NND Sözlük

Ana Sayfa > imamı mübin nedir, imamı mübin ne demek (imamı mübin nnd)

imamı mübin nedir, imamı mübin ne demek?

imamı mübin

 1. İlim ve emr-i İlahinin bir nev'ine bir ünvandır ki, alem-i şehadetten ziyade alem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zahirisinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar.(...Evet, şu İmam-ı Mübin, bir nevi ilim ve emr-i İlahinin bir ünvanıdır. Yani, eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları kemal-i intizam ile eşyanın vücudlarını gayet san'atkarane intac etmesi cihetiyle elbette desatir-i ilm-i İlahinin bir defteri ile tanzim edildiğini gösteriyorlar. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları; ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazammun ettiklerinden elbette evamir-i İlahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela; bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evamir-i tekviniyyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir...Şu manadaki İmam-ı Mübin, kader-i İlahinin bir defteri, bir mecmua-i desatiridir. O desatirin imlası ile ve hükmü ile, zerrat, vücud-u eşyadaki hidematına ve harekatına sevkedilir. Amma Kitab-ı Mübin ise; alem-i gaybdan ziyade alem-i şehadete bakar. Yani, mazi ve müstakbelden ziyade zaman-ı hazıra nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i İlahiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise, Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani, her şey vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında kemal-i san'at ve intizamları gösteriyor ki; bir kudret-i kamilenin desatiri ile ve bir irade-i nafizenin kavanini ile vücud giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip, birer mikdar-ı muayyen, birer şekl-i mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmua-i kavanini, bir defter-i ekberi vardır ki; her bir şeyin hususi vücudları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: imam-ı mübin)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

imam, başimam, başimamlık, ihtimam, imam

imam   US UK (nedir ne demek)

 1. Cemaate namaz kıldıran kimse.
 2. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse.
 3. Bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı.
 4. En önde bulunan kimse, önder.
 5. Hz. Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan.
 6. Öne geçmek.
 7. (en) Teacher, or leader of the Muslim prayer The term has another meaning in the Shi'a community.
 8. (en) Arabic term meaning the leader of ritual prayer The term is applied to the prayer leader at public prayers, to the spiritual head of a congregation or school, and especially to the leader of the whole Islamic community For Shiites, the word refers to the spiritual leader of the community.
 9. (en) Leader In the specific sense, Imam refers to those 12 successors appointed by the prophet, on Allah's instructions, to lead the Muslims after him The first of them being Imam Ali and the last of them Imam Mahdi, who has been promised by the prophet to emerge to establish peace and justice throughout the world.
 10. (en) An Islamic religious leader who leads the congregation in prayer; in the Ashirra sect, the Imam is the vampire who provides religious leadership to the local Cainite community; often the local vampiric imam and sultan are one and the same, or they have some sort of agreement.
 11. (en) The man who leads the prayers in Mosques and helps people understand the Koran.
 12. (en) The person who leads the prayer or service.
 13. (en) Religious leader; specifically, one of the hereditary successors of Muhammad, venerated Shiite Islam A religious leader; specifically, one of the hereditary successors of Muhammad, venerated Shiite Islam.
 14. (en) Word used in several senses In general use, it means the leader of congregational prayers; as such it implies no ordination or special spiritual powers beyond sufficient education to carry out this function It is also used figuratively by many Sunni Muslims to mean the leader of the Islamic community Among Shia the word takes on many complex meanings; in general, however, and particularly when uppercased, it indicates that particular descendant of the House of Ali who is believed to be God's designated repository of the spiritual authority inherent in that line The identity of this individual and the means of ascertaining his identity have been major issues causing divisions among Shia Among the Ibadis of Oman, the imam was elected to office and was regarded by all as the spiritual leader of the community and by some as the temporal ruler as well Claims of various Omani imams to secular power led to open rebellions as late as the 1950s.
 15. (en) Generally the leader of congregational prayers, implying no ordination or special spiritual powers beyond sufficient education to carry out this function The word is also used figuratively by many Sunni Muslims to mean the leader of the Islamic community Among Shia Muslims, it indicates the particular descendant of the House of Ali who is believed to have been God's designated repository of the spiritual authority inherent in that line The identity of this individual and the means of ascertaining his identity have been the major issues causing divisions among the Shia.
 16. (en) Leader of a prayer; may also be employed or appointed head of a Mosque.
 17. (en) One who leads a prayer.
 18. (en) İmam.
 19. (en) Prayer leader.
 20. (en) Leader at the worship service in the mosque In Shi'ite Islam, it refers to the Leader who is a descendant of Ali, the fourth caliph After a certain number of Imams , the last one disappeared without dying and will return at the end of time to bring justice to the world through the spread of Shi'ite Islam.
 21. (en) The male prayer leader in a mosque ' or 'The Muslim worshiper who leads the recitation of prayer when two or more worshipers are present.
 22. (en) In Sunni Islam, the leader of ritual prayer; in Shi'a Islam, the successor and heir to 'the light of Muhammad.
 23. (en) The leader of an Islamic community.
 24. (en) Muslim teacher, serving as a priest in a mosque, who recites the prayers and leads the devotions of the faithful.
 25. (en) Belief.
 26. (en) Or Imaam 'A leader ' This word has slightly different meanings in different contexts For example, the person who leads the congregational salah is referred to as the Imam; the great scholars of Islamic jurisprudence or hadith are also given the title, Imam.
 27. (en) Leader of the congregational prayer that Muslims offer five times a day It is sometimes used to refer to the head of the Islamic State.
 28. (en) The man who leads prayers in a mosque; for Shiites an imam is a recognized authority on Islamic theology and law and a spiritual guide.
 29. İmam

mübin (nedir ne demek)

 1. İyiyi ve kötüyü ayıran.
 2. Açık, besbelli.

ilim (nedir ne demek)

 1. Bilim
  Örnek: Kılıç gibi kesen ve şakırdayan mantığıyla ilmin askerleşmiş tipiydi. P. Safa
 2. Ayrıntı, özellik, nitelik, hassasiyet.
 3. (Bak: İlm)
 4. Bk. bilim
 5. (en) Science.
 6. (en) Science bilim.
 7. (en) Knowledge.
 8. (en) Enlightenment.
 9. (en) Acquirement.
 10. (en) Learning.
 11. (en) Scholarship.
 12. (en) Wisdom.

emri (nedir ne demek)

 1. Emirle ilgili.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012