NND Sözlük

Ana Sayfa > ideal çözelti nedir, ideal çözelti ne demek (ideal çözelti nnd)

ideal çözelti nedir, ideal çözelti ne demek?

ideal çözelti

 1. Bkz. düşünsel çözelti.
 2. (en) İdeal solution.

düşünsel çözelti (nedir ne demek)

 1. Her bileşenin kimyasal potansiyeli çözeltideki mol oranının logaritmasının çizgisel izlevi olduğu varsayılan çözelti. (Böyle çözeltilerin belli sıcaklıktaki denge buhar basınçları,çözünenin çözeltideki mol oranı ile orantılıdır.)

ideal   US UK (nedir ne demek)

 1. Ülkü
  Örnek: Büyük ideal sahiplerinin ilk kudretleri ketum oluşlarıdır. A. Gündüz
 2. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan
  Örnek: Benim de kendime mahsus ideal hayallerim olur. S. F. Abasıyanık
 3. Yalnız düşünce ile kavranabilen.
 4. Bk. 1- ülkü. 2- düşüncel. 3- ülküsel.
 5. (en) Uktu.
 6. (en) İdeal.
 7. (en) Optimum.
 8. (en) Optimal.
 9. (en) Pattern.
 10. (en) Soaring.
 11. (en) Utopian.
 12. (en) Goal.
 13. (en) Dream.
 14. (en) Dreamboat.
 15. (en) Mission.
 16. (en) Apotheosis.
 17. (en) Epitome.
 18. (en) Model.
 19. (en) The idea of something that is perfect; something that one hopes to attain.
 20. (en) Model of excellence or perfection of a kind; one having no equal.
 21. (en) Conforming to an ultimate standard of perfection or excellence; embodying an ideal.
 22. (en) Constituting or existing only in the form of an idea or mental image or conception; 'a poem or essay may be typical of its period in idea or ideal content'.
 23. (en) Of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas.
 24. (en) The depiction of people, objects, and scenes according to an idealized, preconceived model.
 25. (en) Mental image of perfection or excellence, as in: Pursue your ideal, even though others may not understand.
 26. (en) Or Absolute The combination of all conceivable excellencies in the highest degree Ascribed only to God, and not to beings capable of endless progress 'I am perfect' - God 'If I say I am perfect, it shall also prove me perverse ' - Job.
 27. (en) Conception of something in its absolute perfection.
 28. (en) Perfect, often unobtainable, case The formula for a falling body cab easily be derived in the ideal case where there is no air resistance, but we know that the real situation is a little bit different.
 29. Tasavvur edilebilen en mükemmel sonuç (şey, hal)
 30. Ulaşılmak istenilen amaç, kusursuz hayal
 31. Mükemmel kimse veya şey, ideal, üIkü
 32. İdeal, üIküsel
 33. Kusursuz, mükemmel, üstün, en yüksek evsafta
 34. Tasavvura dayanan, hayali
 35. İdeal, ülkü, erek, gaye, amaç, mükemmel şey, kusursuz örnek

çözelti (nedir ne demek)

 1. Çözünme sonucu ortaya çıkan madde, solüsyon.
 2. Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.
 3. Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.
 4. İçinde birden artık kimyasal tur bulunan tektürel evre.
 5. İlaçların su, alkol, yağ ve diğer çözücülerde çözdürülmesiyle hazırlanan ilaç biçimi, solüsyon.
 6. Bir maddenin, çözücü sıvı içinde çözünmesiyle oluşan homojen karışım, eriyik, solusyon, solüsyon.
 7. (en) Solution.
 8. (en) Liquor.
 9. (al) Lösung
 10. (fr) Solution

düşünsel (nedir ne demek)

 1. Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.
 2. Düşünceyle ilgili, düşünceye dayanan.
 3. (en) İntellectual.
 4. (en) İdeational fikri.
 5. (en) Spiritual.

solution   US UK (nedir ne demek)

 1. Çözelti, solüsyon, çıkar yol, eriyik, çözüm, çare, halletme, çözünme, ara verme
 2. Eriyik
 3. Erime, hal
 4. Mahlul
 5. Çare, çözüm
 6. İzah, halletme
 7. Tıb

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011