kid.
 37. (en) Outermost layers of a woody stem, including all the living and non-living tissues outside the cambium.
 38. (en) 138 :a small sailing ship : a sailing ship of three or more masts with the aft most mast fore-and-aft rigged and the others square-rigged : a craft propelled by sails or oars.
 39. (en) An uncommon practice for most of us Used wisely, you can scare the CRAPOLA out of unsuspecting people Best use is for you black Chows in the dark Stand still and watch people get close then suddenly BARK Then, watch out for the smell of soiled human pants.
 40. (en) Ship with square rigged sails on the main and fore masts and fore-and-aft sails the mizzenmast.
 41. Havlama, köpek havlamasına benzer ses
 42. Öksürük
 43. Havlamak
 44. Havlamaya benzer sesler çıkarmak
 45. Yüksek sesle konuşmak veya bağırmak
 46. (argo) bir eğlence yerinin kapısında çığırtkanlık etmek
 47. Öksürmek
 48. Kabuk
 49. Ağaç kabuğu
 50. Kabuğunu soymak
 51. Tabaklamak.
 52. Havlamak; bağırmak, çığırtkanlık yapmak; kabuğunu soymak, soymak, sıyırmak, öksürmek

iç kabuk (nedir ne demek)

 1. (en) İnner bark.

(nedir ne demek)

 1. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
  Örnek: Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir. Ç. Altan
 2. Oyuk şeylerin boşluğu.
 3. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta.
 4. Toplu bir durumda bulunan kimse
  Örnek: Ama hepiniz, hepiniz / Hepiniz geçim derdinde / Bir ben miyim keyif ehli içinizde? O. V. Kanık
 5. Nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne.
 6. Ten ile dış giysiler arası
  Örnek: Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum. E. Bener
 7. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm.
 8. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım.
 9. Kapalı yerlerde geçen görünçlükleriiçine alan çekim
 10. İşlikte, kapalı yerlerde çevrilmiş çekim. Dış'ın karşıtı.
 11. (en) İnterior (shot), indoor (studio shot).
 12. (en) The inside.
 13. (en) The inner part of surface.
 14. (en) Among.
 15. (en) İnternal organs of the body.
 16. (en) İntrinsic.
 17. (en) The interior.
 18. (en) İnternal.
 19. (en) İnner.
 20. (en) İnterior.
 21. (en) İnside.
 22. (en) Domestic.
 23. (en) İnlying.
 24. (en) İnward.
 25. (en) İnland.
 26. (en) Civil.
 27. (en) Core.
 28. (en) Within.
 29. (en) Bowels.
 30. (en) İntestine.
 31. (en) Stuffing.
 32. (en) Refill.
 33. (en) Guts.
 34. (en) Endo-.
 35. (en) Heart.
 36. (en) Mind.
 37. (en) Will.
 38. (en) Home.
 39. (en) İnternal politics.
 40. (en) İnward meaning.
 41. (en) Kernel.
 42. (al) Innenaufnahme
 43. (fr) İntérieur

kabuk (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır.
 2. Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
 3. Bir sıvı veya atmosferi dıştan saran, sert katman.
 4. Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
 5. Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı
  Örnek: Herhâlde kabuklu bir deniz hayvanının kabuğu kesmiş olacak. S. F. Abasıyanık
 6. Bir öğeciğin çekirdeği çevresinde dolanan eksiciklerin yerleştiği katmanlardan her biri.
 7. Bir hayvanın, meyvenin, bazı yumurtaların, kalkerli, silisli, keratinsi ya da kitinli sert dış örtüsü. Kavkı.
 8. Yara yüzeyinde oluşan kabuk.
 9. Yara kabuğuyla kaplanma.
 10. Evcil hayvanlarda uyuz hastalığı.
 11. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin dış yüzeylerini örten sert, selülozlu veya kalkerli kısımları.
 12. (en) Outer covering.
 13. (en) Cover.
 14. (en) Peelings soyuntu.
 15. (en) Flake.
 16. (en) Capsule.
 17. (en) Coat.
 18. (en) Bark.
 19. (en) Covering.
 20. (en) Skin.
 21. (en) Pod.
 22. (en) Nutshell.
 23. (en) Shell, cockleshell, cockle.
 24. (en) Eschar.
 25. (en) Jacket.
 26. (en) Crust.
 27. (en) Encrustation.
 28. (en) Cortes.
 29. (en) Hull.
 30. (en) Husk.
 31. (en) İncrustation.
 32. (en) İntegument.
 33. (en) Mantle.
 34. (en) Peel.
 35. (en) Rind.
 36. (en) Scab.
 37. (en) Scale.
 38. (en) Scurf.
 39. (en) Shell.
 40. (en) Shuck.
 41. (en) Squama.
 42. (en) Carapace.
 43. (al) Schale
 44. (fr) Coquille
 45. (fr) Couche

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012