NND Sözlük

Ana Sayfa > imalat nedir, imalat ne demek (imalat nnd)

imalat nedir, imalat ne demek?

imalat

 1. Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal.
 2. İşlenerek yapılan üretim
  Örnek: Bu paketler satılsın, imalata ondan sonra devam edilecekti. Ç. Altan
 3. Ammaddelerin veya aramalların yarı mamûl malların bileşimi, niteliği, durumu veya biçiminin değiştirilerek işlenmiş mallara dönüştürülmesi.
 4. Bir ticari yemin satışa sunulması için öğütülmesi, ezilmesi, karılması veya karıştırılması veya daha ileri derecede işlenmesı.
 5. (İmale. C.) İmaleler. Meylettirmeler. Eğmeler.
 6. Bir memlekette veya bir fabrikada yapılan işler ve eserler. (Osmanlıca'da yazılışı: i'malat)
 7. (en) Fabrication.
 8. (en) Manufacturing, manufacture.
 9. (en) Manufactured goods.
 10. (en) Production.
 11. (en) Products.
 12. (en) Confection.
 13. (en) Manufacturing.
 14. (en) Manufacture.

ham madde (nedir ne demek)

 1. Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu.
 2. Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan hasat, kesim, sağım, avlama, toplama sonucu elde edilen ürün.
 3. Karma yemlerde kullanılan yem maddeleri.
 4. Ambalaj malzemesi hariç farmosötik bir müstahzarın üretiminde kullanılan işlenmemiş veya kısmen işlem görmüş ilaç etken maddesi veya yardımcı maddelerini içeren ürün.
 5. Bir şeyin meydana getirilmesi için işlenilen ana maddelerden her biri.
 6. (en) Jambon.
 7. (en) Kiç.
 8. (en) Artıst.
 9. (en) Gösterışçı.
 10. (en) Acemı oyuncu.
 11. (en) Amatör radyocu.
 12. (en) Abartili oynamak.
 13. (en) Rol kesmek.
 14. (en) Raw material / data.
 15. (en) Raw material, crude matter.
 16. (en) Raw material.

ham   US UK (nedir ne demek)

 1. Yenecek kadar olgun olmayan (meyve).
 2. İşlenmemiş (madde).
 3. İdmansız.
 4. Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan.
 5. Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş.
 6. Zenginleştirilmemiş, rafine edilmemiş veya olgunlaştırılmamış.
 7. Domuz karkasının arka bacağı.
 8. Kürlenmiş, pişirilmiş ve dumanlanmış domuz arka bacak eti.
 9. Domuz jambonu.
 10. Hlk. Veteriner hekimliği folklorunda soğuk ve sert apse.
 11. (C.: Ahma') : Kaynata. Zevc tarafından olan kimseler. (Osmanlıca'da yazılışı: ham')
 12. Olmamış, pişmemiş, çiğ.
 13. (en) The thigh of any animal; especially, the thigh of a hog cured by salting and smoking.
 14. (en) Home.
 15. (en) The region back of the knee joint; the popliteal space; the hock.
 16. (en) Unripe.
 17. (en) Green.
 18. (en) Unrefined.
 19. (en) Unripened.
 20. (en) Meat cut from the thigh of a hog.
 21. (en) Son of Noah.
 22. (en) Hind leg of pork/hog cured in various ways The leg is cut from the carcase and brined seperately Ham may be cooked, raw or smoked The french term Jambon refers to ham and also to a leg of fresh pork see also Ham pictures see also cooking a Ham.
 23. (en) Sanskrit word meaning the gross body or instrument of the soul The soul is the doer and the gross body is the instrument Ham also refers to the ego.
 24. (en) The nearest tasting to Chinese ham Very salty.
 25. (en) Daging babi.
 26. (en) One of the sons of Noah; he abused his father and Canaan, his son, was cursed for it.
 27. (en) According to Genesis, a son of Noah and the father of Canaan , Ham was considered the progenitor of various nations in Phoenicia, Africa, and West Arabia 'The land of Ham' is usually taken to be Egypt.
 28. (en) Uncut.
 29. (en) Ham.
 30. (en) Crude.
 31. (en) Raw.
 32. (en) Rough.
 33. (en) Rude.
 34. (en) Meat cut from the thigh of a hog an unskilled actor who overacts a licensed amateur radio operator son of Noah.
 35. (en) Uncultivated.
 36. (en) Out of training.
 37. (en) İmmature.
 38. (en) Rusty.
 39. (en) Licensed amateur radio operator.
 40. (en) An unskilled actor who overacts.
 41. (en) Exaggerate one's acting.
 42. (en) An amateur radio operator; not no be confused with DXer and DXing.
 43. (en) Janbon.
 44. (fr) Brut
 45. ), (f.) jambon, domuz budu
 46. Kıç kaynağı, insanın kaynak ve oturma yeri
 47. Kaynak, but
 48. Dizin alt veya iç kısmı
 49. Tiyatro abartarak oynayan oyuncu
 50. Amatör radyo operatörü
 51. Argo aşırı duygusal veya abartmalı bir şekilde oynamak.
 52. Abartılı oynamak, rol kesmek

madde (nedir ne demek)

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
  Örnek: Bütün uyuşturucu maddeler gibi, vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır. N. Cumalı
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
  Örnek: Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar. H. R. Gürpınar
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
  Örnek: Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur. S. Birsel
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.
 11. Zahir duygularla hissedilen, ruhani olmayıp, ağırlığı olan, cismani bulunan.
 12. Bir testte yer alan soru ya da alıştırmalardan her birine verilen ad.
 13. (en) Material.
 14. (en) Stuff.
 15. (en) Body.
 16. (en) Lubricant.
 17. (en) Question.
 18. (en) Theme.
 19. (en) Component.
 20. (en) Proviso.
 21. (en) Matter.
 22. (en) İtem.
 23. (en) Substance.
 24. (en) Article.
 25. (en) Clause.
 26. (en) Entry.
 27. (en) Object.
 28. (en) Provision.
 29. (en) Paragraph.
 30. (en) Subject.
 31. (en) İngredient.
 32. (en) Section.
 33. (en) Topic.
 34. (en) Stipulation.
 35. (en) Commodities.
 36. (en) Element.
 37. (en) Head.
 38. (en) Thing.
 39. (en) Timber.
 40. (fr) Matiere

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015